اخبار

اخبار و رویداد های شهر ارومیه و شهرداری ارومیه

ابر برچسب ها

جدیدترین خبر ها

اخبار

بیشتر متکدیان ارومیه غیر بومی و مهاجر هستند
خانم مریم نقی پور
/ دسته ها: اخبار شهرداری

بیشتر متکدیان ارومیه غیر بومی و مهاجر هستند

رییس شورای اسلامی شهر ارومیه:

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ محمدرضا علیزاده امامزاده با بیان اینکه بیشتر متکدیان  شهر ارومیه بیشتر غیر بومی و گذری هستند، بیان کرد: بیشتر متکدیان ارومیه غیر بومی و بیشتر مهاجر و گذری هستند و ارومیه مسیر گذر آنها است.

وی با اشاره به آغاز فصل سرما و نیاز به ساماندهی متکدیان و افراد بی سرپرست در ارومیه، تصریح کرد: طی جلسه ای مصوب گردید شهرداری ارومیه نسبت به ر اه اندازی و تقویت گرمخانه شهرداری و محل پایش فعلی نسبت به جمع آوری و کمک به حل مشکل متکدیان، معتادان و افراد بی سرپرست اقدام کنند.

رییس شورای اسلامی شهر ارومیه  با اشاره به علت افزایش متکدیان در سطح شهر،  خاطر نشان کرد: وضعیت اقتصادی و ازهمه مهم تر سوء استفاده از حس نوع دوستی و خیر خواهی مردم ارومیه علت اصلی افزایش متکدیان در سطح شهر بوده که با همت شهرداری و نهاد های مربوطه در ماه های اخیر شاهد کاهش تکدی گری در سطح شهر بودیم.

Print
348 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
دی ان ان