اخبار

اخبار و رویداد های شهر ارومیه و شهرداری ارومیه

ابر برچسب ها

جدیدترین خبر ها

اخبار

راه اندازی سامانه نرم افزاری تحت وب شهاب تدکار
خانم مریم نقی پور
/ دسته ها: اخبار شهرداری

راه اندازی سامانه نرم افزاری تحت وب شهاب تدکار

سامانه نرم افزاری تحت وب شهاب تدكار در جهت ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮیی مناسب ﺑﻪ ﻧﻴﺎز دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﻃﺮح‌ها و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮانی از سوی سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه ایجاد شده است.

به گزارش امور ارتباطات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري “ﺷﻬﺎب تدکار” یکی از ﻛﺎﻣﻞ ترین و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ سامانه ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻛﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ صورت وضایع ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ اﺳﺖ که در شهرداری ارومیه و توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت پیشبرد در اهداف و تسهیل در امور پیش بینی شده است.

 

اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﻃﺮح‌ها و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ تهیه شده و به صورت یکپارچه و جامع در کلیه پروژه های عمرانی شهرداری در معاونت عمرانی و شهرسازی و مناطق پنجگانه شهرداری و همچنین سازمان عمران قابل استفاده است.

این سامانه که مبتنی بر Web طراحی و پیاده سازی شده، طی استفاده از آن مدیران و کارشناسان را قادر می سازد که علاوه بر دسترسی به اطلاعات پروژه ها، ایجاد، ویرایش و گزارش‌گیری و جستجو به شرح ذیل از آن ها را در هر زمان و مکان دلخواه انجام دهند.

«شهاب تدکار» توانایی مدیریت فهرست بها،پیمانها، تهیه آرشیو مستندات، بخشنامه ها، نظارت های کارگاهی، اسناد مناقصه، ریزمتره، برآورد، آنالیزها، پیشنهاد قیمت، صورت وضعیت، تعدیل و مابه تفاوت، گردشکار بین عوامل اجرایی، کارتابل، برنامه ریزی، کنترل پروژه، کنترل و مدیریت منابع و غیره را در بر می‌گیرد.

همچنین پیشرفت فیزیکی و پیشرفت ریالی را از طریق ترسیم نمودارهای S-Curve و براساس ساختار جغرافیایی و ساختار طبقه بندی پروژه ها برای عوامل اجرایی گوناگون به صورت یکپارچه در قالب داشبورد مدیریتی برای هر پروژه و یا سبد پروژه ها ارایه می‌دهد.

برخی از دهها ویژگی و امکانات قابل توجه شهاب تدکار شامل گزارش وضعیت پروژه ها برای هر یک از مناطق جغرافیایی،گزارش ریزمتره به صورت کلی با تفکیک هر بخش، داشبورد برای گزارش های مدیریتی به صورت پویا برای هر کاربر، امکان گزارش گیری از مغایرت های پروژه ها و گزارش خلاصه مالی رشته و کل است.

همچنین امکان گزارش گیری از روایت های یک یا چند عامل اجرایی در بازه های زمانی متفاوت و امکان جستجوی طبقه بندی پروژه ها در همه سطوح امکانپذیر است.

شایان ذکر است، کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه نرم افزاری شهاب تدکار برای ۸۵ نفر از کارشناسان فنی شهرداری ارومیه به مدت چهار روز از تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه در دو گروه الف و ب در محل ساختمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

در این دوره آموزشی علاوه بر کارشناسان فنی، همچنین تعدادی از کارشناسان IT شهرداری حضور داشتند.

 

Print
69 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
دی ان ان