• ورود
  • ENG
  • Search

لیست مدرسه های راهنمایی پسرانه

عنوان ادرس تلفن وب سایت
سيزده آبان 3 دره چائي -خ 22بهمن -كوچه شهيدنادراكبرزاده 3443092
شهيدصفايي 1 زمينهاى شهرباني منطقه عرشلو 3367886
شهيدفاسونيه چي 2 خ وحدت جنب انبارهلال احمر 2352068
شهيدفاسونيه چي 1 خ وحدت جنب انبارهلال احمر 2352068
شهيدكيميائي 1 خ باكري -محله جارچي باشي 2223093
شهيدكيميائي 2 خ باكرى -محله جارچي باشي 2223093
شهيدجوادقنبرى 3 خ كاشاني كوچه بوعلي 3441309
شهيدحسن پور اروميه محله آغداش 2350082
هادى 1 آپادانا-خ شهيدسلطاني 3460950
هادى 2 آپاداناخ شهيدسلطاني 3460950
آیتم 1    تا 10    از 32   
آمار بازدید
دی ان ان