• ورود
  • ENG
  • Search

List Info

عنوان آدرس تلفن
دفتر مدیر کل اداره کل اوقاف ارومیه 0441-3449790 www.gharbi.awqaf.ir
دفتر معاون پشتیبانی اداره کل اوقاف ارومیه ، خیابان استادان 0441-3449790 www.gharbi.awqaf.ir
دفتر روابط عمومی اداره کل اوقاف ارومیه، خیابان استادان 0441-3450558 www.gharbi.awqaf.ir
دفتر حراست اداره کل اوقاف ارومیه، خیابان استادان 0441-3440063 www.gharbi.awqaf.ir
اداره اوقاف ارومیه ارومیه 0441-3380512-13-14 www.gharbi.awqaf.ir
1
آیتم 1    تا 5    از 5   
آمار بازدید
دی ان ان