• ورود
  • ENG
  • Search

مساجد اورمیه

عنوان ادرس تلفن وب سایت
مسجد اسماعيل بيگ اروميه خيابان مدني يك كوچه اسماعيل بيگ 0441
مسجد حاج قاضي اروميه خيابان شهيد مطهري انتهاي راسته سرپوشيده بازار ودر جنب ميدان کاه فروشان 0441
مسجد جامع اروميه شرق بازار تاريخ جنب خيابان اقبال 0441
مسجد كربلايي چراغ خيابان منتظر كوي كربلايي چراغ 0441
مسجد اعظم اروميه خيابان امام خيابان بعثت روبروي بازار اروميه 0441
مسجد مناره(حاج عليار خان) خيابان امام خميني، روبه روي راسته غلامخان محله شيشه گرخانه کوچه امير نظمي 0441
مسجد مير يحيي (فخرالسادات) خيابان مدني يك کوي هفت آسياب كوچه فخرالسادات 0441
مسجد حاج محمد قلي خيابان طالقاني كوي شماره يك (حاج محمد قلي) 0441
مسجد رضا آباد خيابان مطهري نرسده به چهار راه مدني نبش كوي شهيد امني فر 0441
مسجد صغير چيلر(مسجد طسوجي هاي مقيم اروميه) خيابان عطايي، نبش کوچه صغير چيلر 0441
12
آیتم 1    تا 10    از 17   
آمار بازدید
دی ان ان