• پرتال قدیم

معاون خدمات شهری

try to be succesful by your own skill..
معاون
 

مصطفی میلانی

سمت

معاون

ارتباط با معاونت
تلفن : 32753320
تلفن : 32751990

معاونت خدمات شهری شهرداری ارومیه

1-  سیاست گذاری ، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری

2- برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه فضای سبز

3- شرکت و عضویت در ارکان سازمانهای وابسته به شهرداری ئ مستند ماده 84 قانون شهرداریها مرتبط با حوزه معاونت خدمات شهری

4- نظارت بر حسن انتظام و گردش امور سازمانهای وابسته مربوطه از نظر نیل به اهداف پیش بینی شده در اساسنامه آنها و نظارت بر حسن انجام امور و وظایف شهرداری در ارتباط با بندهای ذیل ماده 55 قانون شهرداریها(مرتبط با خدمات شهری) و صدور دستورات لازم در هریک از زمینه های مذکور

5- نظارت بر گردش امور کمیسیون های ذیربط در امور اجرایی شهر از قبیل کمیسیون بند 20 ماده 55 ،کمیسیون ایمنی اماکن عمومی و ستادهای اجرایی خدمات شهری

6- نظارت بر حسن انجام امور انهار و مسیل های شهری و هماهنگی در جهت آماده سازی و استفاده بهینه از آنها

7- سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر نظافت شهر اعم از جمع آوری و حمل زباله، دفن و تبدیل آن به کود

 8- انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور شهری

9 – انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق
 

آدرس: بلوار ولیعصر نرسیده به چهارراه ولیعصر ، نبش خیابان امیر کبیر ساختمان شهرداری معاونت خدمات شهری شهرداری ارومیه

دی ان ان