• ورود
  • ENG
  • Search

نظرسنجی

شهروندعزيز؛ توسعه كداميك از فعاليتهاي ذيل از ديدگاه شما اهميت بيشتري دارد.نظر سنجی در مورد رنگ آمیزی معابر شهری

ثبت نظر  نمایش نتایج

اخبار

دکتر محمدي: عوامل اساسي رشد و توسعة شهر اروميه آموزش، پژوهش، برنامه ريزي و سرمايه گذاری است

دکتر محمدي: عوامل اساسي رشد و توسعة شهر اروميه آموزش، پژوهش، برنامه ريزي و سرمايه گذاری است

دکتر ميرعلي محمدي استاد دانشکدة فني دانشگاه اروميه، و رئيس کميسيون عمران، شهرسازی و برنامه ريزي حمل و نقل شهری اروميه:  آموزش، پژوهش، برنامه ريزي و سرمايه گذاری از عوامل اساسي رشد و توسعة شهر اروميه و استان آذربايجان غربی است.

دکتر محمدي عضو شورای اسلامی شهر اروميه گفت: با وجود تعداد کثيري فرهيختگان دانشگاهي، فني و مهندسي، روحانيون، فرهنگی و اقتصادی در سطح استان و به ويژه در شهر اروميه، متأسفانه توسعه و رشد در گسترة استان آذربايجان غربی چندان مطلوب و در حد و قوارة منطقه نبوده است. ايشان دليل اصلی آن را عدم توجه به چهار عامل اصلی: آموزش، پژوهش، برنامه ريزي و سرمايه گذاری عنوان نمود و افزود: مسئولين ما بايد به افکار عمومی مردم و صاحب نظران توجه کنند و از مشاوره کارشناسان طي برنامه هاي حضوری آگاهی پيدا کرده و از اين اصل مهم نبايستی غافل شوند. چون صرفاً با آمار و پرداختن به روش های نظری و رياضی نمی توان به دقت اثبات نمود که تصميمات مسئولين چقدر در زندگی مردم مؤثر بوده و چقدر آنان را خوشحال و راضي می کند؟ به عنوان مثال با وجود تعداد زيادي اساتيد دانشگاهی، نخبگان، مهندسين و سرمايه گذاران اقتصادی، آيا وضعيت کمي و کيفی پروژه های عمرانی نبايستي بهتر از اين می بود؟! بنابراين، توجه به سرمايه و پتانسيل عظيم نيروی انسانی جوان و کارآمد از ضروريات فعلی ما است. برای رسيدن به اين هدف مهم بايستی آن 4 اصل ذکر شده در ابتدای اين بحث به ترتيب عملياتی و اجرايي شود.

نقطة اول، آموزش است. آموزش نقطة آغاز يادگيري و آگاهي است، و بر اساس نظرية دانشمندان، کشف شده است که آموزش و تکرار موضوعات سبب بقا و ملکة ذهنی انسان در آن موضوع شده و با سرعت کمتری فراموش می شود. به گونه ای که هرمان هاوس دانشمند روانشناس آلمانی که پيشرو در مطالعات تجربی حافظه است، می گويد: حدود 75% آنچه که ياد می گيريم در 48 ساعت اول فراموش می شود. پس باور بر اين است که برگزاری سمينارها و دوره های آموزشی و تکرار آنها رمز موفقيت يادگيري و بکارگيري مؤثر آنهاست.

نقطة دوم، پژوهش است. با استفاده از پژوهش های کاربردی راه های جديدي به روی ما باز شده و بهترين گزينه انتخاب می شود. آموزش و پژوهش به عنوان سرمايه های اجتماعي محسوب می شود، طوری که با اين کار سطح علمی خود و جامعه را بالا می بريم. نتيجة اين سرمايه اجتماعی موجبات افزايش قانونمداری مردم در جامعه را به دنبال دارد. چه بسا که سرمايه اجتماعی فوق العاده با ارزش تر از سرمايه های اقتصادی است. بايد بدانيم، امروزه پژوهش هزينه نيست، بلکه سرمايه است. فرهنگ پژوهش در بين مديران و محققين ما بايستی توسعه پيدا کند تا آنان اعتقاد راسخ به بهره برداری از يافته های پژوهشی داشته باشند. در ديدار دانشگاهيان با مقام معظم رهبری، ايشان فرمودند: نتايج پژوهش و تحقيقات دانشمندان ما بايد تجاری سازی شده و به ثروت ملی تبديل شود.

نقطة سوم، برنامه ريزي است. هيچ موفقيتی بدون برنامه ريزي ميسر نيست، در اينجا برنامه ريزي برای آموزش و پژوهش است. برنامه ريزي برای هدف مشخصی (با زمان و هزينة معلوم) تهيه می شود، و سپس به مورد اجرا گذاشته شده و ارزيابی لازم روی آن انجام می پذيرد. در هر بار، برنامه بايستی اصلاح شده و بروز رساني شود، و اين چرخه همواره بايستی ادامه پيدا کند.

نقطة چهارم و آخرين، سرمايه گذاری است. اصولاً سرمايه گذاری برای آموزش و پژوهش برنامه ريزي شده بکار می رود، در غير اين صورت سرمايه به گزاف و بيهوده هزينه می شود. البته فضای سرمايه گذاری در يک شهر يا منطقه بايستی فراهم شده و به طور کامل مميزي و تشخيص داده شود. بعضی مواقع تئوری مديريت بدون پول با پژوهش و برنامه ريزي بسيار مؤثر و کارساز است.   

وی در پایان سخنانشان اظهار داشتند:امروزه عصر آگاهی و دانايي، عصر اطلاعات و ارتباطات، و عصر خلاقيت و دانش محوری حاکم است. ما بايستی از تجربيات گذشتگان و کشورهای پيشرو صنعتی دنيا بهره مند شويم. لذا وظيفة ما آموزش، پژوهش و برنامه ريزي برای رسيدن به اين اهداف مهم بوده و در خاتمه سرمايه گذاری و صرف هزينه بر آنها است. 

نویسنده: روابط عمومی/یکشنبه, 17 آذر,1392/دسته ها: اخبار شهرداری

تعداد نمایش ها (725)/نظرات (0)

کلمات کلیدی:
آمار بازدید
دی ان ان