• ورود
  • ENG
  • Search

نظرسنجی

شهروندعزيز؛ توسعه كداميك از فعاليتهاي ذيل از ديدگاه شما اهميت بيشتري دارد.نظر سنجی در مورد رنگ آمیزی معابر شهری

ثبت نظر  نمایش نتایج

اخبار

باستناد ماده پنج آئین نامه معاملاتی شهرداری و اعتبار مصوب 1400، نسبت به تهیه مصالح و اجرای عملیات خط کشی دو جزئی در سطح شهر اقدام کند

شهرداری ارومیه در نظر دارد

باستناد ماده پنج آئین نامه معاملاتی شهرداری و اعتبار مصوب 1400، نسبت به تهیه مصالح و اجرای عملیات خط کشی دو جزئی در سطح شهر اقدام کند

شهرداری ارومیه در نظر دارد باستناد ماده پنج آئین نامه معاملاتی شهرداری و اعتبار مصوب 1400، نسبت به تهیه مصالح و اجرای عملیات خط کشی دو جزئی در سطح شهر ارومیه اقدام کند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ شهرداری ارومیه در نظر دارد باستناد ماده پنج آئین نامه معاملاتی شهرداری و اعتبار مصوب 1400، نسبته به تهیه مصالح و اجرای عملیات خط کشی دو جزئی در سطح شهر ارومیه برابر مشخصات فنی و عملیاتی و شرایط قید شده در اسناد و مدارک منضم بر اساس فهرست بها سال 1400 و با اعمال ضریب بالاسری 1/41 بدون اعمال ضریب منطقه ای و با اعمال تعدیل برای ردیف یک و بدون اعمال ضریب تجهیز و  برچیدن کارگاه و با مبلغ اولیه 17/995/988/720 ریال (هفده میلیارد و نهصد و نود و شش میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست ریال ) توسط شرکت های صلاحیت دار در مدت 12 ماه به شرح ذیل اقدام نماید.

نویسنده: روابط عمومی/شنبه, 11 اردیبهشت,1400/دسته ها: اخبار شهرداری

تعداد نمایش ها (46)/نظرات (0)

کلمات کلیدی:
آمار بازدید
دی ان ان