• ورود
  • ENG
  • Search

دیوان محاسبات کشور استان آذربایجان غربی

Title Address Tel
دیوان محاسبات کشور استان اول جاده سلماس - ضلع غربی پل سوم خرداد - خیابان استاندارد 0441-2762743-2776770 www.dmk.ir
دفتر مدیر کل دیوان محاسبات اول جاده سلماس - ضلع غربی پل سوم خرداد - خیابان استاندارد 0441-2772246-2772402 www.dmk.ir
معاون امور اجرایی و تفریغ بودجه اول جاده سلماس - ضلع غربی پل سوم خرداد - خیابان استاندارد 0441-2762746 www.dmk.ir
معاون فنی و امور حسابرسی اول جاده سلماس - ضلع غربی پل سوم خرداد - خیابان استاندارد 0441-2762747-2762747 www.dmk.ir
1
آیتم 1    تا 4    از 4   
آمار بازدید
دی ان ان