• پرتال قدیم

اخبار

اخبار و رویداد های شهر ارومیه و شهرداری ارومیه

ابر برچسب ها

جدیدترین خبر ها

اخبار

کمترازدوهفته تا پایان مهلت بهره مندی ازمزایای طرح تشویقی پرداخت خوش حسابی باقیست
خانم مریم نقی پور
/ دسته ها: اخبار شهرداری

کمترازدوهفته تا پایان مهلت بهره مندی ازمزایای طرح تشویقی پرداخت خوش حسابی باقیست

معاون مالی و اقتصادی شهردارارومیه گفت: کمترازدوهفته تا پایان مهلت بهره مندی ازمزایای طرح تشویقی پرداخت خوش حسابی باقیست.

به گزارش ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه، وحید احمدی با اعلام این خبر افزود: شهروندان عزیز جهت بهره مندی مزایای طرح مذکور در مدت زمان باقی مانده به واحدهای وصول عوارض مستقر در واحدهای درآمد مناطق 5 گانه شهرداری مراجعه نمایند.

معاون مالی و اقتصادی شهردارارومیه با اشاره به مصوبه  شورای محترم اسلامی شهر ارومیه، خاطر نشان کرد: بر اساس این مصوبه، آن دسته از شهروندانی که عوارض پروانه ساختمانی و عوارض محاسباتی بعد از صدور آرای قطعی کمیسیون ماده صد را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری بصورت نقد واریز نمایند، مشمول کاهش 30 درصدی طرح تشویقی پرداخت خواهند شد.

Print
175 رتبه بندی این مطلب:
5/0
دی ان ان