مدیر منطقه 5 (وحید افشین فر)

try to be succesful by your own skill..
مدیر منطقه
 

وحید افشین فر

سمت

مدیر منطقه

ارتباط با سازمان
شماره تلفن ۳۳۴۳۱۳٠۱/۳

شهرداری منطقه 5 ارومیه

ادرس: خیابان سربازان گمنام، روبه روی فرمانداری، شهرداری منطقه پنج

دی ان ان