• ورود
  • ENG
  • Search

مقالات

فرآيند عملكردهاي شهرداري

نویسنده: مدیر ارشد فنی/ﺳﻪشنبه, 18 تیر,1392/دسته ها: مقالات

ساماندهي عوامل و منابع براي پاسخگوئي به نيازهاي ساكنان شهر و مجموعه اي از اجزاء زنده اي كه در شهر حضور يافته و با يكديگر تعامل و ارتباط دارند را مديريت شهري ناميده اند. شهرداري مسئول مديريت شهر است و بعنوان هسته مركزي مديريت شهر ، هدايت ، نظارت راهبري و جلب مشاركت ساير مجموعه ها مي باشد. بدين ترتيب شهرداري مي تواند در نظام مديريت شهري تحقق بخش عمده اي از اهداف مربوطه را به عهده گيرد. 
دولت الكترونيك نيز شامل تمام سازمانهاي دولتي مي باشد كه از طريق كاربرد فن آوري با يكديگر ارتباط دارند، همچنين پل ارتباطي بين افراد،اطلاعات و دولت مي باشند.بنابراين نياز به يك سيستم يكپارچه الكترونيك جهت انسجام بين دولت ،اطلاعات و افراد مي باشد. پس دولت الكترونيك استفاده سهل و آسان از توزيع خدمات دولتي بصورت مستقيم و شبانه روز و شكل پاسخگو از دولت مي 
باشد. 
اولين وظايف شهرداري هنگام تصويب قانون بلديه تهيه نان و نظافت معابر بود سپس گسترش يافت تا به امروز كه متوليان شهر مي باشند و شهرداري ها نيز از حالت ساده خارج شده تا بتوانند پاسخگوي مسائل جديد شهري باشند. در كشورهاي توسعه يافته شهرداري ها علاوه بر امور خدماتي و عمراني در سطح شهر در تمام زمينه ها بصورت مستقيم و غيرمستقيم به اداره شهر مي پردازند و اعمال فعاليت هاي مديريتي و برنامه ريزي در حيطه وظايف آنان است و نظام اداري ايران فاقد رده مديريت محلي(شهري) است طوري كه نهادهاي رسمي در اداره امور شهرهاي ايران كمترين هماهنگي را دارند. 
بعد از چندين سال از بدو تأسيس شهرداري ورنامخواست در اين يكي دو ساله اخير روندها يكسان و امور تمركز يافته است و همكاران با ساماندهي بيشتري انجام وظيفه مي نمايند زيرا هدف از هرسازمان تأمين رفاه ، آسايش و رفع نيازمندي هاي مردم آن محل است كه برخي بطور مستقيم ، بعضي بطور غيرمستقيم وسيله حصول به اين هدف مي باشد. پس دستيابي به اهداف آن از طريق فعاليت هاي سازمان يافته ، بهتر و راحت تر قابل دستيابي است. 
بطور كلي سازمان ها از خصوصياتي برخوردارند و ممكن است تا حدودي با يكديگر متفاوت باشند اما آنچه مهم است فرآيند يكسان در سازمان هاي محلي است تا به تبع آن مشكلاتي را ايجاب ننمايد. 
امروزه كاربرد فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي ، به ويژه اينترنت بمنظور تقويت دسترسي به خدمات دولتي و توزيع آنها به نفع شهروندان ، شركت ها و كارمندان بخش عمومي في نفسه امرجديدي نيست چرا كه موسسات دولتي از اولين و بزرگترين مصرف كنندگان اين فناوري بوده اند. با اين وجود يكپارچه شدن تمام فرآيندهاي شهرداري در عملكرد شان تأثير مثبت مي گذارد. 
Print

تعداد نمایش ها (1465)/نظرات (0)

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x
دی ان ان