• پرتال قدیم

‌معاونت ها و ادارات شهرداری ارومیه

‌معاونت ها و ادارات شهرداری ارومیه

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل و ترافیک

وب سایت معاونت مالی و اقتصادی شهرداری ارومیه

معاونت شهرسازی

معاونت خدمات شهری

اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

اداره املاک

اداره آموزش ضمن خدمت   شهرداری ارومیه

اداره پیشگیری

مرکز سلامت و توسعه پایدار

دانشگاه علمی کاربردی شهرداری

سامانه 137

try to be succesful by your own skill..
دی ان ان