• ورود
  • ENG
  • Search

لینک سامانه

مناقصات و مزایدات

مناقصات و مزایدات

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تهیه مصالح و اجرای عملیات خط کشی دو جزئی در سطح شهر ارومیه - (00/02/06) - اصلاحیه

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری غرفه اغذیه فروشی واقع در محوطه مرکزی میدان میوه و تره بار شهرداری ارومیه - (00/02/06)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری 2 باب از مغازه های تجاری شهرداری واقع در خیابان میرزای شیرازی - (00/02/04)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری بیمه مسئولیت جامع شهرداری - (00/02/04)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات نگهداری 38 موردفضای سبز شهری - (00/01/11)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- واگذاری بیمه مسئولیت جامع شهرداری - (99/12/26)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری تعداد 27 مورد از محلهای مربوط به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری - (99/12/25)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات اجرایی اسکلت ساختمانی آتش نشانی البرز - (99/12/10)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری تعداد 9 قطعه از قطعات مسکونی شهرک ویلایی ریما - (99/12/9)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - فروش ضایعات و آهن آلات بلااستفاده - (99/12/9)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - واگذاری اجرای عملیات عمرانی اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز - (99/12/6)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات دیوار حایل سنگی سطح شهرداری منطقه یک - (99/12/4)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری غرفه غذاخوری پایانه مرکزی - (99/12/4)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم  - واگذاری اجرای عملیات عمرانی اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز - (99/12/4)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 34 مورد از محلهای مربوط به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری غرفه های قنادی، آجیلی، آبمیوه فروشی، تنقلات فروشی و سیب زمینی - (99/11/26*)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - فروش ضایعات فلزی برابر شرایط خصوصی - (99/11/26)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خریداری یک دستگاه کوبیت و یک دستگاه سرند سه طبقه - (99/11/26)

آگهی مزایده عمومی نوبت چهارم - اجاره پارکینگ موقت شماره یک واقع در میدان امام واقع در خیابان شهید منتظری - (99/11/26)

اگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری 10 قطعه از قطعات مسکونی شهرک ریما - (99/11/18)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - فروش پسماندهای خشک و قابل بازیافت - (99/11/18)

آگهی مزایده عمومی نوبت چهارم - واگذاری تعداد 3 دستگاه ماشین آلات فرسوده سبک و سنگین - (99/11/18) - لغو

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری 2 باب از مغازه های تجاری شهرداری ارومیه و اقع در خیابان میرزای شیرازی - (99/11/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات تهیه، نصب، اصلاح و دمونتاژ تجهیزات ترافیکی در سطح شهر ارومیه - (99/10/30)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری غرفه های ساندویج فروشی و تعمیر سوپاپ های بادی پایانه مرکزی شهرداری ارومیه - (99/10/14)

فراخوان عمومی نوبت اول - واگذاری احداث فازهای باقیمانده پروژه امام خمینی (ره) - (99/10/10)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - خریداری خط تولید قطعات بتنی - (99/10/6)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - برگزاری مناقصه عملیات تکمیل لوله گذاری مسیل دره صدرا - (99/10/6) - لغو

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری پارکینگ موقت شماره 3 میدان امام واقع در خیابان شهید منتظری - خیابان اقبال - (99/10/6)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - اجاره 4 باب پارکینگ موقت - (99/10/6)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خریداری فاز یک خط تولید مصالح کوهی در معدن تپوک 1 - (99/10/6)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری اجاره زمین جهت نصب، راه اندازی و بهره برداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیعات سازه اسکرولینگ فضای سبز - (99/10/1)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری غرفه غداخوری پایانه مرکزی - (99/10/1)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری اجرای عملیات عمرانی اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز - (99/10/1)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری تعداد 3 دستگلاه ماشین آلات فرسوده - (99/10/1)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری یک باب مغازه شماره 10 پایانه غرب واقع در خیابان میرزای شیرازی جنب پایانه روستایی غرب - (99/9/24)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری امتیاز ساخت و نصب، راه اندازی و بهره برداری تبلیغاتی از سازه های تبلیغاتی لمپوست - (99/9/17)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری غرفه تنقلات فروشی واقع در سالن انتظار مسافرین سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر - (99/9/17)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری یک باب از مغازه های تجاری شهرداری واقع در خیابان میرزای شیرازی - (99/9/8)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری یک باب غرفه از غرفه های واقع در بلوک 20 واقع در میدان میوه و تره بار - (99/9/8)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات مرمت بافت های تاریخی در سطح شهر ارومیه - (99/9/8)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - برگزاری عملیات تکمیل لوله گذاری مسیل دره صدرا - (99/9/1)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری پارکینگ موقت شماره 1 و 2 - (99/9/1)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری خدمات بازسازی تعداد 10 دستگاه اتوبوس شهرداری ارومیه - (99/8/26)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری پارکینگ موقت شماره 3 میدان امام واقع در خیابان شهید منتظری - اقبال - (99/8/26)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری کانکس های مربوط به سازمان آرامستانها - (99/8/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خریداری خط تولید قطعات بتنی تمام اتوماتیک - (99/8/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری 46 باب دفتر مسافربری واقع در سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر - (99/8/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری اجرای عملیات مرمت و ساماندهی مدارس تاریخی ارومیه - (99/8/15)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - بهره برداری از 3 جایگاه CNG شهرداری ارومیه واقع در قائم، ساوالان و شهریار - (99/8/15)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری و بهره برداری از 2 جایگاه CNG شهرداری ارومیه واقع در ارشاد و باغ رضوان - (99/8/15)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری و بهره برداری از 2 جایگاه  CNG  شهرداری ارومیه واقع در رودکی و ایثار - (99/8/15)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری امتیاز ساخت و نصب و راه اندازی و بهره برداری تبلیغاتی از سازه های تبلیغاتی لمپوست - (99/8/6)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - تامین و بکارگیری تعداد 57 نفر نیروی انسانی - (99/8/6)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اخذ عوارض و عواید درب ورودی و خروجی میدان میوه و تره بار طبق تعرفه 99 - (99/8/3)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری اجرای عملیات پیاده روسازی - (99/8/3)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری 5 باب از مغازه های تجاری شهرداری واقع در خیابان میرزای شیرازی - (99/8/3)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 10 قطعه از قطعات مسکونی روبروی شهرک ریما - (99/7/28)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات احداث کانال سنگی در سطح منطقه 5 - (99/7/28)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری غرفه های فروش لوازم یدکی، غذاخوری و آرایشگاه پایانه مرکزی - (99/7/27)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - برگزاری مناقصه عملیات تکمیل لوه گذاری مسیل دره صدرا - (99/7/27)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین - (99/7/21)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - احداث ساختمان شماره یک - ساختمان دارایی - ساختمان کلانتری 14- 15-17-18 (99/7/21)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 7 باب غرفه از غرفه های واقع در بلوک 20 میدان میوه و تره بار - (99/7/21)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - خریداری فاز یک خط تولید مصالح کوهی در معدن تپوک 1 - (99/7/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - نصب و راه اندازی و بهره برداری از تابلوهای بیلبورد - (99/7/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری بهره برداری تبلیغاتی از تلویزیون شهری چهاراه همافر - (99/7/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات عمرانی اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز - (99/7/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اجاره پارکینگ موقت شماره 1 و 2 میدان امام - خیابان اقبال - چهارراه بعثت - مدنی 2 - (99/7/6)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری اجاره محل آمبولانسهای فوت بر در سازمان آرامستانها - (99/7/6)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری 46 باب دفتر مسافربری واقع در سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر - (99/7/6)

فراخوان مشارکت در تهیه، نصب، راه اندازی و پشتیبانی از سیستم جامع حمل و نقل بار و مسافر شهر ارومیه و هوشمند سازی ناوگان برای سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری امتیاز ساخت، نصب، راه اندازی و بهره برداری تبلیغاتی از سازه های تبلیغاتی لمپوست - (99/7/1)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای جدول گذاری در سطح شهرداری منطقه 5 - (99/7/1)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - تامین و بکارگیری تعداد 57 نفر نیروی انسانی - (99/7/1)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری اجرای عملیات نرده گذاری کانالهای منطقه 5 - (99/6/26)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات آتش باری، فردایش، استحصال و بارگیری و حمل و مصالح - (99/6/26)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - تهیه، حمل و نصب پل فلزی در سطح منطقه 3 - (99/6/26)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات تهیه، نصب، اصلاح و دمونتاژ تجهیزات ترافیکی - (99/6/24)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات احداث سه باب پل فلزی - (99/6/26)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - تهیه، حمل و نصب دال درسطح شهرداری منطقه 5 - (99/6/26)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات پیاده روسازی در سطح منطقه 4 - (99/6/25)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید پل فلزی جهت نصب جوبهای عرضی در سطح منطقه 4 - (99/6/25)

اگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح منطقه 4 - (99/6/25)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح منطقه 4 - (99/6/25)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات مرمت و ساماندهی بازار تاریخی ارومیه - (99/6/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات پیاده روسازی بافت های تاریخی در سطح شهر ارومیه - (99/6/22)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - فروش ضایعات فلزی عمران - (99/6/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید رنگ و اجرای عملیات خط کشی دو جزئی در سطح شهر ارومیه - (99/6/22)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری 8 باب از مغازه های تجاری شهرداری واقع در خیابان میرزای شیرازی - (99/6/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تنظیم شناسنامه دار کردن باغات محدوده و حریم شهر ارومیه - (99/6/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - فروش اقلام ضایعات و مستعمل مازاد بر نیاز - (99/6/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری محل باطری سازی پایانه مرکزی - (99/6/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خریداری فاز یک خط تولید مصالح کوهی در معدن تپوک 1- (99/6/13)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات مرمت و ساماندهی مدارس تاریخی شهر ارومیه - (99/6/13)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری اجرای عملیات حمل مصالح زیراساس کوهی - (99/6/13)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری اجرای پروژه جدولگذاری معابر در سطح شهرداری منطقه 3 - (99/6/4)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تامین و بکارگیری تعداد 57 نفر نیروی انسانی - (99/6/4)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات اجرایی لاگون آببند و سایت دفن پسماند نازلو - (99/6/3) - اصلاحیه

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات اجرایی جمع آوری و هدایت آبهای سطحی سایت دفن نازلو - (99/6/3) - اصلاحیه

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات اجرایی سیستم جمع آوری شیرابه سایت دفن نازلو - (99/6/3) - اصلاحیه

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای کانال سنگی و بتنی در سطح منطقه 4 - (99/5/27)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح منطقه 4 - (99/5/27)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات لوله گذاری پلی اتیلینی مسیر انعام - بهداری - (99/5/20)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات پیاده رو سازی بافت های تاریخی در سطح شهر ارومیه - (99/5/25)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 13 دستگاه ماشین آلات فرسوده - (99/5/25)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات جدول گذاری به صورت تک جدول، کانیو و جوب - (99/5/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - خرید، حمل و بارگیری مصالح اساس کوهی - (99/5/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - تهیه، حمل و نصب دال در سطح شهرداری منطقه 5 - (99/5/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای جدول گذاری در سطح شهرداری منطقه 5 - (99/5/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات احداث پل فلزی عابر پیاده واقع در جاده سلماس - (99/5/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات احداث کانال سنگی فلاحت پیشه - (99/5/15)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری غرفه های لوله کشی، صافکاری، اتاقسازی واقع در سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر - (99/5/15)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - فروش 20 تن روغن سوخته - (99/5/15)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح منطقه 2 ارومیه - (99/5/15)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - برگزاری مناقصه دومرحله ای عملیات تکمیل پروژه ساحل سازی شهرچایی - (99/5/13)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات آسفالت در سطح شهر ارومیه (B - (99/5/13

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات آسفالت در سطح شهر ارومیه (A - (99/5/13

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری کیوسک و بوفه مجتمع فرهنگی ورزشی استخر شهرداری - (99/5/9) - اصلاحیه

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات اجرای سیستم جمع آوری آب زباله و جمع آوری و هدایت آبهای سطحی - (99/5/9)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - فروش اقلام ضایعات و مستعمل مازاد - (99/5/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات حمل مصالح زیراساس کوهی - (99/5/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تکمیل قسمتی از کانال شهر آجو - (99/5/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تکمیل عملیات سوله موتوری - (99/5/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات پیاده روسازی - (99/5/5)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجاره ماشین آلات مورد نیاز برای فعالیتهای عمرانی در سطح شهرداری منطقه یک - (99/5/5)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تهیه، حمل و نصب پل فلزی در سطح منطقه 3 شهرداری - (99/5/4)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - احداث کانال سنگی منطقه 3 - (99/5/4)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات احداث کانال سنگی 2 منطقه 3 - (99/5/4)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات اجرای دیوار سنگی در سطح منطقه 3 شهرداری - (99/5/4)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای پروژه جدولگذاری معابر در سطح منطقه 3 - (99/4/28)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای پروژه جدولگذاری شوارع در سطح منطقه 3 - (99/4/28)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات نرده گذاری کانالهای موجود در سطح منطقه 5 - (99/4/24)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات تکمیل پروژه ساحل سازی شهرچایی، بین آب بند امامزاده تا پل سرچشمه - (99/4/24) - لغو

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات جدول گذاری به صورت تک جدول ، کانیو و جوب در سطح شهر ارومیه - (99/4/21)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تکمیل کانال کمکی نوسود و نهر الواج - (99/4/21)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری محل اخذ عواید و عوارض ورودی دواب - (99/4/18)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری مجتمع بازارچه ساوالان واقع در بلوار ساوالان - (99/4/18)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید، حمل و بارگیری مصالح اساس کوهی (ناشی از انفجار) - (99/4/18)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح منطقه 2 ارومیه - (99/4/16) - اصلاحیه

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تهیه، حمل و نصب دال بتنی در سطح شهرداری منطقه 5 - (99/4/16)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری غرفه های مکانیکی، تعویض روغن، لنت کوبی و آبمیوه فروشی پایانه شهید سلیمانی غرب - (99/4/9)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تامین و بکارگیری 21 نفر نیروی انسانی - (994/9)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات نصب بتن پلاک پرسی 60 - (99/4/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات نصب بتن پلاک پرسی 30 - (99/4/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات آتشباری، خردایش، استحصال، بارگیری و حمل مصالح - (99/4/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - احداث کانال قانلی ارخ و حاجی پیرلو - (99/4/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات احداث پل فلزی عابر پیاده جاده سلماس - (99/4/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات جدولگذاری در سطح شهرداری منطقه 5 - (99/3/31)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تامین و ارائه خدمات انتظامی جهت ساماندهی میدان میوه و تره بار و بازارهای روز سطح شهر - (99/3/31)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری مجتمع بازارچه ساوالان - (99/3/31)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری 8 باب از مغازه های مجتمع تجاری پایانه غرب (پایانه روستایی شهید سلیمانی) - 99/3/31

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - واگذاری عملیات جدول گذاری به صورت دستمزدی - (99/3/24)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تامین خودروهای استیجاری با راننده مورد نیاز - (99/3/24)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری بهره برداری از جایگاههای CNG شهرداری ارومیه - (99/3/11) - لغو

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تامین خودروهای استیجاری با راننده مورد نیاز سازمان مدیریت پسماند - (99/3/6)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - انتخاب شرکت بیمه ای جهت بیمه شخص ثالت - (99/2/30)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری بهره برداری از جایگاههای CNG  شهرداری ارومیه - (99/2/20)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات اجرای سمپاشی و مبارزه با آفات گیاهی - (99/2/16)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری اجاره یک باب مغازه واقع در خیابان مدنی 2 - (99/2/16)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری 5 باب دفتر مسافربری واقع در سازمان مدیریت حمل و نقل و بار مسافربری - (99/2/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات نصب بتن پلاک پرسی 60 - (99/2/11)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات نصب بتن پلاک پرسی 30 - (99/2/11)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات جدولگذاری به صورت دستمزدی - (99/2/11)

اگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات آتش بازی، خردایش، استحصال، بارگیری و حمل مصالح - (99/2/11)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری غرفه های سیب زمینی - تنقلات - لوله کشی و صافکاری و .... در محل سازمان پایانه های مسافربری (99/1/30)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری اجاره مکان ارائه خدمات کپی شهرداری منطقه 3 در محل آن اداره - (99/1/30)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 45 مورد زمین بازی، غرفه و اماکن ازمحلهای مربوط به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری - (98/12/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات احداث پل عابرین پیاده واقع در جاده سلماس - (98/12/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری عرصه تعداد 16 قطعه از قطعات ویلایی شهرک ریما - (98/12/17)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری بیمه مسئولیت جامع شهرداری - (98/12/17)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات اصلاح شبکه های معارض برق کمربندی سپاه پاسداران - (98/12/17)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری 5 باب دفتر مسافربری واقع در سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری - (98/12/13)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- واگذاری عملیات خاک برداری و استحصال، بارگیری و حمل مصالح ماسه شسته از معدن تپوک 2 - (98/12/13)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات نصب بتن پلاک پرسی 60 - (98/12/10)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات نصب بتن پلاک پرسی 30 - (98/12/10)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات جدول گذاری بصورت دستمزدی - (98/12/6)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - احداث کانال کمکی نوسود با پوشش و تکمیل نهر الواج - (98/11/27)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تکمیل کانال های اصلی جمع آوری - هدایت و دفع آبهای سطحی سطح شهر - (98/11/27)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات احداث 5 باب سپتیک در سطح شهر - (98/11/27)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید، نصب و راه اندازی ونگهداری 5 ساله سامانه ثبت مکانیزه تخلف سرعت غیر مجاز - (98/11/23)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات نگهداری فضای سبز شهری - (98/11/23)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری شش دانگ عرصه و اعیان قطعه 42 شهرک ویلایی ریما - (98/11/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری شش دانگ باقیمانده یک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان دیانت (کوچه اول حکمت) - (98/11/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات اجرایی تکمیل ساختمان اداره اطلاعات استان - (98/11/19)

آگهی مناقصه عمومی انتخاب بیمه گر - واگذاری بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری و سازمانهای تابعه - (98/11/4)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری اجاره یک باب مغازه واقع در خیابان مدنی 2 - (98/11/3)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری قطعات مسکونی متعلق به شهرداری - (98/11/1)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - فروش 25 تن روغن سوخته مازاد بر نیاز - (98/10/17)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات تهیه، نصب، تعویض، تعمیر و دمونتاژ تجهیزات ترافیکی در سطح شهر ارومیه - (98/10/17)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات تهیه، نصب، تعمیر و نگهداری چراغهای راهنمایی و رانندگی - (98/10/7)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری شش دانگ عرصه و عیان یک قطعه زمین مسکونی واقع در شهرک فرهنگیان - (98/10/4)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری غرفه های لوله کشی و تعمیر سوپاپهای بادی، فروش لوازم یدکی واقع در سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری  - (98/10/4)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول- واگذاری اجاره یک باب مغازه واقع در خیابان عسگرخان - (98/9/28)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات دیوار حایل سنگی در سطح شهرداری منطقه یک - (98/9/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات پیاده روسازی در سطح شهرداری منطقه یک - (98/9/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات پایدار سازی زمین لغزشی ضلع شمالی پارک جنگلی عرشلو - _ 98/9/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت پنجم - واگذاری عملیات اجرایی تکمیل بلوک  E پروژه تجاری خدماتی فدک ( 98/9/18 )

آگهی مناقصه عمومی نوبت چهارم - واگذاری عملیات احداث دیوار حائل ساختمان سروش و نخجوان - (98/9/18 )

آگهی مناقصه عمومی نوبت چهارم - عملیات اجرایی تکمیل آمفی تئاتر روباز و اجرای سن و اتاق گریم مجتمع دهکده ساحلی چی چست - ( 98/9/18 )

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری اجاره یک باب مغازه واقع در خیابان مدنی 2 - (98/9/9)

آگهی مناقصه عمومی نوبت چهارم - واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرداری منطقه یک - (98/9/9)

آگهی مناقصه عمومی نوبت چهارم - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرک گلمان - (98/9/9)

آگهی منافصه عمومی نوبت چهارم - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرداری منطقه 2- (98/9/9)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری عرصه تعداد 19 قطعه از قطعات مسکونی اداره املاک - (98/9/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات اجرایی احداث دو باب سپتیک در پارک ائللرباغی - (98/9/7)

آگهی مزایده عمومی نوبت چهارم - واگذاری شش دانگ باقیمانده یک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان البرز - (98/9/5)

آگهی مناقصه عمومی نوبت چهارم - احداث کانال سنگی در سطح منطقه 4 - (98/9/5)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - خرید پل فلزی (حمل و نصب ) در سطح شهرداری منطقه یک - (98/9/5)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات بهسازی و تعمیرات ساختمان حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس - (98/9/5)

آگهی مزایده نوبت اول - واگذاری ده قطعه از قطعات ریما - (98/9/3)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات بهسازی و تعمیرات و تکمیل ساختمان شماره 2 و سرویس بهداشتی و پارک سلامت - (98/9/3)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات تهیه، نصب و راه اندازی فاز 1 و فاز 2 خط تولید مصالح کوهی - (98/8/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات تهیه، نصب، تعمیر ونگهداری چراغهای راهنمایی و رانندگی - (98/8/22)

آگهی مزایده عمومی نوبت چهارم - واگذاری شش دانگ باقیمانده یک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان حسنی - (98/8/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول- فروش یک دستگاه بیل بکهو سازمان آرامستانها - (98/8/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تامین خودروهای استیجاری با راننده مورد نیاز سازمان مدیریت پسماند - (98/8/18)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات پایدار سازی زمین لغزشی ضلع شمالی پارک جنگلی عرشلو - 98/8/18

آگهی مناقصه عمومی نوبت چهارم - واگذاری عملیات اجرای تکمیل بلوک E پروژه تجاری خدماتی فدک (پل قویون) - 98/8/4

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - اجرای عملیات اجرایی تکمیل آمفی تئاتر روباز و اجرای سن و اتاق گریم مجتمع دهکده ساحلی چی چست - (98/8/4)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات دیوار حایل سنگی در سطح شهرداری منطقه یک - (98/8/2)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات پیاده رو سازی در سطح شهرداری منطقه یک - (98/8/2)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - واگذاری اجرای پروژه پوشش کانالهای سطح منطقه 3 - (98/7/23)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - اجرای عملیات احداث فروشگاه شهرداری - (98/7/23)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - احداث کانال سنگی در سطح منطقه 4 - (98/7/13)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرداری منطقه یک - (98/7/13)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرک گلمان - (98/7/13)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرداری منطقه 2 - (98/7/13)

آگهی مزایده نوبت چهارم - واگذاری یازده قطعه از قطعات ریما - (98/7/10) - لغو

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری شش دانگ عرصه و عیان یک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان شورا - (98/7/10)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اخذ عوارض ورودی و عواید درب ورودی میدان میوه و تره بار شهرداری - (98/7/6)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات احداث دو باب سپتیک در پارک صدرا - (98/7/6)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات اجرایی تکمیل آمفی تئاتر روباز مجتمع دهکده ساحلی چی چست - (98/7/6)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - واگذاری عملیات اجرای تکمیل بلوک E پروژه تجاری خدماتی فدک (پل قویون) - (98/7/2)

آگهی مناقصه عمومی نوبت چهارم - خرید پل فلزی جهت نصب جوبهای عرضی در سطح منطقه 4 - (98/7/2)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید مصالح مورد نیاز قطعه اول کمربندی دوم - (98/6/31)

آگهی مناقصه عمومی نوبت چهارم - خرید، حمل و نصب قطعات بتنی پیش تنیده - (98/6/31)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات احداث گرمخانه شهرداری - (98/6/31)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری پارکینگ موقت در خیابان بعثت - (98/6/30)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری بهره برداری محل آمبولانسهای فوت بر در سازمان آرامستان - (98/6/30)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - احداث کانال سنگی در سطح شهرداری منطقه 4 - (98/4/24)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرک گلمان - (98/6/24)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح منطقه 2 - (98/6/24)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری غرفه 1-37 از بلوک 12 واقع در میدان میوه و تره بار - (98/6/23)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید پل فلزی (حمل و نصب) در سطح شهرداری منطقه یک - (98/6/23)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری اجرای پروژه پوشش کانالهای سطح منطقه 3 - (98/6/23)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجاره ماشین آلات مورد نیاز برای فعالیت های عمرانی در منطقه 1 - (98/6/23)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات بازیافت آسفالت به روش گرم در جا در محور کمربندی شهر ارومیه - (98/6/20)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرداری منطقه یک - (98/6/10)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات اجرایی تکمیل آمفی تئاتر روباز و اجرای سن و اتاق گریم مجتمع دهکده ساحلی چی چست - (98/6/10)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری غرفه 2 از بلوک 22 واقع در میدان میوه و تره بار متعلق به شهرداری - (98/6/9)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات اجرایی تکمیل بلوک E پروژه تجاری، خدماتی فدک (پل قویون) _ (98/6/9)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - خرید پل فلزی جهت نصب جوبهای عرضی در سطح منطقه 4 - (98/6/9)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای پروژه جدول گذاری شوارع و معابر در سطح منطقه 3 شهرداری - (98/6/9)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات احداث دیوار حائل ساختمان سروش و نخجوانی برابر شرایط - (98/6/4)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری شش دانگ باقیمانده یک قظعه زمین مسکونی واقع در خیابان حسنی -(98/6/2)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای پروژه پوشش کانالهای سطح منطقه 3 - (98/5/30)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات جدول گذاری به صورت دستمزدی - (98/5/23)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - خرید، حمل و نصب قطعات بتنی پیش تنیده - (98/5/23)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات پیاده رو سازی در سطح شهرداری منطقه 5 برابر شرایط - (98/5/23)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری بهره برداری محل آمبولانسهای فوت بر سازمان آرامستان - (98/5/23)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری اجرای عملیات عمرانی اصلاح هندسی نقاط حادث خیز مصوب شورای ترافیک استان در شهر ارومیه - (98/5/23)

آگهی مناقصه عمرانی نوبت اول - اجرای عملیات احداث گرمخانه شهرداری - (98/5/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجاره ماشین آلات مورد نیاز برای فعالیتهای عمرانی در سطح شهرداری منطقه یک - (98/5/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات کانال سنگی جهتلو ، باغ رضوان و لوله گذاری بتنی - (98/5/15)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - ساخت، حمل و نصب دال بتنی جهت پوشش کانالهای احداثی سطح منطقه 2 شهرداری - (98/5/9)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای پیاده روسازی و جدول گذاری در جاده سلماس - جاده اشنویه و جاده چی چست - (98/5/9)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات بازیافت آسفالت به روش گرم درجا در محور کمربندی شهر ارومیه - (98/5/9)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات احداث کانال سنگی سطح شهرداری منطقه 2 - (98/5/9)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - بهره برداری تلویزیون شهری واقع در چهارراه مخابرات - (98/5/8)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات اجرایی تکمیل بلوک E  پروژه تجاری خدماتی فدک ( پل قویون) - (98/5/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات احداث دیوار حائل ساختمان سروش و نخجوانی - (98/5/7)

آگهی مزایده نوبت سوم - واگذاری 10 قطعه از قطعات ریما - (98/5/2)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - خرید پل فلزی جهت نصب جوبهای عرضی در سطح منطقه 4 - (98/5/2)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرداری منطقه یک - (98/5/2)

آگهی مزایده نوبت هفتم - واگذاری قطعات با مشخصات و شرایط - (98/4/30)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجاره ماشین آلات مورد نیاز فعالیتهای عمرانی شهرداری منطقه یک - (اصلاحیه)-  (98/4/30)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید اقلام پروژه های آبیاری تحت فشار - (98/4/24)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری 6 قطعه از قطعات مسکونی واقع در شهرک ویلایی ریما - (98/4/24)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - اجرای عملیات مغازه های ابوذر و سرویس بهداشتی و مغازه - (98/4/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - خرید، حمل و نصب قطعات بتنی - (98/4/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات احداث فروشگاه شهرداری برابر شرایط - (98/4/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات حمل آسفالت و مصالح - (98/4/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری شش دانگ باقیمانده یک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان البرز - (98/4/18)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری شش دانگ باقیمانده یک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان حسنی - (98/4/18)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات جدولگذاری در سطح شهرداری منطقه 5 - (98/4/18)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات پیاده روسازی در سطح شهرداری منطقه 5 - (98/4/18)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری احداث سالن غذاخوری و ساختمان اداری فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی - (98/4/18)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - احداث کانال سنگی در سطح منطقه 4- (98/4/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید پل فلزی جهت نصب جوبهای عرضی در سطح منطقه 4 - (98/4/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات عمرانی اصلاح هندسی نقاط حادثه خیر مصوب شورای ترافیک استان - (98/4/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات دیوار حایل سنگی پیرامون پارک جنگلی برابر شرایط خصوصی - (98/4/6)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری تعداد 9 باب غرفه از بلوک 20 و 12 واقع در میدان میوه و تره بار - (98/4/6)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید، نصب و راه اندازی و اخذ استاندارد ملی ایران برای تجهیزات شهربازی دهکده ساحلی چی چست - (98/4/4)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - اجرای عملیات احداث سرویس بهداشتی زیرسطحی عطایی - (98/4/4)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرک گلمان - (98/4/4)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرداری منطقه 2- (98/4/4)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - ساماندهی ارابه های داخل میوه و تره بار - (98/3/27)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری شش دانگ باقیمانده یک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان البرز - (98/3/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری عرصه 3076 نقشه از قطعات مسکونی واقع در شهرک فرشته -(98/3/20)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید مصالح مورد نیاز قطعه اول کمربندی دوم شهر ارومیه برابر شرایط خصوصی - (98/3/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات احداث فروشگاه شهرداری برابر شرایط خصوصی - (98/3/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری احداث سالن غذاخوری و ساختمان اداری فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی - (98/3/20)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 9 باب غربه از بلوک 20 و 12 واقع در میدان میوه و تره بار - (98/3/20)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - خرید، نصب و راه اندازی دستگاههای کارخانه شن و ماسه و آسفالت - (98/3/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید، حمل و نصب قطعات بتنی - (98/3/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات اجرای پروژه احداث کانال در سطح شهر و لوله گذاری در خیابان دیگاله - (98/3/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات احداث فروشگاه شهرداری برابر شرایط - (98/3/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری سرقفلی 14 قطعه از زمینهای بایر تجاری واقع در بلوار 32 متری شهرک شهریار - (98/3/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری شش دانگ عرصه یک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان پیروزی - (98/3/18)

آگهی مزایده نوبت دوم - واگذاری یازده قطعه از قطعات ریما - (98/3/18)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری قطعه مسکونی واقع در خیابان تمایل - (98/3/18)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری شش دانگ عرصه و عیان قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان شورا - (98/3/18)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری شش دانگ باقیمانده یک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان حسنی - (98/3/18)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 19 مورد از محلهای مربوط به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری - (98/3/5)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات لوله رانی تکمیل کانال الواج - (98/3/5)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات احداث تاسیسات الکتریکی پارک سلامت - (98/3/5)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اجاره پارکینگ موقت واقع در خیابان مدنی 2 - (98/3/5)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - بیمه شخص ثالث تعداد 617 دستگاه ماشین آلات سنگین و سبک - (98/3/5)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - بهره برداری از سوله های تعمیرگاه اتوبوسرانی سازمان مدیریت حمل ونقل و بار و مسافر - (98/3/5)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات ساحل سازی شهرچایی مابین آب بند امامزاده تا پل سه چشمه - (98/2/29)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات اجرای دیوار حایل سنگی پیرامون پارک جنگلی - (98/2/29)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تامین خودروهای استیجاری با راننده مورد نیاز - (98/2/29)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات احداث سرویس بهداشتی عطایی - (98/2/28)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اجاره غرفه 41 از بلوک 10 واقع در میدان میوه و تره بار - (98/2/21)

آگهی مزایده نوبت اول - واگذاری 11 قطعه از قطعات ریما - (98/2/17)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 32 قطعه از قطعات مسکونی واقع در شهرک ویلایی ریما - (98/2/17)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات ادامه مغازه های ابوذر و سرویس بهداشتی و نمازخاانه - (98/2/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات اجرای پروژه احداث کانال در سطح شهر - (98/2/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات پر کردن سپتیکهای سطح شهر با تانکر - (98/2/15)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری شش دانگ باقیمانده یک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان البرز - (98/2/15)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات دیوار حایل سنگی براربرشرایط - (98/2/15)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرداری منطقه یک - (98/2/15)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول E -  اجرای عملیات تهیه و پخش آسفالت بیندر و توپکا در سطح شهر ارومیه - (98/2/10)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول  D - اجرای عملیات تهیه و پخش آسفالت بیندر و توپکا در سطح شهر ارومیه - (98/2/10)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول C - اجرای عملیات تهیه و پخش آسفالت بیندر و توپکا در سطح شهر ارومیه - (98/2/10)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول B - اجرای عملیات تهیه و پخش آسفالت بیندر و توپکا در سطح شهر ارومیه - 98/2/10

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول A - اجرای عملیات تهیه و پخش آسفالت بیندر و توپکا در سطح شهر ارومیه - 98/2/10

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری کل مجتمع بازارچه ساوالان واقع در بلوار ساوالان جنب جایگاه سی ان جی با کاربری چند منظوره - (98/2/9)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - ساماندهی ارابه های داخل میدان میوه و تره بار به قیمت پایه - (98/2/9)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - واگذاری عملیات حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاه عمیق در معدن تپوک - (98/2/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات اجرای پروژه مرمت راسته پنیرفروشان - (98/2/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات اجرای پروژه مرمت بافت تاریخی خیابان امام برابر شرایط - (98/2/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - انجام عملیات استحصال، بارگیری و حمل مصالح ماسه شسته به کارخانه آسفالت شهرداری ارومیه - (98/2/7)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری پارکینگ عمومی شماره یک میدان امام - (98/2/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات احداث سرویس بهداشتی - خیابان عطایی - (98/2/3)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح منطقه 4 - (98/2/3)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری عرصه تعداد 23 قطعه از زمینهای بایر تجاری واقع در شهرک شهریار - (98/2/3)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری شش دانگ عرصه یک قطعه زمین مسکونی واقع در شهرک فرشته - (98/1/27)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری شش دانگ عرصه یک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان محتشم - (98/1/27)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات لوله رانی تکمیل کانال الواج - (98/1/28)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - واگذاری عملیات جدول گذاری به صورت دستمزدی در سطح شهر ارومیه - (98/1/28)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - خرید و حمل و تخلیه 1500 تن قیر خالص - (98/1/27)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - خرید و حمل و تخلیه 1500 تن قیر خالص - (97/12/22)

آگهی مزایده نوبت پنجم - واگذاری قطعات با مشخصات و شرایط - (97/12/22)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - بهره برداری از غرفه پارک جنگلی فدک - (97/12/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تکمیل عملیات احداث 5 باب سرویس بهداشتی در سطح شهر - (97/12/22)

آگهی مزایده نوبت سوم - واگذاری قطعات باقیمانده نوبت اول ریما - (97/12/23)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات نگهداری فضای سبز شهری - (97/12/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات جدولگذاری به صورت دستمزدی - (97/12/21)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری تعداد 3 باب از مغازه های واقع در شهرک شهریار  (97/12/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت چهارم - واگذاری قطعات مسکونی واقع در شهرک طرزیلو - شهریار - شهرک ویلایی ریما و 2 باب از مغازه های تجاری پایانه غرب - (97/12/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری یک باب مغازه واقع در بلوار نبوت، خیابان تمکین وش پارک جنگلی - (97/12/15)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری شش دانگ عرصه یک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان طالقانی - (97/12/15)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اجاره پارکینگ عمومی شماره یک میدان امام (ره) - (97/12/12)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - خرید پل فلزی (حمل و نصب) در سطح شهرداری منطقه یک - (97/12/11)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری مغازه های شماره 31 واقع در خیابان میرزای شیرازی - (97/12/11)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 34 مورد از زمین های بازی، غرفه، اماکن سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری - (97/12/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاه تپوک - (97/11/27)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - خرید، نصب و راه اندازی دستگاههای کارخانه شن و ماسه - (97/11/27)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح منطقه 4 - (97/11/27)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - بهره برداری از سوله های تعمیرگاه اتوبوسرانی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - (97/11/27)

آگهی مزایده عمومی نوبت چهارم - واگذاری 5 باب از مغازه های مجتع تجاری پایانه غرب (شهید سیلمانی) - (97/11/27)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات نگهداری فضای سبز شهری - (97/11/21)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - بیمه مسئولیت جامع شهرداری - (97/11/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری امورات چاپ و طراحی بنر و نصب اسپیس برابر شرایط خصوصی - (97/11/16)

آگهی مناقصه آتش سوزی - واگذاری بیمه آتش سوزی منازل مسکونی مناطق محروم شهر - (97/11/9) - اصلاحیه

آگهی مناقصه عمومی نوبت چهارم - اجرای عملیات نرده گذاری برابر شرایط - (97/11/8)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید و حمل و تخلیه 1500 تن قیر خالص - (97/11/8)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری عرصه تعداد 7 باب مغازه از مغازه های واقع در شهرک شهریار و زمین های فرشته - (97/11/6)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری عرصه تعداد 2 قطعه از قطعات مسکونی واقع در شهرک فرشته - (97/11/6)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - اجرای عملیات احداث تاسیسات الکتریکی پارک سلامت برابر شرایط خصوصی - (97/11/6)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات نصب بتن پلاک پرسی به صورت دستمزدی - (97/11/3)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات نصب بتن پلاک پرسی به صورت دستمزدی - (97/11/3)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات جدول گذاری به صورت دستمزدی در سطح شهر - (97/11/3)

واگذاری عملیات تهیه، نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری چراغهای راهنمایی و رانندگی در سطح شهر ارومیه - (97/10/29)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید و نصب و راه اندازی دستگاههای کارخانه شن و ماسه و آسفالت نازلو - (97/10/25)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - خرید پل فلزی (حمل و نصب) در سطح شهرداری منطقه یک - (97/10/25)

آگهی مزایده نوبت دوم - واگذاری قطعات باقیمانده ریما - (97/10/25)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح منطقه 4 - (97/10/25)

آگهی مزایده نوبت چهارم - واگذاری قطعات مشروحه با مشخصات و شرایط - (97/10/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری امورات چاپ و طراحی بنر و نصب اسپیس - (97/10/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات احداث کانال سنگی 2*3 بدون بالشتک - (97/10/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات احداث کانال سنگی 2.5*6 بدون بالشتک - (97/10/22)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری 9 قطعه از قطعات مسکونی واقع در شهرک طرزیلو، شهریار، فرشته و ریما - (97/10/16)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری اجاره 2 باب مغازه واقع در خیابان عسگرخان و بلوار امام علی (ع) - (97/10/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات تهیه، نصب، تعویض ، تعمیر و دمونتاژ تجهیزات ترافیکی - (97/10/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاه عمیق در معدن تپوک - (97/10/10)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 7 باب مغازه از مغازه های شهرک شهریار - (97/10/10)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری خدمات فروش و شارژ کارت بلیط الکترونیکی اتوبوسهای داخل شهری سازمان مدیریت حمل و نقل و بار مسافر - (97/10/10)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات احداث تاسیسات الکتریکی پارک سلامت برابر شرایط خصوصی - (97/10/10)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری 5 باب از مغازه های مجتمع تجاری پایانه غرب (پایانه روستایی شهید سلیمانی) واقع در روبروی شرکت دخانیات - (97/10/10)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید سرویس بهداشتی پیش ساخته در سطح منطقه 4 - (97/10/6)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - عملیات و اجرای جدول گذاری در سطح شهر ارومیه (A - (97/10/6 

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - تکمیل عملیات احداث پارک سلامت برابر شرایط - (97/10/6)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری شش دانگ یک قطعه زمین واقع در بر خیابان سربازان گمنام - (97/10/4)

آگهی تجدید مزایده - واگذاری تعداد 10 قطعه از قطعات مسکونی شهرداری واقع در خیابان حسنی - براعتی - (97/9/29)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری 4 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین با مشخصات و شرایط - (97/9/27)

آگهی مزایده نوبت اول - واگذاری قطعات مشروحه با مشخصات و شرایط - (97/9/27)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری شش دانگ بافیمانده یک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان تقدیروش - رودکی - (97/9/27)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری اجاره مکان ارائه خدمات کپی شهرداری منطقه 3 - (97/9/27)

آگهی مزایده نوبت سوم - واگذاری قطعات با مشخصات و شرایط بصورت نقدی - (97/9/20)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید رنگ و اجرای عملیات خط کشی محوری و دوجزئی در سطح شهر ارومیه - (97/9/20)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری تعداد 21 باب غرفه از بلوک 20 و 22 واقع در میدان میوه و تره بار شهرداری ارومیه - (97/9/20) - لغو 

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات تهیه و بارگیری و حمل مصالح اساس سنگی کوهی - (97/9/3)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تکمیل عملیات احداث پارک سلامت - (97/9/3)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات تکمیل تاسیسات مکانیکی پارک سلامت برابر شرایط خصوصی - (97/9/3)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات احداث تاسیسات الکتریکی پارک سلامت برابر شرایط خصوصی - (97/9/3)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری عرصه تعداد 23 قطعه از قطعات مسکونی واقع در شهرک طرزیلو- شهریار- فرشته و ریما - (97/9/1)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید پل فلزی (حمل و نصب) در سطح شهرداری منطقه 1- (97/9/1)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - عملیات و اجرای جدول گذاری - (97/9/1)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - A - عملیات و اجرای جدول گذاری در سطح شهر ارومیه - (97/9/1)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تهیه و نصب فازهای 1 و 2 و ماسه شسته خط تولید مصالح کوهی در معدن تپوک شهرداری - (97/8/29)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری شش دانگ یک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان 24 متری پیروزی - (97/8/23)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری اجاره یک دستگاه کیوسک جایگاه سوخت گاز طبیعی - (97/8/23)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - اجرای عملیات نرده گذاری برابر شرایط خصوصی - (97/8/19)

آگهی تجدید مزایده - واگذاری 23 قطعه از قطعات مسکونی شهرداری واقع در خیابان حسنی و براعتی - (97/8/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - بهره برداری از سازه های تبلیغاتی بنرهای (رولاپ) 10 روزه در سطح شهر به تعداد 155 وجه - (97/8/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات احداث کانال سنگی - (97/8/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - تامین خودروهای استیجاری - (97/8/7)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری 6 باب از مغازه های مجتمع تجاری پایانه غرب (پایانه روستایی شهید سلمانی)- (97/8/2)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات پیاده روسازی معابر منطقه 1- (97/7/30)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 7 قطعه از مغازه های تجاری واقع در شهرک شهریار و زمین های فرشته - (97/7/29)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 12دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین - (97/7/29)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری مغازه های شماره 9 و 10 از پروژه بهداری (آتش نشانی) بصورت سرقفلی - (97/7/29)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - اجرای عملیات جدول گذاری - (97/7/29)

آگهی مزایده نوبت دوم - واگذاری قطعات بصورت نقدی - (97/7/28)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری 43 قطعه از قطعات مسکونی واقع در شهرک طرزیلو - شهریار - فرشته و ریما - (97/7/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - انجام عملیات انفجار، خردایش، استحصال، بارگیری و حمل مصالح از معدن تپیک - (97/7/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تأمین خودروهای استیجاری به تعداد 277 دستگاه خودرو - (97/7/17)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری اجاره یک دستگاه کانکس واقع در پارک ترافیک - (97/7/17)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح منطقه 4 - (97/7/17)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات نرده گذاری برابر شرایط - (97/7/14)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای پروژه جدول گذاری شوارع و معابر در سطح منطقه 3 - (97/7/11)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات احداث کانال سنگی در سطح منطقه 3 - (97/7/11)

آگهی مزایده نوبت اول - واگذاری قطعات فضای سبز - (97/7/8)

آگهی مزایده نوبت دوم - واگذاری 26 قطعه از قطعات مسکونی واقع در خیابان حسنی و براعتی - (97/7/8)

آگهی نوبت دوم فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار و مجری - (97/7/1)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - بکارگیری نیروی انسانی 6 ماهه - (97/7/1)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات احداث کانال نهر شهر آجو - (97/7/1)

آگهی مزایده نوبت اول - واگذاری قطعات بصورت نقدی - (97/6/31)

آگهی مزایده نوبت اول - واگذاری قطعات بصورت نقدی - (97/6/31)

آگهی مزایده نوبت اول - واگذاری قطعات بصورت نقدی - (97/6/31)

آگهی مزایده نوبت اول - واگذاری قطعات بصورت نقدی - (97/6/31)

آگهی مزایده نوبت اول - واگذاری قطعات بصورت نقدی - (97/6/31)

آگهی مزایده نوبت اول - واگذاری قطعات بصورت نقدی - (97/6/31)

آگهی مزایده نوبت اول - واگذاری قطعات بصورت نقدی - (97/6/31)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری 6 دانگ عرصه و عیان یک واحد آپارتمان مسکونی - (97/6/25)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری ضایعات و آهن آلات بلا استفاده - (97/6/25)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تأمین و بکارگیری تعداد 65 نفر نیروی انسانی کارگر و راننده - (97/6/18)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری 9 باب از مغازه های مجتمع تجاری پایانه غرب ( پایانه روستایی شهید سلیمانی) - (97/6/18)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - فروش اجناس مستعمل مازاد بر نیاز و اقلام فرسوده - (97/6/18)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح منطقه 4 - (97/6/18)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجاره ماشین آلات - (97/6/18)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات جدول گذاری منطقه - (97/6/10)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات احداث اسکلت بتنی ساختمان شماره 3- (97/6/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات اجرایی 4 باب پل عابر پیاده - (97/6/7)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری 22 باب غرفه از بلوک 20 و 22 واقع در میدان میوه و تره بار - (97/6/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات نرده گذاری - (97/6/6)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات احداث کانال سنگی در سطح منطقه 4 - (97/6/6)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - فروش 4 دستگاه پله برقی - (97/6/5)

آگهی مناقصه عمومی - تامین و بکارگیری 50 نفر نیروی انسانی شرکتی - (97/6/5)

اصلاحیه - آگهی مزایده نوبت اول - واگذاری 25 قطعه از قطعات مسکونی متعلق به شهرداری ( حسنی - براعتی) - ردیف 26 از خیابان الفت حذف شد - (97/6/5)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات احداث کانال سنگی - (97/6/3)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری اجاره یک دستگاه کانکس واقع در پارک ترافیک - (97/5/30)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجاره ماشین آلات مورد نیاز فعالیتهای عمرانی شهرداری منطقه یک - (97/5/30)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات دیوار حائل سنگی در سطح شهرداری منطقه 5 - (97/5/29)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری دو واحد مغازه از بلوک 4 پروژه بهداری - (97/5/29)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری شش دانگ عرصه و عیان دو قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان رودکی و خیابان غفاری آذر - (97/5/29)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح منطقه 4 - (97/5/24)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - بکارگیری تعداد 80 نفر نیروی انسانی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری - (97/5/24)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تهیه ماشین آلات مورد نیاز اداره ماشین آلات - (97/5/20)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات اجرایی خط انتقال آبهای سطحی - (97/5/13)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات احداث کانال لوله گذاری خیابان انعام - بهداری و فاز 2 مهندسین - (97/5/13)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات جدول گذاری سطح منطقه - (97/5/13)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات جدول گذاری مناطق کم برخوردار - (97/5/13)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 22 باب غرفه از بلوک 20 و 22 واقع در میدان میوه و تره بار - (97/5/13)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات جدول گذای در سطح شهرداری منطقه یک - (97/5/10)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری دو واحد مغازه از بلوک 4 پروژه بهداری - (97/5/10)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری شش دانگ عرصه و عیان دو قطعه زمین مسکونی در خیابان رودکی و خیابان غفاری آذر - (97/5/10)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجاره ماشین آلات سطح شهرداری منطقه یک - (97/5/10)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - وصول عوارض 5% بها بلیط های مسافرتی و حق سکو مشمول قوانین شهرداری و جمع آوری عوارض ورودیه - (97/5/9)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجاره یک دستگاه بولدوزر  - (97/5/9)

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار و مجری - (97/5/6)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری پارکینگ عمومی بعثت واقع در خیابان بعثت - (97/5/6)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات احداث اسکلت بتنی ساختمان شماره 3 - (97/5/3)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات اجرایی 4 باب پل عابر پیاده - (97/5/3)

آگهی مزایده نوبت دوم - واگذاری 26 قطعه از قطعات مسکونی شهرداری واقع در خیابان حسنی - براعتی - درستکار بصورت نقدی - (97/5/3)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری 26 قطعه از قطعات مسکونی متعلق به شهرداری واقع در خیابان حسنی - خیابان براعتی - خیابان درستکار - (97/4/17)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجاره یک دستگاه بولدوزر جهت استحصال مصالح در معدن زنبیل - (97/4/16)

آگهی فراخوان انتخاب مجری طرح نوبت اول - تهیه بسته های مشارکت و سرمایه گذاری - (97/4/14)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - وصول عوارض 5% بهاء بلیط های مسافرتی و حق سکو - (97/4/11)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول (C)   - (97/4/4)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول (B)   - (97/4/4)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول (A)   - (97/4/4)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - بهره برداری از سازه های تبلیغاتی (رولاپ) ده روزه در سطح شهر - (97/3/29)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات تهیه و بارگیری و حمل مصالح اساس سنگی کوهی - (97/3/20)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای کلیه امورات مربوط به کاشت و نگهداری فضای سبز محوطه های باغ رضوان - (97/3/13)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای کلیه امورات مربوط به حراست و نگهبانی محوطه های باغ رضوان - (97/3/13)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای امورات تنظیف و رفت و روب محوطه های باغ رضوان - (97/3/13)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری بیمه شخص ثالت 630 دستگاه ماشین آلات - (97/3/10)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری مغازه شماره 32 خیابان میرزای شیرازی - (97/3/8)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری کیوسکها و بوفه مجتمع فرهنگی ورزشی استخر شهرداری ارومیه - (97/2/30)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - خریداری قطعات، دستگاهها و اقلام مورد نیاز کارخانجات شن و ماسه و آسفالت - (97/2/30)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تأمین و ارائه خدمات انتظامی میدان میوه و تره بار و بازارهای روز - (97/2/30)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - بهره برداری از سازه های تبلیغاتی بنرهای رولاپ ده روزه در سطح شهر - (97/2/30)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات احداث سپتیک - (97/2/30)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات جدول گذاری معابر سطح شهرداری منطقه 5 - (97/2/30)

آگهی مزایده عمومی نوبت چهارم - واگذاری 6 قطعه از قطعات اداره املاک - (97/2/25)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری مغازه شماره 32 میرزای شیرازی - (97/2/15)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات پیاده روسازی سطح شهرداری منطقه 5 - (97/2/15)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خریداری قطعات دستگاهها و اقلام مورد نیاز کارخانجات شن و ماسه و آسفالت - (97/2/8)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات پیاده رو سازی معابر سطح شهرداری منطقه 5 - (97/2/8)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری 2 قطعه زمین ششدانگ خیابان گلشهر، خیابان انتظام- بلوار باهنر ، کوچه تعاون - (97/1/28)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری 11 قطعه از قطعات مسکونی شهرک فرشته - (97/1/28)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری 6 قطعه از قطعات واقع در انتهای رودکی، خیابان شهید آبشناسان - (97/1/28)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری 13 مورد غرفه، زمین بازی، اماکن مربوط به سازمان سیما، منظر و فضای شهری - (96/12/24)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری عرصه تعداد 16 قطعه از قطعات مسکونی متعلق به شهرداری واقع در شهرک فرشته - (96/12/22)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری پارکینگ عمومی بعثت شهرستان ارومیه - (96/12/15)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری ششدانگ عرصه قطعه زمین مسکونی شماره 26 واقع در خیابان 24 متری شهید براعتی - (96/12/10)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات احداث کانال سنگی در سطح شهرداری منطقه یک - (96/12/5)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات احداث دیوار حائل سنگی درسطح شهرداری منطقه یک - (96/12/5)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری قطعه زمین واقع در خیابان 20 متری خیابان الفت - خیابان امین - (96/12/3)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات نصب بتن پلاک پرسی به صورت دستمزدی سازمان عمران - (96/11/29)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری غرفه های تنقلات فروشی، قنادی، آجیلی (96/11/25) 

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری 9 قطعه از قطعات واقع در انتهای رودکی - خیابان شهید آبشناسان زمینهای شهرک فرشته - (96/11/25)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری پارکینگ شماره 1 میدان امام (ره) سازمان بهسازی و نوسازی - (96/11/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری عرصه وعیان قطعه زمین مسکونی شماره 14 واقع در خیابان بدیعی - (96/11/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری بیمه مسئولیت جامع شهرداری برای شهر ارومیه - (96/11/16)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری ششدانگ عرصه قطعه زمین مسکونی 500 مترمربع واقع در خیابان براعتی - (96/11/15)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری 10 قطعه زمین مسکونی اداره املاک - (96/11/8)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری 25 دستگاه ماشین آلات سبک - (96/11/3)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات باقی مانده پلهای B3 , 4B تقاطع غیر همسطح آذربایجان - (96/10/25)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات تنظیف و رفت و روب محوطه ها و تاسیسات سازمان پایانه های مسافربری - (96/10/25)

آگهی مناقصه آتش سوزی - واگذاری بیمه منازل مسکونی مناطق محروم - (96/10/25)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - بهره برداری از سازه های تبلیغاتی بنرهای (رولاپ) ده روزه در سطح شهر به تعداد 160 عدد سازه - (96/10/25)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات تکمیل ساختمان و محوطه سازی فرهنگسراها - (96/10/23)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری اجاره تعداد 43 باب از مغازه های مجتمع تجاری اداری نارون - (96/10/10)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات تهیه و نصب علائم عمودی (تابلوهای راهنمای مسیر) در سطح شهر ارومیه - (96/10/10)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات تهیه، نصب، تعویض، تعمیر و دمونتاژ تجهیرات ترافیکی در شهر ارومیه - (96/10/5)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات تهیه، نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری چراغهای راهنمایی و رانندگی در سطح شهر ارومیه - (96/10/5)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری اجاره یک دستگاه کیوسک جایگا CNGه  - (96/10/5)

آگهی مزایده عمومی نوبت چهارم - واگذاری 3 دستگاه اتوبوس - (96/9/14)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری قطعه دوم خیابان 24 متری خیابان صفا، فلکه آبیاری - (96/9/14)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری 3 باب از مغازه های تجاری شهرداری واقع در خیابان میرزای شیرازی بصورت سرقفلی - (96/9/14)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - حفاظت و مراقبت از تأسیسات محوطه های پایانه های مسافربری - (96/9/2)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری غرفه های ساندویجی و تنقلات فروشی پایانه های مسافربری مرکزی شهرداری ارومیه - (96/9/2)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری 40 قطعه از قطعات مسکونی اداره املاک - (96/8/29)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات آتش باری، خردایش، استحصال، بارگیری و حمل مصالح از معدن تپوک شهرداری - (96/8/25)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم- واگذاری 4 دستگاه اتوبوس- (96/8/11)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم- واگذاری تعداد 16قطعه زمین اداره املاک- (96/8/8)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول- واگذاری قطعه دوم خیابان 24متری خیابان صفا، فلکه ابیاری- (96/8/4)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرداری منطقه 4 - (96/8/4)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری تعداد 4 دستگاه اتوبوس بنز - (96/7/18)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری 3 باب از مغازه های تجاری شهرداری واقع در خیابان میرزای شیرازی - (96/7/18)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - بهره برداری از میدان دواب واقع در رستای جارچیلو - (96/7/13)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری 16 قطعه از قطعات واقع در شهرک فرشته - (96/7/11)

آگهی مزایده عمومی نوبت مجدد - واگذاری 40 قطعه از قطعات مسکونی اداره املاک - (96/7/4)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - جمع آوری عواید و عوارض ورودی و پارکینگ میدان میوه و تره بار - (96/6/27)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - عملیات اجرای خط انتقال سطحی مسیر مولوی - رودکی (96/6/27)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - امتیاز بهره برداری از میدان دواب واقع در روستای جارچیلو - (96/6/19) - لغو شد

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - عملیات خرید و نصب 1700 متر طول نرده فلزی با روکش بتنی طرح چوب - (96/6/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری تکمیل بلوک 1 پروژه نوسازان 4 (البرز) - (96/6/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - عملیات خرید 4500 متر کف پوش ایمنی گرانولی - (96/6/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات خاک برداری و استحصال، بارگیری و حمل مصالح -(96/6/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تأمین خودروهای استیجاری (96/6/11)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - فروش چهار دستگاه پله برقی - (96/6/13)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری بهره برداری محل آمبولانسهای فوت بر سازمان آرامستانها - (96/6/11)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری قطعه 5 نقشه از قطعه 2 - (96/6/5)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری قطعه 31 البرز - (96/6/5)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - واگذاری عملیات حمل مصالح و آسفالت مورد نیاز سازمان عمران شهرداری - (96/5/28)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات احداث کانال آبهای سطحی در خیابان گلستان - (96/5/28)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات خاک برداری و استحصال بارگیری و حمل مصالح از معدن تپوک - (96/5/25)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تأمین و بکارگیری تعداد 40 نفر نیروی انسانی مورد نیاز واحد اجرایی - (96/5/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات حمل مصالح و آسفالت مورد نیاز سازمان عمران شهرداری - (96/5/4)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری قطعه 31 تفکیکی شهربانی از قطعات متعلق به شهرداری واقع در خیابان البرز - (96/5/4)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری قطعه 5 نقشه از قطعه 2 واقع در خیابان 20 متری منشعب از خیابان الفت (امین) - (96/5/4)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات تهیه و بارگیری و حمل مصالح سنگی کوهی اساس - (96/5/4)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری امورات چاپ و طراحی بنر و نصب اسپیس برابر شرایط خصوصی - (96/5/2)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری غرفه های پنچرگیری، باطری سازی و لنت کوبی واقع در سازمان پایانه های مسافربری - (96/5/2)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اجاره بهای حق سکو و جمع آوری عوارض ورودیه به تأسیسات - (96/5/2)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات مربوط به پسماند اعم از تنظیف و رفت و روب معابر وحمل زباله - (96/4/27)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تأمین و بکارگیری تعداد 15 نفر نیروی کارگری شهرداری منطقه 3 - (96/4/27)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - عملیات لوله گذاری با لوله 1200 خیابان گلستان - (96/4/26)

فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران ISMS ن  - (96/4/18

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری قطعه 31 تفکیکی شهربانی از قطعات متعلق به شهرداری واقع در خیابان البرز - (96/4/17)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری قطعه 5 خیابان الفت منعشب از خیابان امین - (96/4/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات خط کشی محوری و دو جزئی در سطح شهر ارومیه - (96/4/15)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات اجرایی بلوک E پروژه تجاری خدماتی فدک (پل قویون) - (96/4/12)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری اجرای عملیات پیاده رو سازی در سطح منطقه 3 شهرداری - (96/4/12)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - عملیات خرید و نصب 1700 متر طول نرده فلزی با روکش بتنی طرح چوب - (96/4/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - عملیات خرید 4500 متر کف پوش ایمنی گرانولی درجه یک - (96/4/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - بکارگیری 60 نفر نیروی شرکتی سازمان پارکها و فضای سبز - (96/4/7)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری 27 مورد از زمین های بازی، غرفه ها و اماکن مربوط به سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری - (96/4/4)

فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران ISMS ن  - (96/4/1

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات اجرای آسفالت بیندر و توپکا در سطح منطقه 4 شهرداری - (96/4/1)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات نگهداری فضای سبز شهری - (96/3/25)

آگهی مزایده عمومی نوبت پنجم - واگذاری 15 باب غرفه از بلوک 22 واقع درمیدان میوه و تره بار - (96/3/23)

آگهی مناقصه عمومی نوبت چهارم - عملیات احداث ساختمان شماره 3 شهرداری ارومیه - (96/3/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - آگهی بیمه شخص ثالت 181 دستگاه ماشین آلات سنگین و سبک - (96/3/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - تأمین و بکارگیری تعداد 61 نفر نیروی کارگری ساده و 24 نفر راننده - (96/3/20)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات حمل مصالح و آسفالت مورد نیاز سازمان عمران - (96/3/20)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - اجرای کلیه امورات مربوط به تنظیف و رفت و روب معابر، جمع آوری زباله و سایر زایدات در جاده نازلو - (96/3/16)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری اجاره تعداد 45 باب از مغازه های مجتمع تجاری اداری نارون متعلق به شهرداری - (96/3/10)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - فروش اجناس مستعمل (آهن آلات و اقلام فرسوده) مازاد بر نیاز - (96/3/7)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 9 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین با مشخصات و شرایط بصورت نقدی - (96/3/7)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری پارکینگ عمومی شماره 2 میدان امام خمینی (ره) شهرستان ارومیه - (96/3/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات پیاده رو سازی در سطح منطقه 3 شهرداری - (96/3/7)

آگهی مناقصه عمومی نوب�%A

آمار بازدید
دی ان ان