• ورود
  • ENG
  • Search

مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات

     

 نام و نام خانوادگی :مجتبی مهرجو

 

 سمت :مدیر اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد شهرداری ارومیه 

 

آمار بازدید
دی ان ان