• ورود
  • ENG
  • Search

مدیر کیفیت و استاندارد(سرکار خانم عذرا جعفرزاده)

 ردیف نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن تماس
پست الکترونیکی
تصویر
1 سرکار خانم خضرنژاد
معاونت  برنامه ریزی
---
---
 2  جناب آقای ولی پور
معاونت شهرسازی و معماری
---  ---
3
سرکار خانم شاکر
معاونت اداری و مالی
---
---

 4 جناب آقای رحیم خانی
حراست
---  ---
 5 جناب آقای رضا صفری
 معاونت فنی و عمرانی
---
 ---  
6
جناب آقای بیگ زاده
سازمان آمار و فناوری
 --- ---
 
آمار بازدید
دی ان ان