• پرتال قدیم

اطلاعات جغرافیایی

ويژگيهاي جغرافيايي تاريخي و سياسي، اداري شهرستان اروميه :

ويژگيهاي جغرافيايي تاريخي شهرستان اروميه :

شهرستان اروميه مركز استان آذربايجان‌غربي در جلگه‌اي، در كنار درياچه لاجوردي به همين نام گسترده شده است. زمينهاي بارور اروميه با آب‌وهواي مساعد و واقع شدن آن در معبر قفقاز، آسياي‌صغير و بين‌النهرين از يك‌سو و قرارگرفتن آن در كنار درياچه اروميه از سوي ديگر وضع ويژه‌اي به چهره اين شهرستان بخشيده است. اين شهرستان بيش از ساير نقاط ايران مورد توجه ملل پيش از تاريخ قرار گرفته است و شاهد آن تپه­هاي متعدد باستاني مي­باشد. يكي از اين تپه­ها، گوي‌تپه (4 كيلومتري جنوب‌شرقي اروميه)است كه با قديمي­ترين تپه­هاي بين‌النهرين،آسياي‌صغير و فلات ايران رقابت مي­نمايد. از سوي ديگر، منسوب داشتن زرتشت به اروميه و همچنين اينكه يك يا دو تن از حواريون زرتشت كه در تولد عيسي (ع) به بيت‌اللحم رفته بودند در اروميه مدفونند حاكي از آن است كه اين شهر يكي از بزرگترين كانونهاي مذهبي و علمي در گذشته­هاي دور بوده است. پس از ظهور اسلام نيز اروميه پس از مراغه دومين شهر آذربايجان به شمار مي‌رفته است. از قرن چهاردهم كه تركان عثماني جايگزين امپراتوري روم شرقي شدند باز اروميه، به عنوان شهر سرحدي از اهميت فوق‌العاده­اي برخوردار بوده و داراي برج و باروي مهمي گرديد، برج سه‌گنبد و مسجدجامع هر دو يادگار مجد و عظمت تمدن اسلامي به شمار مي­روند. اين شهرستان بر اثر حوادث تاريخي بارها ويران شده و دوباره عظمت خود را تجديد نموده است.

 ويژگيهاي سياسي و اداري شهرستان اروميه :

شهرستان اروميه در جنوب شهرستان سلماس و شمال شهرستان نقده قرار گرفته است و آبهاي درياچه اروميه شرق آن را مي­پوشاند و از جانب غرب با كشور تركيه و از گوشه جنوب غربي با كشور عراق همسايه مي­باشد. شهرستان اروميه داراي 5 بخش به نامهاي مركزي، انزل، سيلوانه، صوماي برادوست و نازلو است كه با 20 دهستان سازمان يافته­اند.  

ـ بخش انزل با دهستان­هاي انزل جنوبي و انزل شمالي با مركزيت قوشچي.

ـ بخش سيلوانه با دهستانهاي ترگور، دشت و مرگور با مركزيت سيلوانه.

ـبخش صوماي برادوست با دهستانهاي برادوست، صوماي جنوبي و صوماي شمالي با مركزيت سرو.

ـ بخش مركزي با دهستانهاي باراندوزچاي، باراندوز چاي جنوبي، باراندوز چاي شمالي، باش قلعه، بكشلوچاي، تركمان، دول، روضه­چاي و نازلوچاي شمالي با مركزيت اروميه.

ـ بخش نازلو با دهستانهاي طلاتپه ، نازلوچاي و نازلوچاي شمالي با مركزيت نوشين.

مركز استان آذربايجان غربي و شهرستان اروميه، شهر اروميه است.

 

 تقسيمات شهرستان اروميه به تفكيك بخش و دهستان: 1379

نام

بخش / دهستان

مساحت

(كيلومتر مربع)

تعداد روستاها

نام مركز

جمع

داراي سكنه

خالي از سكنه

كل شهرستان

185/5251

614

606

8

اروميه

انزل

انزل جنوبي

انزل شمالي

295/643

269/420

026/223

39

32

7

39

32

7

ـ

ـ

ـ

قوشچي

قولنجي

قره­باغ

 

سيلوانه

ترگور

دشت

هرگور

692/1356

885/416

407/497

400/442

108

28

28

52

104

26

27

51

4

2

1

1

سيلوانه

موانا

راژان

زيوه

صوماي برادوست

برادوست

صوماي جنوبي

صوماي شمالي

721/1161

569/452

431/378

721/330

96

49

23

24

95

48

23

24

1

1

ـ

ـ

سرو

روند سفلي

هشتيان

ممكان

مركزي

باراندوزچاي

باراندوزچاي جنوبي

باراندوزچاي شمالي

باش قلعه

بكشلو چاي

تركمان

دول

روضه چاي

نازلوچاي جنوبي

613/1568

202/188

163/302

468/109

738/111

706/171

798/142

165/228

499/259

874/54

289

29

34

13

35

49

40

22

34

33

288

29

34

13

35

49

40

22

34

32

1

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

1

اروميه

باراندوز

بالانج

قره آغاج

يورقون آباد عليا

امامزاده

تركمان

ديزج دول

بالو

چنقرالوي يكان

نازلو

طلاتپه

نازلوچاي

نازلوچاي شمالي

864/520

628/88

943/165

293/266

82

14

22

46

80

13

21

46

2

1

1

ـ

نوشين

طلاتپه

نازلو

نوشين

 


ایجاد شهر ارومیه :

شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی در جلگه ای به طول 70 کیلومتر و به عرض 30 کیلومتر در کنار دریاچه لاجوردی به همین نام گسترده شده است . این جلگه از رسوبات غنی رود های باراندوز چای ، شهرچای ، روضه چای و نازلو چای که همه ساله به طور منظم آن را مشروب می سازند پوشیده شده است . زمینهای بارور با آب و هوای مساعد و واقع شدن آن در معبر قفقاز ، ارمنستان ، آسیای صغیر و بین النهرین از یک سو و قرار گرقتن آن در کنار دریاچه ارومیه از سوی دیگر وضع ویژه ای به چهره شهر دیر پا بخشیده است .

مغرب دریاچه بیش از سایر نقاط ایران مورد توجه ملل پیش از تاریخ قرار گرفته است و شاهد آن تپه های متعدد باستانی می باشد . یکی از این تپه ها ، گوی تپه (6 کیلومتری جنوب شرقی ارومیه ) است که با قدیمیترین تپه های بین النهرین ، آسیای صغیر و فلات ایران رقابت می نماید . از سوی دیگر منسوب داشتن زرتشت به ارومیه و همچنین اینکه یک یا دو تن از حواریون زرتشت که در تولد عیسی مسیح به بیت الحرام رفته بودند در ارومیه مدفونند ، حاکی از ان است که این شهر یکی از بزرگترین کانون های مذهبی و علمی در گذشته های دور بوده است . سرداران و امپراتوران روم برای دستیابی بر آذرخش بزرگ زرتشتیان ( آذر گشسب ) در 30 کیلومتری صائین دژ و پایتخت تابستانی ساسانیان (گزنا ) ، بارها از آن عبور کرده اند پس از اسلام نیز ارومیه پس از مراغه دومین شهر آذربایجان به شمار رفته است . ازقرن چهاردهم که ترکان عثمانی جایگزین امپراتوری روم شرقی شدند باز ارومیه به عنوان شهر سر حدی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و دارای برج و باروی مهمی گردید . برج سه گنبد و مسجد جامع ارومیه هر دو یادگار مجد و عظمت تمدن اسلامی به شمار می روند . به طور کلی ارومیه از اعصار قدیم یکی از مراکز آباد و پر جمعیت بوده و فعالترین منطقه کشاورزی آذربایجان به شمار می رود و با آنکه بر اثر حوادث تاریخی بارها ویران شده ولی دوباره خیلی زود به حال اول برگشته و عظمت خود را تجدید نموده است .


سرگذشت
تاریخی ارومیه:

کرانه غربی دریاچه ارومی را در قدیم گیلزان می نامیدند . اینکه نام باستانی ارومیه چه بوده ، اطلاع درستی در دست نیست . گروهی به اشتباه آن را با شهر باستانی چی چست (شیز) یکی می دانند . نام ارومیه در کتب جغرافیدانان به صورت ارمیه ضبط شده و گاهی به نام اورمیه ،ارمیا ، ارم یا رومیه نیز آمده است . در تداول آذربایجان ،ارومی گفته می شود . برخی نام آن را مشتق از شهر ارومچی ترکستان چین می دانند .

ویژگی های اقتصادی :

کشاورزی که حدود 7/39 درصد مردم کل استان به این کار مشغول اند.

محصولات کشاورزی استان :

1)    گندم

2)    نباتات علوفه ای

3)    چقندر قند

4)    توتون و تنباکو

5)    جالیز

6)    سیب زمینی

7)    پیاز

8)    برنج

9)    انگور

10)   تاکستانهای یستاده

11)   سیب درختی

12)   تخم آفتاب گردان و تخم کدو

 

 

 

 

 

تصاویر ارومیه

try to be succesful by your own skill..
دی ان ان