• ورود
  • ENG
  • Search

لیست دبستان های دخترانه

عنوان ادرس تلقن وب سایت
آزادگان 2 خ والفجر1خ فرهنگ 3361160
آمنه 1 بلوارمدرس خيابان عمار 3467950
اتحادعرشلو 2 اروميه بلواروالفجرخ ميثم 3362692
انعام 1 شيخ تپه شهرك بهدارى 3443834
خديجه خ اميني اول دره چائي كوچه درجه داران 3448072
دانش 1 اروميه شهرك فرهنگيان 3663289
راضيه 1 خبابان باكرى چارجي باشي 2228994
رقيه 2 خ باكرى سه راه دانش 2228712
رقيه 1 خيابان باكرى سه راه دانش 2228712
شهيدشكرى 2 خ انوشيروان روبروى صداوسيما 3366940
123
آیتم 1    تا 10    از 28   
آمار بازدید
دی ان ان