• ورود
  • ENG
  • Search

Enter Title

 دریاچه ارومیه  

 درياچه اروميه بزرگترين سطح آبي كشور بوده كه مابين دو استان آذربايجان غربي و شرقي قرار دارد . ميانگين طول ان  بطور تقريب 140 كيلومتر و پهناي ان بين 16 الي 63 كيلومتر متغير است . وسعت درياچه بر اساس عكس هاي ماهوارهاي در سال    1990 معادل 5263 كيلومتر مربع بر اورد شده است ،  اما مساحت متوسط درياچه را در حدود 5500 كيلومتر مربع تخمين زده اند   .  عمق متوسط اين درياچه 4/5 متر و حداكثر عمق 13 متر در شمال درياچه و حجم تقريبي آن 31 ميليارد متر مكعب مي باشد .

  درياچه اروميه از دو محيط آبي و خشكي تشكيل شده است
 
1-  محيط آبي 
 
2- محيط خشكي

    اهميت و ارزش پارك ملي
- ارزش حفاظتي به جهت داشتن انواع گونه هاي حيات وحش 
  - 
ارزش حفاظتي به جهت داشتن انواع گونه هاي پوشش گياهي در سطح جزاير 
 -  
ايجاد تعادل طبيعي در منطقه آذربايجان 
 - 
ارزش توريستي ، تفريحي و اجتماعي 
 - 
داشتن عناويني بمانند : پارك ملي ، اندو ختگاه زيست سپهر و تالاب بين المللي 
 -  
ارزش طبي ( لجن درماني) 
  - 
ذخيره گاه زيست سپهر 
   -
تالاب بين المللي ( ثبت شده در كنوانسيون رامسر ) 

جزاير پارك ملي درياچه اروميه 
 
پارك ملي درياچه اروميه شامل 102 جزيره بزرگ و كوچك مي باشد كه مهمترين آنها عبارتند از :

 

  جزيره كبودان ( قويون داغي ) با 3125 هكتار مساحت

 جزيره اشك با 1250 هكتار مساحت

 جزيره اسپير با 1250 هكتار مساحت

 جزيره آرزو با 800 هكتار مساحت

 جزاير نهگانه ( محل تخمگذاري پرندگان)

 

مشخصات حوزه آبریز دریاچه ارومیه 
وسعت حوزه : 51876 كيلومتر مربع
 
  
عمده ترين اجزاي تشكيل دهنده  
تپه ها                               21 0/0
نواحي كوهستاني                38 0/0 
فلاتها و تراسهاي فوقاني       2/11 0/0 
 
 
منابع آب دریاچه ارومیه   
21
رودخانه دائمي و 7 رود خانه فصلي و 39 مسيل 
 
چشمه هاي داخل درياچه 
 
بارشهاي مستقيم باران و برف 
ویژگیهای زیستی دریاچه ارومیه
 1-
حوضه درياچه اروميه جزو تقسيم بندي هاي مركز تنوع گياهان WWF  و IUCN    قرار دارد .                
2-
در حوضه اكولوژيكي درياچه اروميه 546 گونه گياهي به ثبت رسيده است
جوامع گياهي اصلي عبارتند از
گياهان شور پسند  ( Halophytic   )
گياهان شن پسند ( pseammaphytic  )
گياهان خشكي زي ( Xerophytic )
گياهان آب پسند ( Hydrophtic   )
3-
درياچه اروميه شامل انبوه فراواني از جلبك هاي سبز – آبي مي باشد
توليد بالاي اين جلبكها اساس زنجيره غذايي را ايجاد مينمايد
4-
در حوزه اكولوژيكي درياچه اروميه ،27 گونه پستاندار ،  212 گونه پرنده ، 41 گونه خزنده ، 7 گونه دوزيست و 26 گونه ماهي وجود دارد
5-
درياچه اروميه زيستگاه زمستان گذراني گروههاي بزرگي از مرغان آبزي  ( بويژه اردكها و مرغان دراز پا Waders ) مي باشد . علاوه بر اين بزرگترين كلنيهاي توليد مثلي فلامينگو در ايران و همچنين پليكان سفيد را پذيرا مي شود
6-
دو نوع از پستانداران در معرض نابودي به جزاير پارك ملي درياچه اروميه معرفي و در آنجا جمعيت آنها افزايش يافت . اين دو نوع پستاندار گوزن زرد ايراني  Dama  mesopotamica و قوچ و ميش ارمني  Ovis  orientalis  gimelini  مي باشد .  
7-
مهمترين بي مهره آبزي درياچه اروميه  Artemia  urmiana  مي باشد كه يك گونه ميگوي بومي آب شور است . اين جانور از رده سخت پوستان بوده و تامين كننده غذاي بسياري از گونه هاي مهم پرندگان ( فلامينگو ) مي باشد .
8-
در درياچه اروميه تعداد زيادي زيستگاه هاي آبي و خشكي وجود دارد . 17 سايت بحراني شامل خود درياچه بعضي زيستگاه هاي خشكي مهم و تالابهاي اطراف درياچه به عنوان مهمترين نواحي جهت مديريت حفاظتي و حمايتي مطرح شده اند .
گونه هاي در معرض تهديد پرندگان ثبت شده در حوزه اكولوژيكي درياچه اروميه(سال 1379 IUCN)
با كلان كوچك  -   اردك بلوطي  -  غاز پيشاني سفيد كوچك  -   خروس كولي دشتي -  عروس غاز -  ميش مرغ -  اردك مرمري -  متاي پاسرخ -   اردك سرسفيد -  دليجه كوچك

 

 

آمار بازدید
دی ان ان