اخبار

اخبار و رویداد های شهر ارومیه و شهرداری ارومیه

ابر برچسب ها

جدیدترین خبر ها

اخبار

رییس مرکز پژوهشکده شورای اسلامی شهر ارومیه: مركز اسناد اروميه راه اندازي مي شود
خانم مریم نقی پور
/ دسته ها: اخبار شهرداری

رییس مرکز پژوهشکده شورای اسلامی شهر ارومیه: مركز اسناد اروميه راه اندازي مي شود

چطور شد كه به فكر راه اندازي مركز پژوهش هاي شوراي شهر افتاديد؟

در اين دوره از شوراي اسلامي شهر اروميه 5 نفر از 15  عضو شورا در دانشگاه ها تدريس مي كنند كه 4 نفر آنها داراي مدرك تحصيلي دكترا هستند.اين اتفاق براي نخستين بار در اروميه رخ داده و به تبع آن اين انتظار را در مردم ايجاد كرده كه نگرش علمي،تخصصي و تكنيكي در مسائل مديريت شهري را طلب كنند.

آيا در شهرهاي ديگر هم چنين مركزي فعاليت دارد؟

شهرهاي زيادي از كشور قبلاً اين مركز را داشتندكه مشهد پيشقراول اين موضوع در سال 78 يعني همزمان با اولين دوره شوراي اسلامي شهر بود كه بركات و خيرات زيادي براي شهرداري و مردم شهر مشهد داشت.بعد از آن در شهرهاي تبريز،تهران،كرمانشاه،اصفهان،شيراز،رشت و... هم اين موضوع عملي شد اما در اروميه بعد از گذشت 14 سال از اولين دوره شوراي اسلامي شهر،چنين مركزي وجود نداشت كه ورود اعضاي جديد باعث تسهيل اين مسأله شد.

اين مركز چه اهدافي را دنبال مي كند؟

اهداف تشكيل اين مركز تسهيل ارتباط جامعه علمي و دانشگاهي با مجموعه مديريت شهري بود.از طرفي نيز بررسي طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي و دريافت نظرات كارشناسي و مشورتي مردم،دانشگاهيان و گروه هاي مختلف اصناف است.اين نظرات در مركز مورد مطالعه قرار گرفته و اگر راه گشا باشد با ديدگاه علمي به سمت اجرا مي رود.

اكنون در چه مرحله اي قرار داريم؟

پيگيري و راه اندازي اين موضوع از من به عنوان رئيس مركز پژوهش ها خواسته شد و به دنبال آن اساسنامه اي تدوين شده و چند روز پيش در جلسه شوراي شهر مورد بررسي قرار گرفت و اكنون در مرحله تصويب قرار دارد.ديدگاه مناسبي در اين زمينه وجود دارد و اميدواريم بنا به اساسنامه،مركز پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر را با شهرداري اروميه ادغام كنيم و اميدواريم در يك مركز واحد به لحاظ مسائل مديريتي،مالي و نظم و انضباط كاري شاهد پيشرفت بيشتري باشيم.البته كار به صورت غير رسمي آغاز شده و مواردي كه بعد از ارجاع به كميسيون ها،نياز به پژوهش و تحقيق دارد به بنده ارجاع داده شده و من هم به افرادي كه صلاحيت پژوهشي دانشگاهي دارند ارجاع مي دهم.تا امروز 3 طرح ابتدا در صحن شورا مطرح شده سپس به كميسيون و بعد به مركز پژوهش ها ارجاع داده شده است.حتي در مورد يكي از طرح ها با حضور هيئت علمي دانشگاه ها جلساتي مطرح و طرح به خوبي چكش كاري شده است.

مركز چند عضو خواهد داشت؟

براي مديريت و راهبردي آن،هيئت امنايي شامل 9 نفر كه 6 نفر هستند از اعضاي شورا و 3 نفر از اعضاي شهرداري در اساسنامه پيش بيني شده و رئيس مركز زير نظر هيأت امنا فعاليت كند.موضوع بعدي درباره اين مركز،تشكيل يك شوراي پژوهشي زير نظر رئيس مركز است.اين شورا متشكل از نماينده كميسيون هاي شورا، مدير مركز،4 نفر از اعضاي مطرح هيأت علمي دانشگاه هاي شهر،رئيس مركز،2 معاونت از شهرداري كه اين اعضاء تدوين برنامه ها و سياست هاي علمي،تصويب طرح هاي پژوهشي و پيشنهاد تشكيل كميته هاي تخصصي را بر عهده دارند.تاكنون 2 كميته تخصصي محيط زيست و كميته ارتقاء ساخت و ساز شهري تشكيل شده كه كار آنها آغاز شده و در حال برنامه ريزي هستند.

بودجه مصوب اين مركز چقدر است.آيا كافي به نظر ميرسد؟

مشابه مراكز پژوهشي بودجه مركز يك درصد از بودجه جاري شهرداري پيش بيني شده است.در قانون داريم نيم تا 3 درصد بودجه شهرداري ها مي تواند صرف پژوهش هاي شهري شود و  در مرحله اول ميانه را در نظر گرفتيم.براي آغاز خوب است اما براي اجراي طرح هاي پژوهشي جاندار و قابل قبول ميتوان بودجه بيشتري اختصاص داد.با انتظام بخشي و تعريف ساز و كارها،خواهان تبديل مركز پژوهش ها به مركز جامع پژوهش هاي شهر هستيم.

هدف يك ديدگاه كلان،سيستماتيك،علمي و فارغ از سطحي نگري است.هرچه در اين زمينه هزينه شود باز هم كم است،زيرا معتقديم پژوهش سرمايه گذاري است.حتي اگر هزينه هاي اجرايي يك درصد هم به واسطه پژوهش كاهش يابد،صرفه جويي كلاني در پي خواهد داشت.

پژوهش هاي فرهنگي هم جايگاهي در اين مركز خواهند داشت؟ 

بله.در مسائل فرهنگي هم پژوهش خواهيم كرد.اگر در فرهنگ عمومي به اندازه كافي پژوهش نشود،هر آنچه در ساير موارد به دست مي آيد تباه خواهد شد.در بحث هاي تاريخي،فرهنگ عمومي،ورزش،مذهب و ... پژوهش مي شود.همچنين به زودي مركز اسناد اروميه راه اندازي مي شود.قصد داريم با فراخوان،هرچه درباره پيشينه شهر اروميه در قالب عكس،دست نوشته،نامه،سند،آشنايي با مشاهير و هر نوع سند تاريخي كه در دست است را گردآوري كنيم تا مستند سازي و حفظ شوند.اگر هم پژوهشگري بخواهد با ما همكاري كند،استقبال مي كنيم و در حد توان و كاري كه پروژه نيازمند آن است،حمايت مالي خواهيم داشت

 

Print
1118 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
دی ان ان