• پرتال قدیم

سازمان های شهرداری ارومیه

سازمان های شهرداری ارومیه

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

سازمان فاوا

سازمان مدیریت پسماند

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

سازمان آرامستان ها

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

سازمان خدمات آتش نشانی

سازمان میادین میوه و تره بار

سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه

سرمایه گذاری

try to be succesful by your own skill..
دی ان ان