• پرتال قدیم

اخبار

اخبار و رویداد های شهر ارومیه و شهرداری ارومیه

ابر برچسب ها

جدیدترین خبر ها

اخبار

گام بلند سازمان پارکها وفضای سبز اورمیه در مانوس کردن انسان شهر نشین با طبیعت
خانم مریم نقی پور
/ دسته ها: اخبار شهرداری

گام بلند سازمان پارکها وفضای سبز اورمیه در مانوس کردن انسان شهر نشین با طبیعت

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اورمیه درگفتگوی اختصاصی با خبرنگار "ارغوان" با اعلام مطلب فوق ادامه داد: زندگي شهرنشيني باعث شده انسان از طبيعت جدا شود، لذا تشکيل سازمان پارکها و فضاي سبز نيز در اين راستاست تا برحسب وظيفه خود،احداث،نگهداري و تجهيز فضاهاي سبز به مبلمان و تجهيزات پارک را عهده دار شوند.البته در کنار اين،ارائه گل و گياه و خدمات تفريحي و ورزشي در فضاهاي سبز نيز از ديگر وظايف اين سازمان به حساب مي آيد.

مهندس ولی مناف زاده سعید لو در توصیف اهمیت فضای سبز گفت: محيط شهري هميشه محدوديت هايي ايجاد مي کند که از نظر اکولوژيکي و زيست محيطي مغاير با محيطي مناسب براي زيست بشر است.از جمله آلودگي هوا،شدت صوت،مناظر سخت،زشتي ابنيه ها و مصالح ساختماني و ... اينجاست که نقش فضاي سبز در خصوص جذب آلودگي هوا،کاهش آلودگي هاي صوتي به حد استاندارد،نقش جزاير حرارتي،ايجاد طراوت و شادابي آب و هوا و محيط و همچنين ايجاد مناظر و چشم اندازهاي زيبا بيشتر عيان مي شود.

وی بااشاره به اهم کارکرد فضای سبز تصریح کرد: فضای سبز از نظر کارکردي که در جامعه دارد به انواع مختلف دسته بندي مي شود، اما کارکرد اکولوژيکي و اجتماعي فضاي سبز را مي شود از انواع شاخصهاي مهم آن برشمرد.

مهندس مناف زاده با بیان جایگاه سرانه فضای سبز اورمیه افزود: فضاي سبز اروميه از نظر اکولوژيکي با احتساب درختان معابر و پارکها در حدود و توسعه پيش بيني شده براي سال 90 فقط در محدوده قانوني شهرنزديک 600 هکتار مي باشد که براي هر شهروند اروميه ايي نزديک 9 متر فضاي سبز مي رسد.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اورمیه درپایان اعلام کرد: سرانه فضاي سبز برای  هر کشور و هر شهري بر اساس وضعيت و شرايط اقليمي و چند عامل ديگر تعريف مي شود.اين رقم در برخي از کشورها در حد 50 متر پيشنهاد شده اما در کشورمان بين 7 تا 12 مي باشد که با توسعه فضاي سبز طي چند سال اخير و همچنين هدف گذاريهاي صورت گرفته براي توسعه فضاي سبز در سال جاري و سالهاي آتي،مي خواهيم به بالاترين حد فضاي سبز شهري در سطح کشور برسيم.

 

 

 

روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز ارومیه

Print
1160 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
دی ان ان