اخبار

اخبار و رویداد های شهر ارومیه و شهرداری ارومیه

ابر برچسب ها

جدیدترین خبر ها

اخبار

وحید افشین فر سرپرست مدیریت منطقه ۵ شهرداری ارومیه شد
خانم مریم نقی پور
/ دسته ها: اخبار شهرداری

وحید افشین فر سرپرست مدیریت منطقه ۵ شهرداری ارومیه شد

بر اساس حکم انتصاب صادره از سوی دکتر حسین مهدی‌زاده شهردار ارومیه، وحید افشین‌فر به عنوان سرپرست مدیریت منطقه ۵ شهرداری منصوب شد.

به گزارش ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ در متن حکم انتصاب سرپرست جدید مدیریت منطقه ۵ شهرداری ارومیه آمده است:

 با عنایت به تخصص، تجارب و سوابق شما درمدیریت شهری، بدینوسیله جنابعالی به عنوان سپرست مدیریت منطقه پنج شهرداری ارومیه تعیین و منصوب می نمایم. با لحاظ اهمیت شرح وظایف مدیریت مناطق در برنامه ریزی و مدیریت شهری و نقش و جایگاه تعیین کننده ای که در تحقق اهداف و راهبردهای کلان شهرداری دارند، انتظارمی رود در چارچوب ضوابط، دستورالعمل ها و در حدود صلاحیت و اختیارات تفویض شده با رعایت اصل قانونمداری، شفافیت محوری، انضباط اداری و مالی و تخصیص بهینه سرمایه انسانی، منابع، ظرفیت ها و امکانات موجود درمدیریت منطقه پنج شهرداری ارومیه، همچنین هم راستایی، هم افزایی و تعامل بین بخشی؛ در هدایت اثر بخش مدیریت منطقه به سمت تعالی سازمان، افزایش بهره وری و نیل به اهداف ترسیمی در ذیل سیاست گذاری های کلان شهرداری و تکریم ارباب رجوع ایفاگر نقشی ارزنده و سازنده باشید. توفیق و سربلندی تان را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نماید.

Print
66 رتبه بندی این مطلب:
5/0
دی ان ان