• ورود
  • ENG
  • Search

لیست دبیرستان های پسرانه

عنوان آدرس تلفن وب سایت
دبیرستان خليج فارس خيابان وحدت جنب مخابرات 2353020
مطهرى (د ) خيابان كاشاني كوچه ژاندارمرى 3449160
دبیرستان علم وصنعت بلوارشيخ شلتوت پشت ترمينال 2354588
پژوهشسراى دانش آموزى چهارراه دانشكده 2222061
علوم خيابان جانبازان 2223378
ابن سينا چهارراه دانشكده 2222779
دبيرستان بدركوسه آباد جاده اروميه مهابادروستاى كوسه آباد 4834429
شهيدچمران 1 دانش 1 2222686
حيدرحبشي مياوق اروميه -جاده دريا 2362450
طالقاني 2 خ شهيدبهشتي -جنب خوابگاه هنرستان بهشتي 3449310
12
آیتم 1    تا 10    از 12   
آمار بازدید
دی ان ان