• ورود
  • ENG
  • Search

List Info

عنوان آدرس تلفن
ستاد شرکت خیابان ارتش، چهارراه مخابرات 0441-3450001-3 Abfa_ag@iran.ir
امور آب و فاضلاب ارومیه خیابان ارتش، چهار راه مخابرات 0441-34791-2 Abfa_ag@iran.ir
منطقه یک ارومیه فلکه مدرس 0441-3820081-2 Abfa_ag@iran.ir
منطقه دو ارومیه 7 تیر، روبروی ترمینال شهرستان 0441-2356945 Abfa_ag@iran.ir
منطقه سه ارومیه 45 متری ایثار، روبروی پارک ساوالان 0441-2855201-3 Abfa_ag@iran.ir
تصفیه خانه آب شماره 1 بلوار شهید باهنر، نرسیده به پل قویون 0441-3449050 Abfa_ag@iran.ir
تصفیه خانه آب شماره 2 گلشهر 1 - انتهای خیابان بیست متری دوم 0441-3477900 Abfa_ag@iran.ir
تصفیه خانه فاضلاب واقع در جاده ریحان آباد 0441-2790888 Abfa_ag@iran.ir
1
آیتم 1    تا 8    از 8   
آمار بازدید
دی ان ان