• ورود
  • ENG
  • Search

لیست دبستان های پسرانه

عنوان ادرس تلفن وب سایت
آزادگان 1 خ والفجر1خ فرهنگ 3361160
اتحادعرشلو 1 اروميه بلواروالفجرخ ميثم 3362692
استقلال خ شيخ شلتوت شاهرخ آباد 2354467
انعام 2 شيخ تپه شهرك بهدارى 3443834
دانش 2 اروميه شهرك فرهنگيان 3663289
راه نور 1 بلوارباهنرروبروى آپارتمانهاپشت مسجدمنتظرك 1 3444630
شهيدشكرى 1 خ انوشيروان روبروى صداوسيما 3366940
شهيدآوندى 1 خ وحدت جنب مدرسه راهنمائي فاسونيه چي 2353072
شهيدپرهيزى 1 خيابان مافي زمينهاى بيت المقدس 2351690
شهيدرضاقلعه اى 1 خ باكرى كوى جارچي باشي 2228994
123
آیتم 1    تا 10    از 29   
آمار بازدید
دی ان ان