• پرتال قدیم

اخبار

اخبار و رویداد های شهر ارومیه و شهرداری ارومیه

ابر برچسب ها

جدیدترین خبر ها

اخبار

مدیران مناطق وصول مطالبات را در اولویت برنامه ها قرار دهند
خانم مریم نقی پور
/ دسته ها: اخبار شهرداری

مدیران مناطق وصول مطالبات را در اولویت برنامه ها قرار دهند

شهردار ارومیه:

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛  محمد حضرت پور در جلسه شورای معاونین  از مدیران مناطق خواست وصول مطالبات را در اولویت برنامه ها قرار دهد و همچنین بر ارزیابی پرداخت مطالبات از طریق اپلیکیش های شهرداری تاکید کرد.
در این جلسه مدیران اداره درآمد های شهرداری و امور حقوقی گزارشی در خصوص موضوعات خواسته شده ارائه دادند.
شورای معاونین شهرداری ارومیه امروز با حضور معاونین شهرداری، شهرداران مناطق و سایر مدیران مربوطه برگزار شد.

Print
282 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
دی ان ان