• ورود
  • ENG
  • Search

List Info

عنوان آدرس تلفن
مدیریت درمان تأمین اجتمای آ.غربی ارومیه، خیابان کاشانی، چهارراه شهید بهشتی 0441-2222789 www.darmanazar gharbi sso.ir
بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه ارومیه - خیابان مولوی 3986 www.darman azar gharbi sso.ir
دفتر رسیدگی باسناد پزشکی تأمین اجتماعی آ.غربی ارومیه - خیابان کاشانی - روبروی بیمارستان مطهری 0441-3441452-3463984 www.darman azar gharbi sso.ir
پلی کلینیک تخصصی حضرت فاطمه (س) ارومیه ارومیه - خیابان کاشانی - چهار راه شهید بهشتی - خیابان ابن سینا 0441-2254318-26 www.darman azar gharbi sso.ir
1
آیتم 1    تا 4    از 4   
آمار بازدید
دی ان ان