• پرتال قدیم

مناقصات و مزایدات

مناقصات و مزایدات

مناقصات و مزایدات

 

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات جدولگذاری معابر و مرمت جداول در سطح منطقه یک شهرداری ارومیه براساس فهرست بهاء ابنیه سال 1402(فصل به فصل) با ضریب بالا سری 1/41و ضریب منطقه ای 1/05 با تجهیزکارگاه بصورت مقطوع و با اعمال تعدیل براساس بخشنامه های شامله معاونت برنامه ریزی استانداری و برابر شرایط خصوص و مشخصات فنی -1402/12/9
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- واگذاری عملیات اجرای آماده سازی معابر تفکیکی ریما –ریواز و میرداماد با فهارس بهای سال 1402و با اعمال ضریب بالاسری 1/41برای طرح های غیرعمرانی و ضریب منطقه ای 1/05و تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع و با تعدیل و بصورت فصل به فصل برابر شرایط خصوصی ، مشخصات فنی وخصوصی، نقشه های اجرایی و برآورد اولیه واسناد منضم به مدارک مناقصه -1402/12/9​
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول-واگذاری عملیات اجرای آماده سازی معابر تفکیکی ریما –ریواز و میرداماد با فهارس بهای سال1402و با اعمال ضریب بالاسری 1/41 برای طرحهای غیرعمرانی و ضریب منطقه ای 1/05 و تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع و با تعدیل و بصورت فصل به فصل برابر شرایط خصوصی ، مشخصات فنی و خصوصی، نقشه های اجرایی و برآورد اولیه واسناد منضم به مدارک مناقصه-1402/12/9

آگهی مزایده عمومی نوبت اول-اجاره یکساله چهار باب غرفه و یک باب بوفه داخل استخر شهرداری و کانکس تغذیه و نوشت افزار1402/12/8-
آگهی مزایده عمومی نوبت سوم- اجاره غرفه های بازار روز در سطح شهر-1402/12/3​
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم- اجاره غرفه های بازارچه یاسمن به تعداد 3 باب-1402/12/2​
آگهی مزایده عمومی نوبت سوم- واگذاری 8 باب از غرفه های مجتمع پردیس واقع در انتهای بلوار والفجر اول خیابان ساوالان بصورت یکجا و اجاره بمدت سه سال-1402/12/2
آگهی مزایده عمومی نوبت سوم- واگذاری 6 دانگ یک باب آپارتمان باکاربری مسکون خیابان شهید بهشتی ، ساختمان بانک تجارت(واحد شماره 5) – واگذاری 6 دانگ سرقفلی 10باب مغازه مجتمع تجاری پاساژ خلیلی واقع در خیابان شهید باکری- واگذاری 6 دانگ 1 قطعه با پلاک ثبتی 106/9876 اصلی از قطعات شهرداری واقع در خیابان شورا(تقاطع بلوارهای شورا و حسنی، پشت مجتمع پزشکان اورشاد 1و 2 با مشخصات مندرج در اسناد و مدارک منضم به مزایده-1402/12/2​
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم-واگذاری عملیات جمع آوری خاک و نخاله ساختمانی از محدوده شهر ارومیه برای مدت 5 سال-1402/12/2​
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- واگذاری عملیات اجرای دیوارکشی محوطه فرهنگسرای قرآن و عترت با فهرست بهای ابنیه سال 1402 و با اعمال ضریب بالاسری 1/41 برای طرحهای غیرعمرانی و ضریب منطقه ای 1/05 و تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع و با تعدیل و بصورت فصل به فصل برابر شرایط خصوصی ، مشخصات فنی وخصوصی، نقشه های اجرایی و برآورد اولیه واسناد منضم به مدارک مناقصه-1402/12/1​
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول-خرید یک دستگاه ذخیره ساز دیتا1402/11/30-
آگهی مزایده عمومی نوبت اول- اجاره غرفه های کافی شاپ، اغذیه فروش، ارائه تنقلات، لنت کوبی، مکانیکی و خدمات تعویض روغن واقع در پایانه مرکزی-1402/11/25
آگهی مزایده عمومی نوبت اول- واگذاری 6 دانگ 2 قطعه از قطعات پلاک ثبتی 3/2036 اصل واقع در امام علی برابر اسناد و مدارک منضم به مزایده-1402/11/25​
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم- واگذاری 4 قطعه از قطعات شهرداری ارومیه از طریق مزایده عمومی-1402/11/25​
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- تامین و بکارگیری 20 نفر نیروی انسان آموزش دیده شامل 11 نفر راننده پایه یک و 7 نفر نیروی پشتیبان و خدماتی بصورت شرکتی جهت ارائه خدمات حمل و نقل مسافر درون شهری-1402/11/23​
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- تامین و بکارگیری 44 نفر نیروی پاکبان، راننده پایه یک، مکانیک بصورت شرکتی توسط سازمان مدیریت پسماند-1402/11/23​
آگهی مزایده عمومی نوبت اول- فروش سرقفلی تعداد 8 باب مغازه و یک باب رستوران و کاف شاپ واقع در خیابان شهرک فرهنگیان، جنب خیابان سبحان، پلاک 184 پاساژ میر-1402/11/23
آگهی  مزایده  عمومی   نوبت اول- واگذاری  عملیات جمع آوری خاک و نخاله ساختمانی از محدوده شهر ارومیه برای مدت 5 سال -1402/11/10
آگهی  مزایده  عمومی نوبت اول- واگذاری عملیات تفکیک در مبدا پسماندهای خشک برای مدت 5 سال -1402/11/10
آگهی مزایده عمومی نوبت اول- واگذاری یک باب کانکس  جهت خدمات دهی سر مزار  واقع در روبروی غسالخانه بصورت اجاره -1402/11/8
آگهی مزایده  عمومی نوبت اول- واگذاری یک باب کانکس جهت اغذیه فروشی  واقع در اول میدان نمازخانه بصورت اجاره -1402/11/8
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم -واگذاری 8 باب از غرفه های مجتمع پردیس واقع در انتهای بلوار والفجر اول خیابان ساوالان بصورت یکجا و اجاره بمدت سه سال-1402/11/8
آگهی  مزایده عمومی نوبت دوم- واگذاری  6 دانگ دو باب آپارتمان با کاربری مسکونی  خیابان شهید بهشتی، ساختمان بانک تجارت- واگذاری 6 دانگ  سرقفلی 11 باب مغازه مجتمع تجاری  پاساژ خلیلی واقع در خیابان شهید باکری- واگذاری 6 دانگ 1 قطعه از قطعات شهرداری واقع در خیابان شورا-1402/11/7
آگهی  مزایده عمومی نوبت اول-اجاره  یک باب مغازه واقع در خیابان رسالت(ایستگاه شماره 2) سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی -1402/11/7
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- ارایه خدمات حراستی، انتظامی و ساماندهی میدان  میوه و تره بار و بازارهای روز سطح شهر در حوزه استحفاظی  سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری ارومیه-1402/11/3
آگهی  فراخوان  عمومی انتخاب مشاور- مطالعات  ارزیابی  آسیب  پذیری لرزه‌ای ساختمان  شورای اسلامی شهر ارومیه-1402/11/2
آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور- مطالعات  پایدار سازی ترانشه‌  ها   و گودبرداری ‍‌های ناایمن در سطح شهر ارومیه -1402/11/2
آگهی فراخوان عمومی  انتخاب مشاور-1402/11/2
آگهی  مزایده  عمومی نوبت اول- اجاره غرفه های بازارچه یاسمن  به تعداد 5باب- 1402/11/2
آگهی مزایده  عمومی نوبت دوم-اجاره  غرفه های بازار  روز در سطح شهر ارومیه-1402/11/01
آگهی  مزایده عمومی نوبت اول- اجاره  محل جمع آوری و اخذ حق ورودیه و خروجی وسایط نقلیه  وارده به میدان مرکزی میوه و تره بار شهرداری  برابر شرایط خصوصی و عمومی و شرایط مندرج  در  متن قرارداد-1402/10/27
آگهی مزایده  عمومی نوبت اول- واگذاری 9 قطعه از قطعات شهرداری ارومیه از طریق  مزایده  عمومی -1402/10/21
آگهی  مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات تهیه، نصب و اصلاح تابلوهای راهنمای مسیر(علائم  عمودی) در سطح شهر ارومیه- 1402/10/20
آگهی  مزایده عمومی   نوبت دوم- اجاره کیوسک   کبابی واقع در داخل میدان میوه و تره بار جنب درب خروجی  شیخ شلتوت- 1402/10/19
آگهی مناقصه  عمومی نوبت اول- واگذاری عملیات اجرای آسفالت توپکا در سطح شهر ارومیه-1402/10/16
آگهی  مزایده  عمومی نوبت اول -اجاره غرفه شماره 41 از بلوک 10 میدان  میوه و تره بار با کاربری  نانوایی-1402/10/11
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات تهیه و نصب نره در رفیوژهای میانی  در سطح شهر ارومیه -1402/10/11
آگهی مزایده عمومی نوبت اول- اجاره یکساله پارکینک عمومی  موقت شهرداری ارومیه واقع در خیابان حسنی جنب بیمارستان کوثر- اجاره یکساله  پارکینک عمومی  موقت شهرداری  ارومیه  واقع در خیابان کاشانی، پرهیزکار، محل سابق پمپ بنزین -1402/10/13
آگهی  مزایده عمومی نوبت اول-واگذاری 6 دانگ دوباب آپارتمان با کاربری مسکونی خ شهید بهشتی، ساختمان بانک تجارت -واگذاری 6 دانگ سرقفلی  11 باب مغازه مجتمع تجاری پاساژ خلیلی واقع در خ شهید باکری-واگذاری 6 دانگ 1 قطعه از قطعات شهرداری واقع در  خیابان شورا -1402/10/13
آگهی مناقصه  عمومی نوبت دوم- خرید، حمل و نصب دال بتنی به همراه تهیه مصالح و اجرای   بتن زیرسری   مطابق مشخصات فنی  و نقشه های پیوستی به ابعاد ذیل(پوشش کانال کمکی  نوسود، جنب  خیابان حجاب در سطح منطقه 5) واقع در سطح شهرداری منطقه 5 ارومیه-1402/10/5
آگهی  مناقصه عمومی نوبت اول- خرید یک دستگاه  ذخیره ساز    دیتا-1402/10/6
آگهی  مزایده  عمومی نوبت سوم- اجاره 10 مورد محل به صورت عقد اجاره به متقاضیان برابر نمونه قرارداد و شرایط خصوصی و اسناد منظم به مدارک مزایده-1402/10/5
آگهی  مزایده  عمومی   نوبت  اول- واگذاری 8باب  از غرفه های مجتمع پردیس واقع در انتهای بلوار والفجر اول خیابان ساوالان بصورت یکجا و اجاره بمدت سه سال -1402/10/5
آگهی  مزایده عمومی نوبت اول- واگذاری غرفه اغذیه فروشی محوطه مرکزی میدان میوه و تره بار بصورت اجاره -1402/9/28
آگهی  مناقصه عمومی نوبت سوم - اجرای عملیات دستمزدی مربوط به احداث پی سنگی دیوار، احداث دیوار سنگی، احداث  دیوار بلوکی بصورت توپر با استفاده از بلوک و اجرای عملیات نمای دیوار در محل های پارک سلامت،  پارک میرداماد و سایر پارک های سطح شهر ارومیه -1402/9/27
آگهی  مناقصه عمومی نوبت سوم- واگذاری عملیات زیرگذر تقاطع امام علی (ع) با فهارس بهای  راه و باند سال 1402-1402/9/23
آگهی مزایده عمومی نوبت اول- اجاره غرفه‌های بازار روز در سطح شهر ارومیه(6) -1402/9/22​
آگهی مزایده عمومی نوبت اول- اجاره غرفه‌های بازار روز در سطح شهر ارومیه(5) -1402/9/22​
آگهی مزایده عمومی نوبت اول- اجاره غرفه‌های بازار روز در سطح شهر ارومیه(4) -1402/9/22​
آگهی مزایده عمومی نوبت اول- اجاره غرفه‌های بازار روز در سطح شهر ارومیه(3) -1402/9/22​
آگهی مزایده عمومی نوبت اول- اجاره غرفه‌های بازار روز در سطح شهر ارومیه(2)-1402/9/22​
آگهی مزایده عمومی نوبت اول- اجاره غرفه‌های بازار روز در سطح شهر ارومیه(1)-1402/9/22​
آگهی مزایده عمومی نوبت اول- اجاره غرفه های بازار روز در سطح شهر ارومیه(2)-1402/9/20
آگهی  مزایده عمومی نوبت اول -اجاره غرفه های بازار روز در سطح شهر ارومیه(1)-1402/9/20
آگهی  مناقصه  عمومی  نوبت اول- اجرای  عملیات مرتفع سازی  دیوار سنگی جهت ایمن سازی کانال ها و دیوارهای واقع در سطح شهرداری منطقه 5 ارومیه-1402/9/19
آگهی  مزایده  عمومی  نوبت دوم-واگذاری دو قطعه  از قطعات شهرداری  واقع در خیابان  شورا-1402/9/16
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم- اجاره یکساله یک  باب غرفه شهرداری ارومیه واقع در ابتدای خیابان همافر روبروی بیمارستان امام خمینی(ره) -1402/9/13
آگهی مناقصه  عمومی نوبت اول- واگذاری عملیات اجرای  آسفالت توپکا در سطح شهر ارومیه-1402/9/13
آگهی  مزایده  عمومی نوبت اول -اجاره زمین خالی به تعداد 20 فقره در موقعیت های ذیل داخل بلوک 1 تا  20 جهت استقرار ماکت تبلیغاتی (بصورت یکجا) به متقاضیان در سطح شهر ارومیه- 1402/9/4
آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور -1402/9/4
آگهی  مناقصه  عمومی نوبت سوم -خرید انواع  لاستیک  تایر خودروهای سنگین و نیمه سنگین اداره  ماشین آلات -1402/9/4

آگهی مناقصه  عمومی نوبت اول- خرید یک دستگاه ذخیره ساز دیتا-1402/9/1
آگهی  مزایده عمومی نوبت اول- واگذاری دو باب از کیوسکهای  فلزی جهت ارایه خدمات  وانت تلفنی در  داخل میدان میوه و تره بار بصورت اجاره-1402/8/30
آگهی مزایده عمومی نوبت سوم -اجاره غرفه شماره 41 از بلوک 10 میدان میوه و تره بار با کاربری نانوایی-1402/8/29
آگهی  مناقصه عمومی نوبت دوم-واگذاری عملیات زیرگذر تقاطع امام علی(ع) با فهارس  بهای راه  و باند سال 1402-1402/8/29
آگهی مزایده عمومی نوبت اول-واگذاری  بصورت اجاره کل میدان دواب جهت بهره‌برداری و ارایه خدمات به شهروندان و دامداران برابر شرایط خصوصی و عمومی وشرایط مندرج در متن قرارداد-1402/8/24​
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- اجرای عملیات جدول گذاری (اصلاح هندسی ترافیکی بلوارهای جداول خیابان فدک و بوعلی)واقع در سطح شهرداری منطقه5 ارومیه-1402/8/22​
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول-خریداری 30 عدد پایه دکل و متعلقات و فونداسیون سامانه پایش تصویری در سطح شهر ارومیه برابر نقشه‌های پیوستی، شرایط خصوصی و مشخصات فنی -1402/8/22​
آگهی مناقصه  عمومی نوبت اول-  خرید، نصب، راه اندازی  و پشتیبانی دستگاه GPS برای تعداد 662  دستگاه خودروی سنگین و نیمه سنگین متعلق به شهرداری(سامانه  AVL) -1402/8/14
آگهی مناقصه  عمومی نوبت دوم -خرید انواع  لاستیک تایر خودروهای سنگین و نمیه سنگین اداره ماشین آلات -1402/8/13
آگهی مزایده  عمومی   نوبت اول- اجاره یکساله یک باب غرفه و پارکینگ الغدیر شهرداری ارومیه واقع در خیابان همافر- روبروی بیمارستان امام خمینی(ره)-1402/8/10
آگهی مزایده عمومی نوبت اول- واگذاری 6 قطعه از قطعات شهرداری  واقع در خیابان شورا و آخر خیابان رودکی(شهرک ریما)-1402/8/8
آگهی مناقصه  عمومی نوبت اول- تامین 59860 نفر ساعت  نیروی انسانی  و تجهیزات مورد نیاز بمنظور ارایه خدمات انتظامی و ساماندهی  میدان میوه و تره بار و بازارهای روز سطح  شهر در حوزه استحفاظی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری ارومیه -1402/8/8
آگهی  مناقصه عمومی نوبت اول - خرید، حمل و نصب  دال بتنی به همراه تهیه  مصالح و اجرای بتن زیرسری  مطابق مشخصات  فنی و نقشه  های پیوستی  به ابعاد ذیل (پوشش کانال کمکی نوسود، جنب خیابان  حجاب و در سطح منطقه 5)، واقع  در سطح  شهرداری منطقه 5 ارومیه -1402/8/7

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم- فروش اقلام ضایعاتی  برابر جدول و نمونه قرارداد و اسناد منضم به مدارک مزایده -1402/8/7
آگهی  مزایده  عمومی  نوبت اول - فروش ضایعات شاخه ها و درختان هرس شده به متقاضیان برابر نمونه  قرارداد و شرایط خصوصی و اسناد منضم به مدارک مزایده -1402/8/7
آگهی  مناقصه  عمومی نوبت دوم- اجرای عملیات دستمزدی  مربوط به احداث پی سنگی دیوار، احداث دیوار سنگی، احداث دیوار بلوکی در محل های پارک سلامت، پارک میرداماد و سایر پارک‌ها-1402/8/3
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم- اجاره غرفه شماره 41 از بلوک 10 میدان  میوه و تره بار با کاربری نانوایی -1402/7/29
آگهی  فراخوان  عمومی انتخاب مشاور- 1402/7/29
آگهی  مزایده عمومی نوبت سوم -فروش 4 قطعه  از قطعات  پلاک ثبتی 3243 همگی مفروزه از 2376 فرعی از اصلی مذکور بخش 5 واقع در بلوار امام علی -1402/7/25
آگهی  مزایده  عمومی نوبت سوم- اجاره پارکومترهای واقع در طرح هوشمند پارک حاشیه ای در سطح شهر ارومیه- 1402/7/24
آگهی مزایده عمومی نوبت سوم- واگذاری یک باب از کیوسک‌های  فلزی جهت ارایه خدمات وانت تلفنی واقع در داخل میدان میوه و تره بار بصورت اجاره -1402/7/22
آگهی مزایده  عمومی نوبت سوم -فروش سر قفلی یک باب غرفه بشماره 8 از بلوک 21 میدان میوه و تره بار با شرایط 50 درصد نقد و مابقی طی اقساط 12 ماهه(طی 12 فقره چک بانکی)-1402/7/22
آگهی مناقصه  عمومی نوبت اول- خرید انواع لاستیک تایر خودروهای   سنگین و نیمه سنگین اداره ماشین  آلات -1402/7/19
آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم -عملیات پیاده‌روسازی  و بتن پلاک  معابر در سطح منطقه یک شهرداری ارومیه -1402/7/19
آگهی  مناقصه عمومی نوبت اول- واگذاری عملیات زیرگذر تقاطع امام علی(ع) با فهارس بهای راه و باند سال 1402-1402/7/19
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- خرید،  نصب، راه اندازی  و   پشتیبانی   دستگاه GPS   برای تعداد 662 دستگاه خودروی  سنگین و نیمه سنگین متعلق  به شهرداری -1402/7/17
آگهی مناقصه عمومی   نوبت اول- واگذاری عملیات اجرای آسفالت توپکا در سطح شهر ارومیه -1402/7/17
آگهی مناقصه  عمومی نوبت اول-خرید   جاروی علفی و پلاستیکی  فراشی خیابانی -1402/7/12
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم -اجاره   4 مورد  محل بصورت عقد اجاره  به متقاضیان برابر نمونه قرارداد و شرایط خصوصی  و اسناد منضم  به مدارک مزایده -1402/7/10
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم- واگذاری خدمات فروش و شارژ کارت بلیط الکترونیکی اتوبوس های درون شهری-1402/7/10
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم-بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری -1402/7/4
آگهی مزایده عمومی نوبت اول- فروش اقلام ضایعاتی برابر جدول و نمونه قرارداد و اسناد منضم به مدارک مزایده -1402/7/4
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- خرید لباس پاکبانی و کارگاهی برای کارگران سازمان مدیریت پسماند-1402/7/3
آگهی مناقصه  عمومی  نوبت اول- خرید لباس پاکبانی و کارگاهی برای کارگران  مدیریت پسماند(2)- 1402/7/3
آگهی  مناقصه  عمومی نوبت اول- خرید لباس پاکبانی و کارگاهی برای کارگران  سازمان  مدیریت پسماند(1)- 1402/7/3
آگهی مزایده  عمومی  نوبت دوم- اجاره پارکومترهای  واقع در طرح هوشمند پارک حاشیه ای در سطح شهر ارومیه -1402/7/3
آگهی  مزایده عمومی نوبت دوم- فروش سرقفلی یک باب غرفه بشماره 8 از بلوک 21 میدان میوه و تره بار با شرایط 50 درصد نقد و مابقی طی اقساط 12 ماهه -1402/6/28
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- واگذاری پروژه تهیه، نصب، اصلاح و دمونتاژ تجهیزات ترافیکی و تابلوهای راهنمایی و رانندگی در سطح شهر ارومیه- 1402/6/28
آگهی مناقصه  عمومی نوبت دوم-عملیات پیاده روسازی   و بتن پلاک معابر در سطح منطقه یک شهرداری ارومیه-1402/6/28
آگهی مزایده  عمومی نوبت دوم -واگذاری یک باب از کیوسک‌های فلزی جهت ارایه خدمات وانت تلفنی  واقع در داخل میدان میوه و تره بار بصورت اجاره -1402/6/22
آگهی مناقصه  عمومی نوبت سوم -عملیات تهیه و نصب قطعات بتنی پوشش کانال ها در سطح منطقه یک شهرداری ارومیه-1402/6/18
آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اجاره پارکومترهای واقع در  طرح هوشمند پارک حاشیه ای در سطح شهر ارومیه -1402/6/13
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات خرید، نصب ، تعمیر و نگهداری سیستم های چراغ های راهنمایی و رانندگی و هوشمندسازی تقاطع ها  در سطح شهر ارومیه -1402/6/13
آگهی مناقصه  عمومی نوبت اول- واگذاری خدمات فروش و شارژ کارت بلیط الکترونیکی  اتوبوس های درون شهری سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری بصورت کارمزدی با حداکثر 10 درصد کارمزد فروش به شرکت های خدماتی مجاز تایید صلاحیت شده اداره کل کاره و رفاه اجتماعی -1402/6/12
آگهی مناقصه  عمومی نوبت اول -اجرای  عملیات دستمزدی  مربوط به احداث  پی سنگی دیوار، احداث دیوار  سنگی، احداث دیوار  بلوکی بصورت توپر و اجرای عملیات نمای دیوار در محل های پارک سلامت ، پارک میرداماد و سایر پارک ها بر اساس  نقشه و مشخصات  فنی -1402/6/12
آگهی مزایده عمومی نوبت  اول- اجاره 18 مورد محل به صورت عقد اجاره به متقاضیان برابر نمونه قرار داد  و شرایط خصوصی و اسناد منضم  به مدارک  مزایده -1402/6/12
آگهی مناقصه  عمومی نوبت  سوم- خرید جاروی فله‌ای به میزان تناژ تقریبی 280 تن برابر شرایط خصوصی و نمونه قرارداد-1402/6/11
آگهی  مزایده  عمومی نوبت اول-اجاره زمین خالی  جهت نصب  و راه اندازی 4 مورد تبلیغاتی  سازه دو رویه موسوم به تابلوهای  اسکرولینگ رول آپ یا لایت باکس به متقاضیان -1402/6/11
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول-بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری-1402/6/9​
آگهی مناقصه عمومی  نوبت اول- خرید  لباس  پاکبانی و کارگاهی برای کارگران سازمان  پسماند-1402/6/6
آگهی  مزایده  عمومی   نوبت اول -اجاره غرفه های سیب زمینی  فروشی، نمایندگی بیمه، فروش لوازم یدکی، لوله کشی و تعمیر سوپاپ‌های بادی، آرایشگاه مردانه پایانه مرکزی و محل  مکانیکی  پایانه شهید علیزاده -1402/6/5
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول-عملیات پیاده روسازی و بتن پلاک معابر در سطح منطقه یک شهرداری ارومیه-1402/6/5
آگهی  مناقصه  عمومی نوبت اول- واگذاری عملیات اجرای احداث دو باب  پل عابر پیاده به طول عرشه 72 متر -1402/6/5
آگهی مزایده  عمومی  نوبت اول -فروش سرقفلی یک باب  غرفه شماره 8 از بلوک 21 میدان  میوه و تره بار با شرایط 50 درصد نقد و مابقی طی اقساط 12 ماهه -1402/5/28
آگهی  مزایده عمومی نوبت اول-اجاره غرفه شماره 41 از بلوک 10 میدان میوه و تره‌بار با کاربری  نانوایی برابر مشخصات-1402/5/28
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول-واگذاری عملیات اجرای آسفالت توپکا و بیندر در سطح شهر ارومیه -1402/5/26​
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم -خرید جاروی فله‌ای به میزان تناژ تقریبی  280 تن برابر شرایط خصوصی و نمونه قرارداد-1402/5/22
آگهی  مزایده عمومی نوبت دوم -فروش 8 قطعه  از قطعات  پلاک ثبتی 3236 الی 3243 همگی مفروزه از 2376 فرعی از اصلی مذکور بخش 5 واقع در بلوار امام علی با قیمت کارشناسی رسمی-1402/5/22
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم -واگذاری 12 قطعه از قطعات پلاک ثبتی 3376 اصلی بخش 4 واقع در خیابان  گلستان(دیگاله) با کاربری مسکونی از طریق مزایده  عمومی -1402/5/17
آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم -اجرای  فنس کشی   روفوژ میانی کمربندی ارومیه بر اساس فهرست بهاء راه و باند فرودگاه سال 1402-1402/5/17
آگهی  مزایده  عمومی نوبت سوم-  واگذاری 2 باب  کیوسک  گلفروشی واقع در ابتدای باغ رضوان  بصورت اجاره -1402/5/17
آگهی  مناقصه عمومی نوبت سوم- واگذاری عملیات  اجرایی اصلاح هندسی(جدولگذاری) در نقاط حادثه خیز مناطق 5گانه شهر ارومیه-1402/5/16
آگهی  مناقصه  عمومی نوبت  اول -واگذاری عملیات اجرای اصلاح هندسی(جدولگذاری) در تقاطع  ‌ها،   میدان‌ها و مسیرهای مناطق 5گانه شهر ارومیه-1402/5/16
آگهی مزایده عمومی نوبت اول- واگذاری 5 باب از کیوسکهای فلزی جهت ارایه خدمات وانت تلفنی واقع در داخل میدان میوه و تره بار بصورت اجاره- 1402/5/15
آگهی  مناقصه  عمومی نوبت اول -عملیات  خرید اقلام تابلوهای راهنمای  مسیر،  تجهیزات ترافیکی و تابلوهای راهنمایی و رانندگی و چراغ‌های راهنمایی و رانندگی  براساس فهرست بهای راهداری سال 1402 -1402/5/15
آگهی مناقصه  عمومی نوبت سوم- اجرای عملیات ساخت و نصب دال بتونی  ترافیکی  (پوشش کانال های کمکی نوسود  و شهرآجو) واقع در سطح شهرداری منطقه 5 ارومیه بر اساس فهرست بهاء  مصوب و اعمال ضرایب قانونی -1402/5/9
آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم- اجرای عملیات جدولگذاری واقع در سطح شهرداری منطقه 5 ارومیه بر اساس فهرست بهاء مصوب و اعمال ضرایب قانونی -1402/5/9
آگهی مناقصه  عمومی نوبت سوم- اجرای حفاظ  و نرده گذاری واقع در سطح شهرداری منطقه 5 ارومیه بر اساس فهرست بهاء  مصوب و اعمال ضرایب قانونی -1402/5/9
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم -عملیات تهیه و نصب قطعات بتنی پوشش کانال‌ها  در سطح منطقه یک شهرداری ارومیه بر اساس فهرست بهاء راه و باند سال 1402-1402/5/10
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم -ارایه خدمات حمل و نقل مسافر دورن شهری با 30 دستگاه اتوبوس ملکی شهرداری در قالب قرارداد حجمی -1402/5/10
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- واگذاری خدمات فروش و شارژ کارت بلیط الکترونیکی اتوبوس‌های درون شهری سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری بصورت کارمزدی به شرکت های خدماتی مجاز تایید صلاحیت شده اداره کل کار و رفاه اجتماعی -1402/5/10
آگهی مزایده عمومی  نوبت اول-  فروش اقلام ضایعاتی برابر جدول و نمونه قرارداد و اسناد منضم به مدارک مزایده -1402/5/8
آگهی  مزایده  عمومی نوبت اول -وصول عواید حاصل از عوارض 5% بهاء بلیط و حق سکو ورودیه به تاسیسات و محوطه های پایانه مسافربری مرکزی واقع در ورودی اصلی ترمینال  و ورودی از سمت  بلوار 7 تیر -1402/4/29
آگهی  مناقصه  عمومی با ارزیابی  کیفی(همزمان) نوبت دوم - واگذاری عملیات اجرایی احداث کانال بتنی مسیر آبشناسان، پیام، متین و زنبق با پوشش بتنی و جدولگذاری  بر اساس  فهرست بهای راه و باند سال 1402 بصورت فصل به فصل -1402/4/29​
آگهی  مناقصه عمومی نوبت اول- خرید جاروی فله ای به میزان تناژ تقریبی 280 تن برابر شرایط خصوصی و نمونه قرارداد -1402/4/27
آگهی  مزایده  عمومی نوبت اول -فروش 8قطعه از قطعات  پلاک ثبتی 3236 الی 3243 همگی مفروزه از 2376 فرعی از اصلی مذکور بخش 5 واقع در بلوار امام علی با قیمت کارشناسی  رسمی بشماره  نامه وارده 1718  مورخه 1402/4/5-1402/4/27
آگهی مزایده عمومی  نوبت دوم-واگذاری کلیه امورات مربوط به نصب سنگ مزار قطعات و آرامگاهها و آلاچیق ها و تخریب قبرهای که یک طبقه آن دفن شده است-1402/4/26
آگهی مزایده  عمومی نوبت دوم-واگذاری دو باب کیوسک گلفروشی واقع در ابتدای باغ رضوان بصورت اجاره -1402/4/26
آگهی  مزایده عمومی نوبت اول- واگذاری 12 قطعه  از قطعات  پلاک ثبتی  3376 اصلی بخش 4 واقع در خیابان  گلستان با کاربری  مسکونی از طریق مزایده  عمومی -1402/4/24
آگهی مزایده عمومی  نوبت اول- واگذاری دو باب غرفه از بازار روز واقع در جاده انهر جنب پمپ بنزین کوه کمری بصورت اجاره-1402/4/24
آگهی مناقصه  عمومی نوبت  اول -عملیات خرید ، نصب، تعمیر و نگهداری سیستم های چراغ های راهنمایی و رانندگی و هوشمند سازی تقاطع در سطح شهر  ارومیه -1402/4/22
آگهی  مناقصه  عمومی  نوبت دوم- واگذاری عملیات  اجرای اصلاح هندسی(جدولگذاری) در نقاط حادثه خیز مناطق 5گانه شهر ارومیه -1402/4/22
آگهی  مناقصه  عمومی نوبت دوم- اجرای فنس کشی رفیوژ میانی کمربندی ارومیه بر اساس  فهرست بهاء راه و باند  فرودگاه سال 1402 در سطح شهر -1402/4/19
آگهی  مزایده  عمومی نوبت اول -واگذاری 9 مورد محل به صورت اجاره به متقاضیان برابر نمونه قرارداد و شرایط خصوصی و اسناد منضم به مدارک مزایده -1402/4/17
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات  تهیه و نصب قطعات بتنی پوشش کانال ها در سطح منطقه یک شهرداری ارومیه بر اساس فهرست بهاء  راه و باند سال 1402-1402/4/17
آگهی مناقصه  عمومی نوبت اول-عملیات  جدولگذاری معابر در سطح منطقه یک شهرداری ارومیه بر اساس فهرست بهاء ابنیه سال 1402-1402/4/17
آگهی  مناقصه  عمومی نوبت اول- ارائه ‌ی خدمات حمل و نقل  مسافر درون شهری با 30 دستگاه اتوبوس ملکی شهرداری در قالب قرارداد حجمی  -1402/4/13
آگهی مناقصه  عمومی نوبت دوم- عملیات خرید اقلام تابلوهای راهنمایی   مسیر، تجهیزات ترافیکی  و تابلوهای راهنمایی و رانندگی و چراغ های راهنمایی و رانندگی  بر اساس فهرست بهای راهداری سال 1402-1402/04/11
آگهی مناقصه  عمومی  نوبت دوم -اجرای عملیات ساخت  و نصب دال بتونی  ترافیکی(پوشش کانال‌های کمکی نوسود  و شهر آجو) و با اعمال ضرایب قانونی -1402/4/10
آگهی مناقصه  عمومی نوبت اول -اجرای عملیات جدول گذاری و با اعمال ضرایب قانونی -1402/4/10
آگهی مناقصه  عمومی نوبت دوم- اجرای عملیات نرده‌گذاری و با اعمال ضرایب قانونی -1402/4/10
آگهی مناقصه  عمومی با ارزیابی  کیفی(همزمان) نوبت اول-واگذاری عملیات اجرایی احداث کانال بتنی مسیر آبشناسان، پیام، متین و زنبق با پوشش بتنی و جدولگذاری بر اساس فهرست بهای راه و باند سال 1402-1402/4/5
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم -فروش تنه درختان موجود در نهالستان دیگاله (گردو) و نهالستان (ارغوان) حاجی پیرلو(گردو،  چنار، صنوبر و بید)  بصورت کیلوگرم -1402/4/3
آگهی  مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری چهار مورد  زمین خالی جهت استقرار گلخانه به متقاضیان  برابر نمونه قرارداد و شرایط  خصوصی  و اسناد منضم  به مدارک مزایده -1402/4/3
آگهی مزایده عمومی نوبت اول-فروش ضایعات غیرخوراکی برابر شرایط خصوصی و عمومی و شرایط مندرج در متن قرارداد-1402/3/31-(2)
آگهی مزایده عمومی نوبت اول- فروش ضایعات غیرخوراکی برابر شرایط خصوصی و عمومی و شرایط مندرج در متن قرارداد-1402/3/31-(1)
آگهی مزایده عمومی نوبت اول- واگذاری 6 قطعه از قطعات پلاک ثبتی 9/22062  اصلی با کاربری مسکونی خیابان امین از طریق مزایده عمومی -1402/3/27
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- اجرای فنس کشی رفوژ میانی کمربندی  ارومیه بر اساس فهرست بها راه و باند فرودگاه سال 1402 در سطح شهر ارومیه -1402/3/27
آگهی مزایده عمومی نوبت اول-واگذاری کلیه امورات مربوط به نصب سنگ مزار قطعات و آرامگاهها و آلاچیق ها و تخریب قبرها که یک طبقه آن دفن  شده است-1402/3/22
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم -انجام عملیات بارگیری، خاکبرداری، تخریب جداول، تخریب  آسفالت،  لایروبی و غیره در سطح شهر ارومیه -1402/3/22
آگهی  مناقصه عمومی نوبت دوم -انجام عملیات بارگیری،  خاکبرداری، تخریب جداول،  تخریب آسفالت، لایروبی  و غیره  در سطح شهر ارومیه-1402/3/22
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/3/20​-(13)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/3/20​-(12)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/3/20​-(11)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/3/20​-(10)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/3/20-(9)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/3/20​-(8)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/3/20​-(7)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/3/20​-(6)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/3/20-(5)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/3/20​-(4)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/3/20-(3)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/3/20-(2)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/3/20​-(1)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/3/18-(14)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/3/18-(13)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/3/18-(12)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/3/18-(11)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/3/18​-(10)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/3/18-(9)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/3/18-(8)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/3/18​-(7)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/3/18-(6)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/3/18​-(5)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/3/18​-(4)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/3/18​-(3)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/3/18​-(2)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/3/18​-(1)
آگهی مناقصه  عمومی نوبت دوم-حمل مصالح کوهی، آسفالت، شن  و ماسه -1402/3/17
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- اجرای عملیات نرده گذاری و با اعمال ضرایب قانونی -1402/3/10
آگهی  مناقصه عمومی نوبت اول- اجرای عملیات جدولگذاری  و با اعمال ضرایب قانونی -1402/3/10
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات پیاده رو سازی و با اعمال ضرایب قانونی-1402/3/10
آگهی مناقصه  عمومی  نوبت اول -واگذاری کلیه خدمات رفت و روب و نگهداری سرویس های بهداشتی میدان میوه و تره بار شهرداری -1402/3/10-اصلاحیه
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- اجرای عملیات  ساخت و نصب دال بتونی ترافیکی(پوشش کانال‌های کمکی نوسود در شهر آجو)-1402/3/8
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول -اجرای عملیات پیاده روسازی واقع در خیابان های وکیلی  و جمهوری در سطح منطقه سه بر اساس فهرست بهاء و ضرایب قانونی -1402/3/8
آگهی  مناقصه عمومی نوبت اول -اجرای پروژه ساخت و نصب پل فلزی بر  روی آبروها در سطح منطقه سه بر اساس فهرست بهاء مصوب و اعمال ضرایب قانونی-1402/3/8
آگهی  مناقصه عمومی  نوبت اول- اجرای عملیات  پیاده روسازی  خیابان مفتح  در سطح منطقه دو شهرداری ارومیه-1402/3/7
آگهی  مزایده  عمومی نوبت  اول- واگذاری یک باب کانکس  بصورت اجاره جهت استفاده مداحان و قاریان قرآن -1402/3/7
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول-تامین خودروهای استیجاری با راننده مورد  نیاز شهرداری و واحدهای تابعه به تعداد 270 دستگاه -1402/3/3
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - عملیات خرید اقلام تابلوهای راهنمایی مسیر، تجهیزات ترافیکی و تابلوهای راهنمایی  و چراغ راهنمایی  و رانندگی-1402/3/2
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- واگذاری عملیات اجرای اصلاح هندسی(جدولگذاری) در نقاط حادثه خیز  مناطق 5گانه شهر ارومیه-1402/3/2
واگذاری غرفه قنادی و آجیلی، آب میوه فروشی، اجاره فضا جهت انگشتر  فروشی، غذا  خوری، پنچرگیری،  جلو بندسازی،  باطری سازی و کارواش با پایانه مرکزی  بصورت اجاره -1402/3/1
آگهی  مزایده عمومی نوبت اول- وصول  عواید حاصل از عوارض 5% بها  بلیط و حق   سکو  و ورودیه  به تاسیسات  و محوطه های پایانه مسافربری  مرکزی -1402/3/1
آگهی مناقصه  عمومی نوبت دوم - واگذاری پروژه  تهیه، نصب، اصلاح و دمونتاژ تجهیزات ترافیکی در سطح شهر-1402/3/1
آگهی مناقصه  عمومی نوبت اول- اجرای عملیات کانال سنگی خیابان تربیت در سطح منطقه  دو شهرداری -1402/2/31
آگهی مزایده عمومی نوبت سوم –واگذاری غرفه کافی شاپ پایانه مرکز بصورت اجاره -1402/2/30​
آگهی مزایده عمومی نوبت سوم –واگذاری غرفه شماره یک واقع در بازار روز سربازان گمنام اول خیابان امنیت طلب بصورت اجاره -1402/2/30​
آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم –عملیات خرید، نصب، تعمیر و نگهداری سیستم های چراغ های و رانندگی و هوشمند سازی تقاطع ها در سطح شهر ارومیه -1402/2/30​
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم-تامین و بکارگیری 116 نفر نیروی شرکتی با گروه یک با رعایت مقررات  اداری شهرداری -1402/2/24
آگهی مزایده  عمومی نوبت اول-واگذاری 20 مورد  محل به صورت اجاره به  متقاضیان  برابر نمونه قرارداد و شرایط خصوصی  و اسناد منضم  به مدارک مزایده -1402/2/23
آگهی مزایده(ساخت بهره برداری، اجاره و انتقال)-1402/2/21
آگهی  مزایده عمومی نوبت اول-فروش تنه درختان موجود در نهالستان دیگاله(گردو) نهالستان (ارغوان) حاجی پیرلو(گردو، چنار، صنوبر و بید) به صورت کیلوگرم-1402/2/19
آگهی  مزایده  عمومی نوبت  اول-واگذاری  چهار مورد زمین خالی جهت استقرار گلخانه به متقاضیان-1402/2/19
آگهی  مزایده  عمومی نوبت اول- واگذاری 5 قطعه از قطعات   شورا، خاقانی، رسالت، گلشهر و جاده انهر  از طریق مزایده عمومی -1402/2/18
آگهی مناقصه  عمومی نوبت  اول- 1402/2/16
آگهی  مناقصه  عمومی نوبت اول- انجام عملیات بارگیری، خاکبرداری، تخریب جداول- تخریب آسفالت، لایروبی و غیره در سطح شهر ارومیه -1402/2/16
آگهی  مناقصه عمومی نوبت اول -انجام عملیات بارگیری، خاکبرداری، تخریب جداول، تخریب آسفالت، لایروبی  و غیره در سطح شهر ارومیه-1402/2/16
آگهی مزایده عمومی نوبت اول- واگذاری فعالیت های مربوط به آمبولانس های خصوصی فوت -1402/2/13
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه -1402/2/7​-(11)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه -1402/2/7​-(10)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه -1402/2/7-(9)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه -1402/2/7​-(8)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه -1402/2/7​-(7)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه -1402/2/7​-(6)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه -1402/2/7​-(5)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه -1402/2/7-(4)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه -1402/2/7​-(3)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه -1402/2/7-(2)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه -1402/2/7​-(1)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول-عملیات نگهداری  فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه -1402/2/6​-(11)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول-عملیات نگهداری  فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه -1402/2/6​-(10)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول-عملیات نگهداری  فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه -1402/2/6​-(9)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول-عملیات نگهداری  فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه -1402/2/6​-(8)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول-عملیات نگهداری  فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه -1402/2/6​-(7)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول-عملیات نگهداری  فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه -1402/2/6​-(6)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول-عملیات نگهداری  فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه -1402/2/6​-(5)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول-عملیات نگهداری  فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه -1402/2/6-(4)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول-عملیات نگهداری  فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه -1402/2/6​-(3)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول-عملیات نگهداری  فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه -1402/2/6​-(2)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول-عملیات نگهداری  فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه -1402/2/6​-(1)
آگهی  مناقصه عمومی نوبت اول-عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/2/5​-(12)
آگهی  مناقصه عمومی نوبت اول-عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/2/5​-(11)
آگهی  مناقصه عمومی نوبت اول-عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/2/5​-(10)
آگهی  مناقصه عمومی نوبت اول-عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/2/5​-(9)
آگهی  مناقصه عمومی نوبت اول-عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/2/5​-(8)
آگهی  مناقصه عمومی نوبت اول-عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/2/5​-(7)
آگهی  مناقصه عمومی نوبت اول-عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/2/5-(6)
آگهی  مناقصه عمومی نوبت اول-عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/2/5​-(5)
آگهی  مناقصه عمومی نوبت اول-عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/2/5​-(4)
آگهی  مناقصه عمومی نوبت اول-عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/2/5​-(3)
آگهی  مناقصه عمومی نوبت اول-عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/2/5​-(2)
آگهی  مناقصه عمومی نوبت اول-عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ارومیه-1402/2/5​-(1)
آگهی فراخوان  عمومی شناسایی، ارزیابی  و انتخاب طرح-1402/2/4
آگهی مزایده  عمومی نوبت اول -اجاره غرفه‌ی فلزی  جهت ارایه خدمات وانت تلفنی واقع در قسمت توسعه یافته میدان میوه و تره بار -1402/1/31
آگهی مزایده عمومی نوبت سوم-واگذاری تعداد یک قطعه  زمین مسکونی از قطعات شهرک ریما از طریق مزایده عمومی -1402/1/31
آگهی مزایده  عمومی نوبت اول-واگذاری 5 باب کیوسک گلفروشی  واقع در ابتدای باغ  رضوان بصورت اجاره -1402/1/29
آگهی فراخوان عمومی شناسایی، ارزیابی و انتخاب -1402/1/30
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول -تامین و بکارگیری 116 نیروی شرکتی با گروه یک با رعایت مقررات اداری شهرداری -1402/1/30
آگهی  مناقصه  عمومی نوبت اول -واگذاری پروژه تهیه، نصب، اصلاح و دمونتاژ تجهیزات ترافیکی در سطح شهر ارومیه -1402/1/30
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم-واگذاری غرفه کافی شاپ پایانه مرکزی بصورت اجاره-1402/1/26​
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم- واگذاری غرفه شماره یک واقع در بازار روز سربازان گمنام-1402/1/26
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - عملیات تهیه، نصب و اصلاح تابلوهای راهنمایی مسیر در سطح شهر -1402/1/26-لغو
آگهی مناقصه عمومی نوبت  دوم- عملیات خرید، نصب، تعمیر و نگهداری سیستم‌های چراغ‌های راهنمایی و رانندگی  و هوشمندسازی تقاطع ها در سطح شهر -1402/1/26
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- واگذاری عملیات پوشش کانال های سطح شهر ارومیه با دال بتنی-1402/1/22
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول -واگذاری عملیات اجرایی اصلاح هندسی(جدولگذاری) در نقاط حادثه خیز مناطق  5گانه شهر ارومیه-1402/1/22
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات  اجرایی احداث سه باب پل عابر پیاده به طول 64 متر -1402/1/21
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول -واگذاری عملیات اجرایی آسفالت توپکا در سطح شهر ارومیه -1402/1/21
آگهی مناقصه  عمومی نوبت اول- واگذاری عملیات اجرایی احداث کانال بتنی مسیر آبشناسان، پیام، متین، زنبق با پوشش بتنی و جدولگذاری -1402/1/16
آگهی مزایده عمومی نوبت اول- اجاره  محل چاپ و تکثیر و سایر خدمات کامپیوتری اعم از پرینت، رایت و .. شهرداری منطقه 5 و  برابر شرایط خصوصی و عمومی و شرایط مندرج در متن قرارداد-1401/12/24
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم -اجاره غرفه های  بازار روز در سطح  شهر -1401/12/24
آگهی مناقصه  عمومی نوبت اول -واگذاری عملیات اجرای شمع های دوربرگردان المهدی  با فهارس  بهای راه و باند سال 1401-1401/12/23
آگهی مناقصه  عمومی نوبت اول -واگذاری عملیات تکمیل گرمخانه شهرداری -1401/12/23
آگهی  مزایده  عمومی نوبت اول - واگذاری 6 قطعه از قطعات پلاک ثبتی 9/22062 اصلی با کاربری مسکونی خیابان امین از طریق مزایده  عمومی -1401/12/22
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول -عملیات خرید، نصب، تعمیر و نگهداری سیستم های چراغ های راهنمایی و رانندگی و هومشندسازی تقاطع در سطح شهر -1401/12/22
آگهی مزایده  عمومی نوبت سوم -واگذاری تعداد 11 باب مغازه از مجتمع تجاری  پاساژ خلیلی(بصورت سرقفلی) از طریق مزایده  عمومی -1401/12/20
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم -واگذاری تعداد 4 قطعه زمین مسکونی از قطعات شهرک  ریما از طریق مزایده عمومی -1401/12/20
آگهی  مزایده (ساخت بهره برداری، اجاره  و انتقال)-1401/12/14
آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری غرفه های ساندویچی و کافی شاپ پایانه مرکزی بصورت اجاره -1401/12/8
آگهی مزایده عمومی نوبت سوم-فروش خودروهای  فرسوده  و مازاد  بر نیاز به  تعداد 3 دستگاه از طریق   مزایده عمومی -1401/12/1
آگهی  مزایده  عمومی نوبت سوم-واگذاری غرفه لنت کوبی پایانه  مرکزی بصورت اجاره -1401/11/25
آگهی مزایده  عمومی نوبت اول- .اگذاری غرفه شماره یک واقع در بازار روز سربازان گمنام  خیابان امنیت طلب بصورت اجاره -1401/11/19
آگهی مزایده  عمومی نوبت اول -واگذاری غرفه شماره 41 از بلوک 10 میدان  میوه  و تره بار با کاربری  نانوایی  بصورت اجاره -1401/11/19
آگهی  مزایده  عمومی نوبت اول -اجاره غرفه های بازار روز در سطح شهر -1401/11/17
آگهی مزایده عمومی نوبت اول- اجاره غرفه های بازار روز در سطح شهر-1401/11/16
آگهی مزایده عمومی نوبت  اول- اجاره محل جمع آوری و اخذ حق ورودیه و خروجی وسائط نقلیه وارده به میدان مرکزی میوه و تره بار-1401/11/12
آگهی مزایده عمومی نوبت اول -واگذاری اجاره محل جایگاه های   CNG  شهرداری -1401/11/11
آگهی  مزایده  عمومی نوبت اول-واگذاری  تعداد 8 قطعه زمین مسکونی از قطعات شهرک ریما از طریق مزایده عمومی -1401/11/11
آگهی مزایده عمومی نوبت سوم -واگذاری امتیاز بهره برداری از سازهای تبلیغاتی لمپوست 2(تعداد 25 عدد) به متقاضیان -1401/11/1
آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم- ایجاد گاردریل و نرده گذاری بر روی دیوار سیلگاه طرزیلو بر اساس فهرست ابنیه  سال 1401-1401/11/1
آگهی مزایده  عمومی  نوبت دوم -واگذاری منافع یک باب دفتر مسافربری در قالب عقد اجاره واقع در سازمان مدیریت حمل و نقل بار و  مسافربری  شهرداری ارومیه -1401/11/1
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم -واگذاری تعداد  12 باب مغازه از مجتمع تجاری پاساژ خلیلی(بصورت سرقفلی)  از طریق مزایده عمومی -1401/10/28
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم -اجاره غرفه های بازار روز  ارشاد به تعداد 4باب -1401/10/28
آگهی مزایده  عمومی نوبت اول -اجاره یکساله چهار باب غرفه و دو باب بوفه استخر  شهرداری واقع در ابتدای خیابان  همافر  روبروی بیمارستان  امام خمینی(ره) -1401/10/19
آگهی مزایده  عمومی نوبت  دوم-واگذاری غرفه لنت کوبی پایانه مرکزی بصورت اجاره برابر شرایط -1401/10/11
آگهی مزایده  عمومی  نوبت دوم-اجاره 8 باب غرفه بازارچه پردیس واقع در میدان آذربایجان بصورت یکجا-1401/10/11
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم- فروش خودروهای فرسوده و مازاد بر نیاز به تعداد 10 دستگاه از طریق مزایده عمومی -1401/10/10
آگهی مزایده  عمومی نوبت سوم- فروش سرقفلی تعداد 8 باب مغاز و یک باب رستوران و کافی شاپ از مجتمع تجاری پاساژ میر واقع در خیابان  فرهنگیان -1401/10/10
آگهی  مزایده عمومی نوبت اول-واگذاری تعداد 12 باب مغازه از مجتمع تجاری پاساژ خلیلی (بصورت سرقفلی) از طریق مزایده عمومی -1401/9/29
آگهی مزایده  عمومی نوبت سوم-واگذاری امتیاز بهره برداری  از سازهای تبلیغاتی  لمپوست 2 تعداد 250 عدد   به متقاضیان  -1401/9/26
آگهی مزایده  عمومی  نوبت  اول- اجاره  غرفه های بازار  روز ارشاد به تعداد 8 باب -1401/9/26
آگهی مزایده  عمومی نوبت سوم-واگذاری شش دانگ سرقفلی  یک باب غرفه به شماره  8  از بلوک 21 -1401/9/23
آگهی  مناقصه  عمومی نوبت سوم- اجرای عملیات  ساخت و نصب دال بتونی بر اساس فهرست بهاء راه و باند سال 1401 در سطح شهرداری منطقه یک -1401/9/23
آگهی مناقصه  عمومی نوبت دوم-بکارگیری  69 نفر نیروی  پاکبان، راننده پایه یک، مکانیک بصورت شرکتی توسط سازمان مدیریت پسماند-1401/9/20
آگهی مناقصه  عمومی نوبت سوم- انجام عملیات آتشباری  و خردایش و استحصال و بارگیری  مصالح از سینه کار معدن تپوک شهرداری -1401/9/19
آگهی مناقصه  عمومی نوبت دوم -واگذاری پروژه تهیه، نصب، اصلاح و دمونتاژ تجهیزات ترافیکی در سطح شهر -1401/9/19
آگهی مناقصه  عمومی نوبت دوم -ایجاد گاردیل  و نرده گذاری بر روی دیوار سیلگاه طرزیلو بر اساس فهرست ابنیه سال   1401-  1401/9/19
آگهی مناقصه  عمومی نوبت اول -ارایه خدمات حمل و نقل  درون شهری و پشتیبانی آن توسط حداقل  16 نفر راننده پایه یک و 7 نفر پشتیبان بصورت حجمی-1401/9/14
آگهی  مزایده عمومی نوبت اول- واگذاری غرفه های مکانیکی، تعویض روغن و لنت کوبی پایانه مرکزی بصورت اجاره -1401/9/12
آگهی مزایده عمومی نوبت اول-فروش خودروهای  فرسوده و مازاد بر نیاز به تعداد 13 دستگاه از طریق مزایده  عمومی -1401/9/12
آگهی  مزایده عمومی نوبت سوم- اجاره یک باب کانکس خدمات دهی سر مزار  در روبروی غسالخانه در محوطه باغ رضوان-1401/9/12
آگهی مزایده عمومی نوبت اول- اجاره 8 باب غرفه بازارچه پردیس  واقع در میدان آذربایجان بصورت یکجا -1401/9/7
آگهی  مزایده عمومی نوبت اول- واگذاری غرفه شماره یک واقع در بازار روز سربازان گمنام اول خیابان امنیت طلب بصورت اجاره -1401/9/7
آگهی مزایده عمومی  نوبت اول-واگذاری منافع 3 باب دفتر مسافربری در قالب عقد اجاره واقع در سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه-1401/9/7
آگهی مناقصه عمومی  نوبت دوم -اجرای پروژه رنگ آمیزی مبلمان شامل انواع نیمکت و سطل  زباله-1401/9/5
آگهی  مناقصه عمومی نوبت دوم- اجرای پروژه رنگ آمیزی  پل های عابر پیاده به  تعداد 7 دستگاه-1401/9/5
آگهی مناقصه  عمومی نوبت دوم- اجرای پروژه رنگ آمیزی پایه چراغ- پرچم و پایه تابلوهای اسامی  معرف ، ترافیکی، علایم  راهنمایی و رانندگی واقع در معابر و شوارع-1401/9/5
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- بکارگیری 69 نفر نیروی پاکبان، راننده پایه  یک، مکانیک  بصورت شرکتی توسط  سازمان مدیریت پسماند-1401/8/29
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم -واگذاری تعداد یک قطعه زمین مسکونی از قطعات گلشهر از طریق مزایده عمومی -1401/8/28
آگهی  مزایده  عمومی نوبت دوم- فروش  سرقفلی  تعداد  8 باب مغازه  و یک باب  رستوران و کافی شاپ  از مجتمع  تجاری پاساژ میر واقع  در خیابان  فرهنگیان -1401/8/28
آگهی  مناقصه  عمومی  نوبت سوم-اجرای عملیات ساخت و نصب دال بتنی ترافیکی بر اساس فهرست بها راه و باند سال 1401 در سطح شهرداری منطقه 3-1401/8/28
آگهی مزایده عمومی نوبت اول -واگذاری امتیاز بهره برداری از سازهای تبلیغاتی  لمپوست دو -1401/8/21
آگهی مزایده  عمومی نوبت  سوم -واگذاری قطعه زمینی به  شماره پلاک ثبتی 1142 در خیابان خاقانی -1401/8/21
آگهی مزایده  عمومی نوبت  دوم-واگذاری شش دانگ سرقفلی  یک باب غرفه بشماره 8 از بلوک 21-1401/8/21
آگهی  مزایده عمومی نوبت اول -واگذاری حق تبلیغات  محیطی 8 مورد پیشانی  پل های  عابر پیاده(یکجا) به صورت عقد اجاره-1401/8/21
آگهی مناقصه عمومی  نوبت سوم-اجرای عملیات  ساخت و نصب دال بتونی  بر اساس فهرست  بهاء راه و باند سال 1401 در سطح شهرداری منطقه 5-1401/8/17
آگهی مناقصه  عمومی نوبت  سوم-اجرای پروژه نرده گذاری در سطح شهرداری  منطقه 5-1401/8/17
آگهی مناقصه عمومی  نوبت سوم- اجرای عملیات   احداث  ادامه  کانال  سنگی تربیت و پوشش کانال  در محدوده شهرداری منطقه دو -1401/8/17
آگهی مناقصه  عمومی نوبت دوم-اجرای  عملیات ساخت و نصب دال بتونی بر اساس فهرست بهاء راه و باند سال 1401 در سطح شهرداری منطقه یک-1401/8/17
آگهی مناقصه  عمومی نوبت دوم-انجام عملیات  آتشباری  و خردایش  و استحصال  و بارگیری و حمل  مصالح  از سینه کار معدن تپوک شهرداری -1401/8/11
آگهی مناقصه  عمومی نوبت  اول- مطالعات  ژئوتکنیک و مقاومت مصالح پروژه بهسازی و مقاوم سازی 12 ساختمان مهم شهرداری -1401/8/11
آگهی  مزایده عمومی نوبت سوم-فروش ضایعات فلزی موجود در کارخانه آسفالت -1401/8/11
آگهی مناقصه  عمومی نوبت اول- واگذاری پروژه تهیه، نصب، اصلاح و دمونتاژ تجهیزات ترافیکی در سطح شهر-1401/8/10
آگهی مناقصه  عمومی  نوبت اول-عملیات تهیه، نصب و اصلاح تابلوهای راهنمایی مسیر(علایم عمودی) در سطح شهر-1401/8/10
آگهی مزایده  عمومی نوبت اول -واگذاری بصورت اجاره کل میدان  دواب -1401/8/7
آگهی مزایده  عمومی نوبت اول-اجاره محل  در نظر گرفته شده  برای طرح  ساماندهی  وانت بارهای  واقع در داخل میدان تره بار-1401/8/7
آگهی مناقصه  عمومی نوبت  اول-ایجاد گاردیل  و نرده گذاری بر روی دیوار سیلگاه طرزیلو-1401/8/7
آگهی مناقصه عمومی  نوبت اول -اجرای پروژه رنگ آمیزی پل های عابر پیاده  به تعداد 7 دستگاه -1401/7/28
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- اجرای پروژه رنگ آمیزی  مبلمان شامل انواع نیمکت و سطل  زباله-1401/7/28
آگهی مناقصه عمومی  نوبت اول - اجرای پروژه رنگ آمیزی پایه چراغ، پرچم و پایه تابلوهای  اسامی  معرف، ترافیکی، علایم  راهنمایی  و رانندگی واقع در معابر و شوارع -1401/7/28
آگهی  مناقصه  عمومی نوبت اول -اجرای  پروژه رنگ آمیزی حفاظ  و گاردیل های تقاطع های غیر همسطح -1401/7/28
آگهی  مناقصه عمومی نوبت اول-اجرای پروژه رنگ آمیزی پل‌های عابر پیاده-1401/7/28
آگهی مزایده  عمومی نوبت اول-واگذاری تعداد 2 قطعه زمین مسکونی از قطعات گلشهر-1401/7/27
آگهی  مزایده عمومی  نوبت اول- اجاره مغازه ایستگاه شماره دو سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به تعداد یک باب-1401/7/27
آگهی مزایده  عمومی نوبت سوم-واگذاری تعداد 2 قطعه  زمین مسکونی از قطعات  شهرک ریما-1401/7/27
آگهی مناقصه  عمومی نوبت سوم-اجرای پروژه  جدولگذاری  معابر شهرک والدین شاهد در سطح منطقه سه -1401/7/27
آگهی مناقصه عمومی  نوبت سوم - اجرای عملیات جدولگذاری در سطح منطقه دو -1401/7/25
آگهی مناقصه  عمومی نوبت سوم - اجرای عملیات  جدولگذاری در سطح   منطقه چهار-1401/7/25
آگهی مناقصه  عمومی نوبت دوم -اجرای عملیات ساخت و نصب دال بتنی ترافیکی در سطح شهر داری منطقه سه -1401/7/25
آگهی مزایده عمومی  نوبت دوم -واگذاری غرفه شماره 41 از بلوک 10 میدان میوه و تره بار با کاربری نانوایی بصورت اجاره -1401/7/23
آگهی مناقصه  عمومی نوبت سوم -واگذاری انجام عملیات جدول گذاری و پیاده روسازی در سطح شهر ارومیه -1401/7/23
آگهی مزایده عمومی نوبت اول-فروش سرقفلی  تعداد 8 باب  مغازه و یک باب رستوران  و کافی  شاپ از مجتمع  تجاری میر  واقع در خیابان فرهنگیان- 1401/7/23
آگهی  مناقصه عمومی نوبت سوم- اجرای عملیات  رنگ آمیزی جداول  بتنی در سطح شهر-1401/7/23
آگهی مناقصه  عمومی نوبت دوم-اجرای پروژه جدولگذاری در سطح شهرداری منطقه 5-1401/7/20
آگهی مناقصه   عمومی نوبت دوم- اجرای عملیات ساخت و نصب دال بتونی در سطح شهرداری منطقه 5-1401/7/20
آگهی مناقصه  عمومی نوبت دوم -اجرای  پروژه نرده گذاری در سطح شهرداری منطقه 5-1401/7/20
آگهی مناقصه  عمومی نوبت دوم -عملیات اجرای آسفالت در سطح شهر-1401/7/19
آگهی  مزایده  عمومی  نوبت  اول-واگذاری منافع غرفه شماره 4 از غرفه شرکت   های مسافربری  بین المللی  واقع  در پایانه  مرکزی  بصورت اجاره-1401/7/18
آگهی مزایده  عمومی نوبت اول-واگذاری شش دانگ سرقفلی 2 باب غرفه -1401/7/16
آگهی مناقصه  عمومی نوبت اول-اجرای  عملیات ساخت و نصب دال بتونی در سطح شهرداری منطقه یک -1401/7/16
آگهی مزایده  عمومی نوبت  اول -اجاره غرفه‌های بازار روز شهید ذاکر به تعداد یک باب -1401/7/16
آگهی مزایده  عمومی نوبت اول-واگذاری  غرفه اغدیه فروشی محوطه مرکزی  میدان میوه و تره بار بصورت اجاره -1401/7/6
آگهی مناقصه  عمومی  نوبت اول -انجام عملیات   آتشباری  و خردایش و استحصال و بارگیری مصالح از سینه کار معدن تپوک شهرداری -1401/7/2
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم-واگذاری قطعه  زمینی  در خیابان خاقانی -1401/6/29
آگهی مزایده عمومی نوبت سوم-واگذاری  منافع سه باب  دفتر مسافربری در قالب عقد اجاره  واقع در  سازمان   مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری-1401/6/28
آگهی  مزایده  عمومی نوبت دوم- اجاره غرفه های بازار روز در سطح شهر-1401/6/24
آگهی مزایده  عمومی نوبت دوم- اجاره غرفه های بازار  روز در سطح شهر-1401/6/24
آگهی  مزایده عمومی نوبت دوم-اجاره غرفه های بازار روز در سطح شهر-1401/6/24
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم -اجاره غرفه  های  بازار  روز در سطح شهر -1401/6/22
آگهی  مزایده  عمومی نوبت دوم -اجاره غرفه های  بازار روز در سطح شهر-1401/6/22
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم -اجاره غرفه های بازار روز  در سطح شهر-1401/6/22
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم-اجاره غرفه های بازار  روز در سطح شهر-1401/6/20
آگهی  مزایده   عمومی نوبت  دوم -اجاره غرفه  های بازار  روز در سطح شهر-1401/6/20
آگهی   مزایده عمومی نوبت  دوم-اجاره غرفه های  بازار روز در سطح شهر-1401/6/20
آگهی مناقصه  عمومی  نوبت اول -عملیات اجرایی آسفالت در سطح شهر-1401/6/16
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم -اجرای عملیات احداث ادامه کانال سنگی تربیت و پوشش کانال  در محدوده شهرداری منطقه دو-1401/6/15
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم فروش ضایعات فلزی موجود در کارخانه آسفالت شهرداری-1401/6/15
آگهی مزایده عمومی عمومی  نوبت دوم- اجرا یک باب  کانکس خدمات دهی سر مزار در روبروی غسالخانه  در محوطه باغ رضوان -1401/6/15
آگهی مناقصه  عمومی نوبت دوم -اجرای پروژه جدول گذاری در سطح شهرداری منطقه 5-1401/6/13
آگهی مناقصه عمومی  نوبت دوم -اجرای عملیات جدول گذاری در سطح منطقه 4-1401/6/13
آگهی مناقصه  عمومی نوبت دوم -اجرای عملیات جدول گذاری در سطح منطقه دو-1401/6/13
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم- اجرای پروژه جدول گذاری معابر شهرک والدین شاهد در سطح منطقه سه-1401/6/13
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم- واگذاری امتیاز  بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی بیلبرد به متقاضیان -1401/6/13
آگهی مزایده  عمومی نوبت دوم -واگذاری تعداد 8 قطعه زمین مسکونی -1401/6/13
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- تامین خودروهای استیجاری  با راننده مورد نیاز  شهرداری  و واحدهای تابعه به تعداد 281 دستگاه -1401/6/9
آگهی  مناقصه عمومی  نوبت دوم -واگذاری انجام عملیات جدول  گذاری و پیاده رو سازی در سطح شهر ارومیه_1401/6/9
آگهی مناقصه عمومی  نوبت دوم -اجرای عملیات رنگ آمیزی  جداول  بتنی در سطح شهر-1401/6/9
آگهی  مزایده عمومی نوبت  اول- واگذاری غرفه شماره 41 از بلوک 10 میدان میوه و تره بار با کاربری  نانوایی بصورت اجاره -1401/6/8
آگهی مناقصه  عمومی  نوبت اول- اجرای عملیات ساخت و نصب دال  بتنی  در سطح شهرداری منطقه 5-1401/6/8
آگهی مناقصه  عمومی نوبت  اول- اجرای عملیات  ساخت و نصب   دال بتنی  ترافیکی  در  سطح  شهرداری منطقه  سه-1401/6/8
آگهی مزایده عمومی  نوبت اول-واگذاری قطعه  زمینی به شماره پلاک ثبتی 1142 در خیابان خاقانی-1401/5/29
آگهی مناقصه  عمومی نوبت اول -اجرای پروژه نرده گذاری در سطح شهرداری منطقه 5-1401/5/22
آگهی مناقصه  عمومی نوبت   اول-واگذاری انجام عملیات جدول گذاری و پیاده رو سازی در سطح شهر ارومیه-1401/5/13
آگهی مناقصه عمومی  نوبت اول- اجرای عملیات رنگ آمیزی جداول بتنی  در سطح شهر -1401/5/12
آگهی  مناقصه  عمومی نوبت اول -عملیات  اجرای آسفالت در سطح شهر-1401/5/12
آگهی مناقصه  عمومی نوبت دوم -انجام عملیات آتشباری و خردایش  و استحصال و بارگیری و حمل   مصالح از سینه کار  معدن تپوک-1401/5/11
آگهی  مزایده   عمومی نوبت دوم -اجاره غرفه های بازارچه یاسمن  به تعداد سه باب -1401/5/11
آگهی  مناقصه  عمومی نوبت اول-اجرای  عملیات احداث کانال سنگی تربیت-1401/5/5
آگهی مزایده عمومی  نوبت  اول- اجاره غرفه های بازار  روز  در سطح شهر(3)-1401/5/5
آگهی مزایده  عمومی نوبت اول- اجاره غرفه های بازار روز در سطح شهر(2)-1401/5/5
آگهی مزایده عمومی نوبت اول- اجاره غرفه های بازار روز در سطح شهر(1)-1401/5/5
آگهی  مزایده  عمومی نوبت  اول- واگذاری تعداد  8 قطعه زمین مسکونی از قطعات  شهرک ریما-1401/5/5
آگهی مزایده عمومی نوبت  دوم-واگذاری منافع  سه باب  دفتر مسافربری در قالب  عقد اجاره -1401/5/5
آگهی  مزایده  عمومی نوبت  اول- اجاره  غرفه‌های بازار  روز  در سطح شهر(سه)-1401/5/3
آگهی مزایده عمومی نوبت  اول - اجاره غرفه های  بازار روز در سطح شهر(دو)-1401/5/3
آگهی مزایده عمومی نوبت اول-اجاره غرفه‌های بازار روز در سطح شهر(یک)-1401/5/3
آگهی مزایده عمومی نوبت اول-اجاره غرفه‌های  بازار روز در سطح شهر ارومیه(3)-1401/5/1
آگهی مزایده عمومی نوبت  اول -اجاره غرفه‌های بازار روز در سطح شهر ارومیه(2)-1401/5/1
آگهی مزایده  عمومی نوبت اول- اجاره غرفه‌های بازار روز در سطح شهر ارومیه(1) -1401/5/1
آگهی مزایده  عمومی نوبت  اول- اجاره یک باب کانکس خدمات دهی سرمزار در روبروی غسالخانه  باغ رضوان  -1401/4/25
آگهی مناقصه  عمومی نوبت اول-اجرای عملیات جدولگذاری در  سطح منطقه 4-1401/4/22
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول-اجرای عملیات جدولگذاری در سطح منطقه دو-1401/4/22
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول-اجرای پروژه جدولگذاری معابر شهرک والدین شاهد-1401/4/22
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول-اجرای پروژه جدولگذاری در سطح شهرداری منطقه 5- 1401/4/21

آگهی مزایده عمومی نوبت اول-فروش ضایعات فلزی  موجود در کارخانه آسفالت شهرداری-1401/4/21
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول-بیمه مسئولیت  مدنی جامع شهرداری-1401/4/21

آگهی مزایده عمومی نوبت اول-اجاره محل جمع آوری و اخذ حق بار خروجی محلی از میدان میوه و تره بار شهرداری-1401/4/11
آگهی مناقصه  عمومی نوبت  اول-اجرای عملیات بتن پلاک پرسی-1401/4/8
آگهی   مناقصه  عمومی نوبت  اول -اجرای عملیات جدولگذاری مربوط به اصلاح هندسی -1401/4/8
آگهی مزایده  عمومی نوبت  اول  _واگذاری امتیاز  بهره برداری  از سازه های تبلیغاتی لمپوست  2 به متقاضیان-1401/4/8
آگهی مناقصه  عمومی نوبت اول -بکارگیری 15 نفر نیروی انتظامی -1401/4/8

آگهی مناقصه  عمومی نوبت اول -انجام عملیات آتشباری و خردایش و استحصال  و بارگیری از سینه کار معدن تپوک-1401/4/4
نوبت دوم- آگهی فراخوان عمومی شناسایی، ارزیابی  و انتخاب  سرمایه گذار -1401/4/4
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم-عملیات نگهداری فضای سبزشهری سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهری(12)-1401/4/2
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم-عملیات نگهداری فضای سبزشهری سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهری(11)-1401/4/2
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم-عملیات نگهداری فضای سبزشهری سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهری(10)-1401/4/2
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم-عملیات نگهداری فضای سبزشهری سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهری(9)-1401/4/2
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم-عملیات نگهداری فضای سبزشهری سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهری(8)-1401/4/2
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم-عملیات نگهداری فضای سبزشهری سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهری(7)-1401/4/2
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم-عملیات نگهداری فضای سبزشهری سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهری(6)-1401/4/2
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم-عملیات نگهداری فضای سبزشهری سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهری(5)-1401/4/2
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم-عملیات نگهداری فضای سبزشهری سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهری(4)-1401/4/2
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم-عملیات نگهداری فضای سبزشهری سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهری(3)-1401/4/2
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم-عملیات نگهداری فضای سبزشهری سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهری(2)-1401/4/2
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم-عملیات نگهداری فضای سبزشهری سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهری(1)-1401/4/2​
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول-بیمه شخص ثالت 625 دستگاه ماشین آلات سنگین و سبک متعلق به شهرداری-1401/3/30
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- واگذاری عملیات تکمیل گرمخانه شهرداری - 1401/3/30
آگهی مزایده عمومی نوبت سوم-واگذاری 26 مورد محل بصورت اجاره به متقاضیان-1401/3/30
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم-اجاره غرفه های بازار روز بهنق به تعداد  3 باب-1401/3/29
آگهی مزایده عمومی  نوبت دوم -اجاره غرفه های بازار روز شهید ذاکر به تعداد 6 باب-1401/3/29
آگهی مزایده عمومی نوبت  دوم -اجاره غرفه های بازار روز ارشاد به تعداد 4 باب-1401/3/29
آگهی مزایده عمومی نوبت اول-اجاره غرفه های بازارچه  یاسمن به تعداد 3 باب _1401/3/25
آگهی  مزایده عمومی نوبت سوم-واگذاری تعداد 9 قطعه  زمین  مسکونی از قطعات گلشهر و ریما-1401/3/21
آگهی مزایده عمومی نوبت اول-اجاره پخش چاپ  و تکثیر و سایر خدمات کامپیوتری-1401/3/21
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم-واگذاری امتیاز بهره برداری از سازه تبلیغاتی  10 روزه رول آپ-1401/3/21 
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم-واگذاری امتیاز بهره برداری از سازه تبلیغاتی تلویزیون شهری چهارراه همافر-1401/3/21
آگهی مزایده   عمومی نوبت اول-اجاره یکساله  پنج غرفه (دکه) استخر شهرداری ارومیه-1401/3/18
آگهی  مزایده  عمومی نوبت اول -اجاره یکساله  پارکینگ  استخر شهرداری ارومیه-1401/3/18
آگهی مزایده  عمومی نوبت دوم _واگذاری کلیه امورات مربوط به نصب سنگ مزار_1401/3/7
آگهی  مزایده  عمومی نوبت سوم_واگذاری کلیه ارایه خدمات کشتارگاه بصورت اجاره  به متقاضیان_1401/3/7
آگهی مزایده عمومی نوبت اول_واگذاری  منافع 3 باب دفتر مسافربری در قالب  عقد  اجاره _1401/3/7
آگهی مزایده عمومی نوبت اول_واگذاری امتیاز بهره برداری از سازه های تبلیغاتی لمپوست_1401/3/4
آگهی مزایده عمومی نوبت اول_واگذاری امتیاز بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی بیلبرد_1401/3/4
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول_عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهری(33)_1401/2/24
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول_عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهری(32)_1401/2/24​
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول_عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهری(31)_1401/2/24
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول_عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهری(30)_1401/2/24​
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول_عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهری(29)_1401/2/24​
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول_عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهری(28)_1401/2/24​
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول_عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهری(27)_1401/2/24​
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول_عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهری(26)_1401/2/24​
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول_عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهری(25)_1401/2/24​
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول_عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهری(24)_1401/2/24​
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول_عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهری(23)_1401/2/24​
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول_عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهری(22)_1401/2/24​
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول_عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهری(21)_1401/2/24​
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول_عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهری(20)_1401/2/24​
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول_عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهری(19)_1401/2/24​
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول_عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهری(18)_1401/2/24​
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول_عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهری(17)_1401/2/24​
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول_عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهری(16)_1401/2/24​
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول_عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهری(15)_1401/2/24​
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول_عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهری(14)_1401/2/24​
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول_عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهری(13)_1401/2/24​
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول_عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهری(12)_1401/2/24​
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول_عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهری(11)_1401/2/24
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول_عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهری(10)_1401/2/24
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول_عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهری(9)_1401/2/24​
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول_عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهری(8)_1401/2/24​
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول_عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهری(7)_1401/2/24​
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول_عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهری(6)_1401/2/24
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول_عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهری(5)_1401/2/24​
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول_عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهری(4)_1401/2/24
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول_عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهری(3)_1401/2/24
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول_عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهری(2)_1401/2/24
آگهی مناقصه  عمومی نوبت اول _عملیات نگهداری  فضای سبز شهری سازمان پارک ها و فضای سبز شهری(1)_1401/2/24
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم_واگذاری 29 مورد محل به صورت اجاره به متقاضیان_(1401/2/19)
آگهی مناقصه  عمومی نوبت دوم_واگذاری کلیه فعالیت های مربوط به تابلوها، علایم و تجهیزات ترافیکی در سطح شهر_(1401/2/11)
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم_خرید مصالح و اجرای خط کشی رنگ دو جزیی-(1401/2/11)-لغو
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم-تهیه رنگ و اجرای خط کشی محوری در سطح شهر ارومیه_(1401/2/11)_لغو
آگهی  مناقصه عمومی نوبت اول-حمل مصالح از معدن کوه زنبیل شهرداری ارومیه-(1401/2/11)
آگهی مزایده عمومی نوبت اول-واگذاری امتیاز بهره برداری از سازه تبلیغاتی 10 روزه رول آپ -(1401/2/7)
آگهی  مزایده عمومی نوبت اول-واگذاری امتیاز بهره برداری از سازه تبلیغاتی تلویزیون شهری چهارراه همافر-(1401/2/7)
آگهی مزایده عمومی نوبت اول-اجاره غرفه های بازار روز ارشاد به تعداد 4 باب-(1401/2/5)
آگهی مزایده عمومی نوبت اول-اجاره غرفه های بازار روز شهید ذاکر به تعداد 8 باب-(1401/2/5)
آگهی مزایده عمومی نوبت اول- اجاره غرفه های بازار روز بهنق به تعداد 5 باب-(1401/2/5)
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم-اجاره کانکس فلزی مستقر در داخل محوطه پایانه مسافربری مرکزی-(1401/1/31)
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم -اجاره یک دستگاه به همراه راننده جهت انجام عملیات بارگیری و ....-(1401/1/31)
آگهی مناقصه  عمومی نوبت دوم-اجاره یک دستگاه به همراه راننده جهت انجام عملیات -(1401/1/31)
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم -اجاره یک دستگاه به همراه راننده جهت انجام عملیات-(1401/1/31)
آگهی فراخوان عمومی شناسایی، ارزیابی و انتخاب سرمایه گذار-(1401/1/28)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول-تامین و بکارگیری 130 نفر نیروی شرکتی با گروه یک-(1401/1/28)
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم -وصول عواید حاصل از عوارض 5% بهاء بلیط های مسافرتی و حق سکو و ورودیه به تاسیسات و محوطه های پایانه مرکزی-(1401/1/28)
آگهی مزایده عمومی  نوبت سوم -واگذاری تعداد 12 قطعه زمین مسکونی-(1401/1/28)
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول-بکارگیری 15 نفر نیروی انتظامی-(1401/1/24)
آگهی مزایده  عمومی نوبت اول-واگذاری 3 باب پارکینگ عمومی موقت شهرداری-(1401/1/20)
آگهی مزایده نوبت اول-واگذاری کلیه امورات مربوط به نصب سنگ مزار-(1401/1/20)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم -واگذاری کلیه ارایه خدمات کشتارگاه بص.ت اجاره-(1400/12/14)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم-اجاره بخش چاپ و تکثیر و سایر خدمات کامپیوتری در شهرداری منطقه 3-(1400/12/14)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری کلیه فعالیت های مربوط به خرید ، نصب، تعویض، تعمیر و دمونتاژ تابلوها و علایم و تجهیزات ترافیکی (1400/12/14)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول -خرید مصالح و اجرای خط کشی رنگ دو جزیی-)1400/12/14)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول-تهیه رنگ و اجرای خط کشی محوری در سطح شهر(1400/12/14)

آگهی مناقصه عمومی  نوبت اول-خرید، نصب، تعمیر و نگهداری سیستم های چراغهای راهنمایی و رانندگی و هوشمند سازی -(1400/12/14)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری 53 مورد محل به صورت اجاره - (1400/12/14)

آگهی مزایده عمومی نوبت چهارم - واگذاری یک باب غذاخوری شهرداری واقع در خیابان شهید مدنی 2 جنب دبیرستان 15 خرداد (1400/12/4)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول- واگذاری فعالیت های مربوط به آمبولانسهای خصوصی فوت بر (1400/12/4)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اجاره کانکس فلزی مستقر در داخل محوطه پایانه مسافربری مرکزی  (1400/12/1)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - احداث 2400 عدد قبر دو طبقه با مصالح - (1400/12/1)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم-واگذاری تعداد 9قطعه زمین مسکونی از قطعات گلشهر(1400/11/28)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری تعداد 12 قطعه زمین مسکونی از قطعات شهرک ریما - (1400/11/28)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرداری منطقه یک - (1400/11/25)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - وصول عواید حاصل از عوارض 5% بهاء بلیط های مسافرتی و حق سکو و ورودیه (1400/11/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجاره یک دستگاه به همراه راننده جهت انجام عملیات بارگیری، خاکبرداری و تخریب جداول و ... (1400/11/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجاره یک دستگاه به همراه راننده جهت انجام عمیات بارگیری، خاکبرداری و تخریب جداول و ... (1400/11/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجاره یک دستگاه به همراه راننده جهت انجام عملیات بارگیری، خاکبرداری و تجریب جداول و ... (1400/11/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اجاره غرفه های گلفروشی واقع در ابتدای ورودی باغ رضوان -(1400/11/16)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اجاره کیوسک عرضه اغذیه در محوطه میدان میوه و تره بار (1400/11/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجاره سه دستگاه به همراه راننده جهت انجام عملیات بارگیری، خاکبرداری و تخریب (1400/11/16)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اجاره یک باب کانکس سوپرمارکت در محوطه باغ رضوان (1400/11/9)

آگهی مزایده عمومی  نوبت دوم - فروش ضایعات فلزی موجود در کارخانه آسفالت شهرداری (1400/11/9)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری سرقفلی تعداد 29 باب مغازه از مغازه های مجتمع تیر آهن فروشان (1400/11/9)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری کلیه ارائه خدمات کشتارگاه به صورت اجاره (1400/11/5)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - اجاره محل در نظر گرفته شده برای طرح ساماندهی وانت بارهای واقع در داخل میدان تره بار (1400/11/5)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 12 قطعه زمین مسکونی از قطعات ریما، شورا، دانشگر، فرهنگیان، رسالت (1400/11/5)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - واگذاری عملیات گرمخانه شهرداری - (1400/11/2)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 13 قطعه زمین مسکونی از قطعات گلشهر - (1400/11/2)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اجاره بخش چاپ و تکثیر و خدمات کامپیوتری واقع در شهرداری منطقه 3 - (1400/10/28)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - احداث تعداد 2400 عدد قبر دو طبقه با مصالح - (1400/10/22)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری مغازه شماره 26 از مغازه های تجاری شهرداری واقع در خیابان میرزای شیرازی - (1400/10/1)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - طرح ساماندهی وانت بارهای واقع در داخل میدان میوه و تره بار - (1400/10/1)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری اجاره محل جایگاههای CNG  شهرداری - (1400/10/1)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اجاره محل جمع آوری و اخذ حق ورودیه و توقف وسائط نقلیه وارده به میدان میوه وتره بار - (1400/9/27)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری یک باب غذاخوری شهرداری واقع در خیابان شهید مدنی 2 (1400/9/16)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری ششدانگ زمین (1400/9/13)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - ساماندهی وانت بارهای واقع در داخل میدان میوه و تره بار (1400/9/7)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری اجاره محل جایگاههای CNG  شهرداری (1400/9/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرداری منطقه یک (1400/9/3)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - فروش اقلام ضایعاتی مازاد بر نیاز (1400/9/1)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تامین و بکارگیری تعداد 69 نفر نیروی انسانی (پاکبان، راننده پایه یک و مکانیک) (1400/8/30)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تامین خودروهای استیجاری با راننده مورد نیاز شهرداری و واحدهای تابعه به تعداد 281 دستگاه (1400/8/25)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - فروش ضایعات فلزی موجود در کارخانه آسفالت شهرداری - (1400/8/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - واگذاری عملیات اجرایی اسکلت ساختمان آتش نشانی البرز - (1400/8/17)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - احداث تعداد 2400 عدد قبر با دو طبقه - (1400/8/17)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری شش دانگ زمین به شماره قطعه 4 - (1400/8/15)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - اعطاء امتیاز ساخت، نصب، راه اندازی و بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی پلهای عابر پیاده (8 مورد) - (1400/8/15)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - بکارگیری تعداد 130 نفر نیروی شرکتی با گروه یک با رعایت مقررات اداری شهرداری - (1400/8/15)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری یک باب غذاخوری واقع در خیابان مدنی 2 جنب دبیرستان 15 خرداد - (1400/8/12)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری اجاره محل جایگاههای CNG  شهرداری - (1400/8/12)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تامین و بکارگیری تعداد 23 نفر نیروی انسانی با رعایت مقررات اداری شهرداری و برابر قانون کار - (1400/8/3)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری غرفه مکانیکی بصورت اجاره - (1400/8/1)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری غرفه سیب زمینی فروشی (بصورت اجاره داخل محوطه پایانه در امتداد سالن شرکتهای مسافربری) - (1400/8/1)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - نصب و راه اندازی و بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی پلهای عابر پیاده (تعداد 8 مورد) - (1400/7/25)

 آگهی مزایده عمومی نوبت اول-واگذاری اجاره غرفه های نمایندگی بیمه؛کتابفروشی پایانه مرکزی و مکانیکی پایانه شرق-(1400/6/24)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری خدمات مربوط به رفت و روب میدان، نگهداری سرویسهای بهداشتی، نمک پاشی - (1400/6/22)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری امتیاز بهره برداری از 20 مورد تابلوهای تبلیغاتی بیلبورد - (1400/6/18)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - نصب، راه اندازی و بهره برداری تبلیغاتی از پلهای عابر پیاده (بیلبورد) - (1400/6/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - خرید و حمل و تخلیه 500 تن میلگرد - (1400/6/11)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - خرید و حمل و تخلیه 1300 تن قیر - (1400/6/11)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری اجرای عملیات اجرایی اسکلت ساختمان آتش نشانی البرز - (1400/6/11)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - برگزاری مناقصه عملیات لوله گذاری با جفت لوله بتنی - (1400/6/4) - اصلاحیه

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تامین خودروهای استیجاری با راننده مورد نیاز سازمان مدیریت پسماند - (1400/6/4)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات احداث کانال سنگی و کف سازی کانال طرزیلو - (1400/6/3)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - بکارگیری تعداد 130 نفر نیروی شرکتی - (1400/6/2)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری بهره برداری از هفت جایگاه CNG شهرداری ارومیه - (1400/6/1)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تامین خودروهای استیجاری - (1400/5/24)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 24 مورد محل اجاره از محلهای مربوط به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری - (1400/5/23)

آگهی مناقصه محدود- واگذاری عملیات تهیه، نصب، اصلاح و دمونتاژ تجهیزات الکترونیکی در سطح شهر ارومیه - (1400/5/17)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری خدمات فروش و شارژ کارت بلیط الکترونیکی اتوبوسهای درون شهری - (1400/5/17)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات اجرایی اسکلت ساختمان آتش نشانی البرز - (1400/5/17)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات تکمیل گرمخانه شهرداری ارومیه - (1400/5/17)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تامین و بکارگیری تعداد 23 نفر نیروی انسانی - (1400/5/10)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری یک باب غذاخوری شهرداری واقع در خیابان مدنی 2، جنب دبیرستان 15 خرداد - (1400/5/6)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری خدمات مربوط به رفت و روب میادین - (1400/5/6)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرداری منطقه یک - (1400/5/6)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات پشتیبانی سایت و خدمات الکترونیک - (1400/5/2)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری 2 باب مغازه از مغازه های تجاری شهرداری واقع در خیابان میرزای شیرازی جنب پایانه روستایی غرب - (1400/4/26)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید و حمل و تخلیه 500 تن میلگرد - (1400/4/26)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تهیه و حمل و تخلیه قیر مصرفی (22-58) PG  سازمان عمران - (1400/4/26)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید و حمل و تخلیه 1300 تن قیر - (1400/4/26)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - ارائه خدمات کشتارگاه صنعتی ارومیه از طریق اجاره - (1400/4/23)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - اجاره غرفه آرایشگاه پایانه مرکزی - (1400/4/23)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اجاره غرفه غذاخوری واقع در پایانه مرکزی - (1400/4/16)

اگهی مزایده عمومی نوبت دوم - اجاره غرفه سیب زمینی فروشی پایانه مرکزی - (1400/4/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات تکمیل گرمخانه شهرداری ارومیه - (1400/4/12)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری 5 باب دفتر مسافربری واقع در سازمان مدیریت حمل و نقل و بار مسافر شهرداری - (1400/4/12)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری تعداد 2 باب غرفه از غرفه های واقع در بلوک 20 واقع در میدان میوه و تره بار شهرداری - (1400/4/12)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات پیاده روسازی و جدول گذاری - (1400/4/12)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری اجاره محل سابق VIP پایانه مرکزی شهرداری جهت ارائه خدمات کافی شاپ و آبمیوه فروشی - (1400/4/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری خدمات فروش و شارژ کارت بلیط الکترنیکی اتوبوسهای درون شهری - (1400/4/7)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اجاره یک باب مغازه واقع در خیابان عسگرخان - (1400/4/7)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اجاره 9 باب غرفه موقت میوه فروشی واقع در خیابان ارشاد - (1400/4/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تامین خودروهای استیجاری با راننده مورد نیاز سازمان مدیریت پسماند - (1400/4/3)

آگهی ماقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات تهیه، نصب، اصلاح و دمونتاژ تجهیزات ترافیکی در سطح شهر ارومیه - (1400/4/1)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات تهیه، نصب، تعمیر و نگهداری چراغهای راهنمایی و رانندگی - (1400/03/25)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری غرفه آرایشگاه پایانه مرکزی - (1400/03/13)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات پشتیبانی سایت و خدمات الکترونیکی - (00/03/10)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری بیمه مسئولیت جامع شهرداری - (00/03/10)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری بیمه شخص ثالث ماشین آلات سنگین و سبک - (00/03/10)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری غرفه اغذیه فروشی واقع در محوطه مرکزی میدان میوه و تره بار - (00/03/10)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری 2 باب از مغازه های تجاری شهرداری واقع در خیابان میرزای شیرازی - (00/03/08)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم- واگذاری تعداد 22 مورد از محلهای مربوط به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری - (00/03/08)

آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم - نگهداری پارکها و فضای سبز - (00/03/04)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - Vip غرفه  - (00/02/29)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 2 باب غرفه در میدان میوه و تره بار - (00/02/29)

آگهي مناقصه عمومي نوبت اول - خودروهاي استيجاري 2 - (00/02/28)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - 5 باب دفتر مسافربری - (00/02/26)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تهیه مصالح و اجرای عملیات خط کشی دو جزئی در سطح شهر ارومیه - (00/02/06) - اصلاحیه

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری غرفه اغذیه فروشی واقع در محوطه مرکزی میدان میوه و تره بار شهرداری ارومیه - (00/02/06)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری 2 باب از مغازه های تجاری شهرداری واقع در خیابان میرزای شیرازی - (00/02/04)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری بیمه مسئولیت جامع شهرداری - (00/02/04)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات نگهداری 38 موردفضای سبز شهری - (00/01/11)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- واگذاری بیمه مسئولیت جامع شهرداری - (99/12/26)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری تعداد 27 مورد از محلهای مربوط به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری - (99/12/25)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات اجرایی اسکلت ساختمانی آتش نشانی البرز - (99/12/10)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری تعداد 9 قطعه از قطعات مسکونی شهرک ویلایی ریما - (99/12/9)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - فروش ضایعات و آهن آلات بلااستفاده - (99/12/9)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - واگذاری اجرای عملیات عمرانی اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز - (99/12/6)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات دیوار حایل سنگی سطح شهرداری منطقه یک - (99/12/4)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری غرفه غذاخوری پایانه مرکزی - (99/12/4)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم  - واگذاری اجرای عملیات عمرانی اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز - (99/12/4)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 34 مورد از محلهای مربوط به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری غرفه های قنادی، آجیلی، آبمیوه فروشی، تنقلات فروشی و سیب زمینی - (99/11/26*)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - فروش ضایعات فلزی برابر شرایط خصوصی - (99/11/26)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خریداری یک دستگاه کوبیت و یک دستگاه سرند سه طبقه - (99/11/26)

آگهی مزایده عمومی نوبت چهارم - اجاره پارکینگ موقت شماره یک واقع در میدان امام واقع در خیابان شهید منتظری - (99/11/26)

اگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری 10 قطعه از قطعات مسکونی شهرک ریما - (99/11/18)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - فروش پسماندهای خشک و قابل بازیافت - (99/11/18)

آگهی مزایده عمومی نوبت چهارم - واگذاری تعداد 3 دستگاه ماشین آلات فرسوده سبک و سنگین - (99/11/18) - لغو

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری 2 باب از مغازه های تجاری شهرداری ارومیه و اقع در خیابان میرزای شیرازی - (99/11/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات تهیه، نصب، اصلاح و دمونتاژ تجهیزات ترافیکی در سطح شهر ارومیه - (99/10/30)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری غرفه های ساندویج فروشی و تعمیر سوپاپ های بادی پایانه مرکزی شهرداری ارومیه - (99/10/14)

فراخوان عمومی نوبت اول - واگذاری احداث فازهای باقیمانده پروژه امام خمینی (ره) - (99/10/10)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - خریداری خط تولید قطعات بتنی - (99/10/6)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - برگزاری مناقصه عملیات تکمیل لوله گذاری مسیل دره صدرا - (99/10/6) - لغو

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری پارکینگ موقت شماره 3 میدان امام واقع در خیابان شهید منتظری - خیابان اقبال - (99/10/6)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - اجاره 4 باب پارکینگ موقت - (99/10/6)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خریداری فاز یک خط تولید مصالح کوهی در معدن تپوک 1 - (99/10/6)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری اجاره زمین جهت نصب، راه اندازی و بهره برداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیعات سازه اسکرولینگ فضای سبز - (99/10/1)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری غرفه غداخوری پایانه مرکزی - (99/10/1)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری اجرای عملیات عمرانی اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز - (99/10/1)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری تعداد 3 دستگلاه ماشین آلات فرسوده - (99/10/1)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری یک باب مغازه شماره 10 پایانه غرب واقع در خیابان میرزای شیرازی جنب پایانه روستایی غرب - (99/9/24)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری امتیاز ساخت و نصب، راه اندازی و بهره برداری تبلیغاتی از سازه های تبلیغاتی لمپوست - (99/9/17)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری غرفه تنقلات فروشی واقع در سالن انتظار مسافرین سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر - (99/9/17)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری یک باب از مغازه های تجاری شهرداری واقع در خیابان میرزای شیرازی - (99/9/8)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری یک باب غرفه از غرفه های واقع در بلوک 20 واقع در میدان میوه و تره بار - (99/9/8)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات مرمت بافت های تاریخی در سطح شهر ارومیه - (99/9/8)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - برگزاری عملیات تکمیل لوله گذاری مسیل دره صدرا - (99/9/1)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری پارکینگ موقت شماره 1 و 2 - (99/9/1)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری خدمات بازسازی تعداد 10 دستگاه اتوبوس شهرداری ارومیه - (99/8/26)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری پارکینگ موقت شماره 3 میدان امام واقع در خیابان شهید منتظری - اقبال - (99/8/26)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری کانکس های مربوط به سازمان آرامستانها - (99/8/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خریداری خط تولید قطعات بتنی تمام اتوماتیک - (99/8/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری 46 باب دفتر مسافربری واقع در سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر - (99/8/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری اجرای عملیات مرمت و ساماندهی مدارس تاریخی ارومیه - (99/8/15)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - بهره برداری از 3 جایگاه CNG شهرداری ارومیه واقع در قائم، ساوالان و شهریار - (99/8/15)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری و بهره برداری از 2 جایگاه CNG شهرداری ارومیه واقع در ارشاد و باغ رضوان - (99/8/15)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری و بهره برداری از 2 جایگاه  CNG  شهرداری ارومیه واقع در رودکی و ایثار - (99/8/15)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری امتیاز ساخت و نصب و راه اندازی و بهره برداری تبلیغاتی از سازه های تبلیغاتی لمپوست - (99/8/6)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - تامین و بکارگیری تعداد 57 نفر نیروی انسانی - (99/8/6)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اخذ عوارض و عواید درب ورودی و خروجی میدان میوه و تره بار طبق تعرفه 99 - (99/8/3)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری اجرای عملیات پیاده روسازی - (99/8/3)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری 5 باب از مغازه های تجاری شهرداری واقع در خیابان میرزای شیرازی - (99/8/3)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 10 قطعه از قطعات مسکونی روبروی شهرک ریما - (99/7/28)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات احداث کانال سنگی در سطح منطقه 5 - (99/7/28)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری غرفه های فروش لوازم یدکی، غذاخوری و آرایشگاه پایانه مرکزی - (99/7/27)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - برگزاری مناقصه عملیات تکمیل لوه گذاری مسیل دره صدرا - (99/7/27)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین - (99/7/21)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - احداث ساختمان شماره یک - ساختمان دارایی - ساختمان کلانتری 14- 15-17-18 (99/7/21)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 7 باب غرفه از غرفه های واقع در بلوک 20 میدان میوه و تره بار - (99/7/21)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - خریداری فاز یک خط تولید مصالح کوهی در معدن تپوک 1 - (99/7/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - نصب و راه اندازی و بهره برداری از تابلوهای بیلبورد - (99/7/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری بهره برداری تبلیغاتی از تلویزیون شهری چهاراه همافر - (99/7/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات عمرانی اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز - (99/7/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اجاره پارکینگ موقت شماره 1 و 2 میدان امام - خیابان اقبال - چهارراه بعثت - مدنی 2 - (99/7/6)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری اجاره محل آمبولانسهای فوت بر در سازمان آرامستانها - (99/7/6)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری 46 باب دفتر مسافربری واقع در سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر - (99/7/6)

فراخوان مشارکت در تهیه، نصب، راه اندازی و پشتیبانی از سیستم جامع حمل و نقل بار و مسافر شهر ارومیه و هوشمند سازی ناوگان برای سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری امتیاز ساخت، نصب، راه اندازی و بهره برداری تبلیغاتی از سازه های تبلیغاتی لمپوست - (99/7/1)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای جدول گذاری در سطح شهرداری منطقه 5 - (99/7/1)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - تامین و بکارگیری تعداد 57 نفر نیروی انسانی - (99/7/1)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری اجرای عملیات نرده گذاری کانالهای منطقه 5 - (99/6/26)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات آتش باری، فردایش، استحصال و بارگیری و حمل و مصالح - (99/6/26)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - تهیه، حمل و نصب پل فلزی در سطح منطقه 3 - (99/6/26)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات تهیه، نصب، اصلاح و دمونتاژ تجهیزات ترافیکی - (99/6/24)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات احداث سه باب پل فلزی - (99/6/26)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - تهیه، حمل و نصب دال درسطح شهرداری منطقه 5 - (99/6/26)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات پیاده روسازی در سطح منطقه 4 - (99/6/25)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید پل فلزی جهت نصب جوبهای عرضی در سطح منطقه 4 - (99/6/25)

اگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح منطقه 4 - (99/6/25)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح منطقه 4 - (99/6/25)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات مرمت و ساماندهی بازار تاریخی ارومیه - (99/6/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات پیاده روسازی بافت های تاریخی در سطح شهر ارومیه - (99/6/22)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - فروش ضایعات فلزی عمران - (99/6/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید رنگ و اجرای عملیات خط کشی دو جزئی در سطح شهر ارومیه - (99/6/22)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری 8 باب از مغازه های تجاری شهرداری واقع در خیابان میرزای شیرازی - (99/6/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تنظیم شناسنامه دار کردن باغات محدوده و حریم شهر ارومیه - (99/6/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - فروش اقلام ضایعات و مستعمل مازاد بر نیاز - (99/6/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری محل باطری سازی پایانه مرکزی - (99/6/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خریداری فاز یک خط تولید مصالح کوهی در معدن تپوک 1- (99/6/13)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات مرمت و ساماندهی مدارس تاریخی شهر ارومیه - (99/6/13)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری اجرای عملیات حمل مصالح زیراساس کوهی - (99/6/13)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری اجرای پروژه جدولگذاری معابر در سطح شهرداری منطقه 3 - (99/6/4)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تامین و بکارگیری تعداد 57 نفر نیروی انسانی - (99/6/4)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات اجرایی لاگون آببند و سایت دفن پسماند نازلو - (99/6/3) - اصلاحیه

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات اجرایی جمع آوری و هدایت آبهای سطحی سایت دفن نازلو - (99/6/3) - اصلاحیه

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات اجرایی سیستم جمع آوری شیرابه سایت دفن نازلو - (99/6/3) - اصلاحیه

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای کانال سنگی و بتنی در سطح منطقه 4 - (99/5/27)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح منطقه 4 - (99/5/27)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات لوله گذاری پلی اتیلینی مسیر انعام - بهداری - (99/5/20)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات پیاده رو سازی بافت های تاریخی در سطح شهر ارومیه - (99/5/25)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 13 دستگاه ماشین آلات فرسوده - (99/5/25)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات جدول گذاری به صورت تک جدول، کانیو و جوب - (99/5/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - خرید، حمل و بارگیری مصالح اساس کوهی - (99/5/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - تهیه، حمل و نصب دال در سطح شهرداری منطقه 5 - (99/5/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای جدول گذاری در سطح شهرداری منطقه 5 - (99/5/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات احداث پل فلزی عابر پیاده واقع در جاده سلماس - (99/5/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات احداث کانال سنگی فلاحت پیشه - (99/5/15)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری غرفه های لوله کشی، صافکاری، اتاقسازی واقع در سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر - (99/5/15)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - فروش 20 تن روغن سوخته - (99/5/15)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح منطقه 2 ارومیه - (99/5/15)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - برگزاری مناقصه دومرحله ای عملیات تکمیل پروژه ساحل سازی شهرچایی - (99/5/13)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات آسفالت در سطح شهر ارومیه (B - (99/5/13

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات آسفالت در سطح شهر ارومیه (A - (99/5/13

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری کیوسک و بوفه مجتمع فرهنگی ورزشی استخر شهرداری - (99/5/9) - اصلاحیه

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات اجرای سیستم جمع آوری آب زباله و جمع آوری و هدایت آبهای سطحی - (99/5/9)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - فروش اقلام ضایعات و مستعمل مازاد - (99/5/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات حمل مصالح زیراساس کوهی - (99/5/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تکمیل قسمتی از کانال شهر آجو - (99/5/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تکمیل عملیات سوله موتوری - (99/5/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات پیاده روسازی - (99/5/5)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجاره ماشین آلات مورد نیاز برای فعالیتهای عمرانی در سطح شهرداری منطقه یک - (99/5/5)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تهیه، حمل و نصب پل فلزی در سطح منطقه 3 شهرداری - (99/5/4)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - احداث کانال سنگی منطقه 3 - (99/5/4)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات احداث کانال سنگی 2 منطقه 3 - (99/5/4)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات اجرای دیوار سنگی در سطح منطقه 3 شهرداری - (99/5/4)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای پروژه جدولگذاری معابر در سطح منطقه 3 - (99/4/28)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای پروژه جدولگذاری شوارع در سطح منطقه 3 - (99/4/28)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات نرده گذاری کانالهای موجود در سطح منطقه 5 - (99/4/24)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات تکمیل پروژه ساحل سازی شهرچایی، بین آب بند امامزاده تا پل سرچشمه - (99/4/24) - لغو

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات جدول گذاری به صورت تک جدول ، کانیو و جوب در سطح شهر ارومیه - (99/4/21)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تکمیل کانال کمکی نوسود و نهر الواج - (99/4/21)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری محل اخذ عواید و عوارض ورودی دواب - (99/4/18)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری مجتمع بازارچه ساوالان واقع در بلوار ساوالان - (99/4/18)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید، حمل و بارگیری مصالح اساس کوهی (ناشی از انفجار) - (99/4/18)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح منطقه 2 ارومیه - (99/4/16) - اصلاحیه

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تهیه، حمل و نصب دال بتنی در سطح شهرداری منطقه 5 - (99/4/16)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری غرفه های مکانیکی، تعویض روغن، لنت کوبی و آبمیوه فروشی پایانه شهید سلیمانی غرب - (99/4/9)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تامین و بکارگیری 21 نفر نیروی انسانی - (994/9)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات نصب بتن پلاک پرسی 60 - (99/4/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات نصب بتن پلاک پرسی 30 - (99/4/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات آتشباری، خردایش، استحصال، بارگیری و حمل مصالح - (99/4/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - احداث کانال قانلی ارخ و حاجی پیرلو - (99/4/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات احداث پل فلزی عابر پیاده جاده سلماس - (99/4/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات جدولگذاری در سطح شهرداری منطقه 5 - (99/3/31)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تامین و ارائه خدمات انتظامی جهت ساماندهی میدان میوه و تره بار و بازارهای روز سطح شهر - (99/3/31)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری مجتمع بازارچه ساوالان - (99/3/31)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری 8 باب از مغازه های مجتمع تجاری پایانه غرب (پایانه روستایی شهید سلیمانی) - 99/3/31

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - واگذاری عملیات جدول گذاری به صورت دستمزدی - (99/3/24)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تامین خودروهای استیجاری با راننده مورد نیاز - (99/3/24)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری بهره برداری از جایگاههای CNG شهرداری ارومیه - (99/3/11) - لغو

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تامین خودروهای استیجاری با راننده مورد نیاز سازمان مدیریت پسماند - (99/3/6)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - انتخاب شرکت بیمه ای جهت بیمه شخص ثالت - (99/2/30)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری بهره برداری از جایگاههای CNG  شهرداری ارومیه - (99/2/20)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات اجرای سمپاشی و مبارزه با آفات گیاهی - (99/2/16)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری اجاره یک باب مغازه واقع در خیابان مدنی 2 - (99/2/16)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری 5 باب دفتر مسافربری واقع در سازمان مدیریت حمل و نقل و بار مسافربری - (99/2/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات نصب بتن پلاک پرسی 60 - (99/2/11)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات نصب بتن پلاک پرسی 30 - (99/2/11)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات جدولگذاری به صورت دستمزدی - (99/2/11)

اگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات آتش بازی، خردایش، استحصال، بارگیری و حمل مصالح - (99/2/11)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری غرفه های سیب زمینی - تنقلات - لوله کشی و صافکاری و .... در محل سازمان پایانه های مسافربری (99/1/30)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری اجاره مکان ارائه خدمات کپی شهرداری منطقه 3 در محل آن اداره - (99/1/30)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 45 مورد زمین بازی، غرفه و اماکن ازمحلهای مربوط به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری - (98/12/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات احداث پل عابرین پیاده واقع در جاده سلماس - (98/12/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری عرصه تعداد 16 قطعه از قطعات ویلایی شهرک ریما - (98/12/17)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری بیمه مسئولیت جامع شهرداری - (98/12/17)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات اصلاح شبکه های معارض برق کمربندی سپاه پاسداران - (98/12/17)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری 5 باب دفتر مسافربری واقع در سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری - (98/12/13)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول- واگذاری عملیات خاک برداری و استحصال، بارگیری و حمل مصالح ماسه شسته از معدن تپوک 2 - (98/12/13)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات نصب بتن پلاک پرسی 60 - (98/12/10)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات نصب بتن پلاک پرسی 30 - (98/12/10)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات جدول گذاری بصورت دستمزدی - (98/12/6)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - احداث کانال کمکی نوسود با پوشش و تکمیل نهر الواج - (98/11/27)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تکمیل کانال های اصلی جمع آوری - هدایت و دفع آبهای سطحی سطح شهر - (98/11/27)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات احداث 5 باب سپتیک در سطح شهر - (98/11/27)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید، نصب و راه اندازی ونگهداری 5 ساله سامانه ثبت مکانیزه تخلف سرعت غیر مجاز - (98/11/23)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات نگهداری فضای سبز شهری - (98/11/23)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری شش دانگ عرصه و اعیان قطعه 42 شهرک ویلایی ریما - (98/11/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری شش دانگ باقیمانده یک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان دیانت (کوچه اول حکمت) - (98/11/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات اجرایی تکمیل ساختمان اداره اطلاعات استان - (98/11/19)

آگهی مناقصه عمومی انتخاب بیمه گر - واگذاری بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری و سازمانهای تابعه - (98/11/4)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری اجاره یک باب مغازه واقع در خیابان مدنی 2 - (98/11/3)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری قطعات مسکونی متعلق به شهرداری - (98/11/1)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - فروش 25 تن روغن سوخته مازاد بر نیاز - (98/10/17)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات تهیه، نصب، تعویض، تعمیر و دمونتاژ تجهیزات ترافیکی در سطح شهر ارومیه - (98/10/17)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات تهیه، نصب، تعمیر و نگهداری چراغهای راهنمایی و رانندگی - (98/10/7)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری شش دانگ عرصه و عیان یک قطعه زمین مسکونی واقع در شهرک فرهنگیان - (98/10/4)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری غرفه های لوله کشی و تعمیر سوپاپهای بادی، فروش لوازم یدکی واقع در سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری  - (98/10/4)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول- واگذاری اجاره یک باب مغازه واقع در خیابان عسگرخان - (98/9/28)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات دیوار حایل سنگی در سطح شهرداری منطقه یک - (98/9/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات پیاده روسازی در سطح شهرداری منطقه یک - (98/9/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات پایدار سازی زمین لغزشی ضلع شمالی پارک جنگلی عرشلو - _ 98/9/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت پنجم - واگذاری عملیات اجرایی تکمیل بلوک  E پروژه تجاری خدماتی فدک ( 98/9/18 )

آگهی مناقصه عمومی نوبت چهارم - واگذاری عملیات احداث دیوار حائل ساختمان سروش و نخجوان - (98/9/18 )

آگهی مناقصه عمومی نوبت چهارم - عملیات اجرایی تکمیل آمفی تئاتر روباز و اجرای سن و اتاق گریم مجتمع دهکده ساحلی چی چست - ( 98/9/18 )

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری اجاره یک باب مغازه واقع در خیابان مدنی 2 - (98/9/9)

آگهی مناقصه عمومی نوبت چهارم - واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرداری منطقه یک - (98/9/9)

آگهی مناقصه عمومی نوبت چهارم - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرک گلمان - (98/9/9)

آگهی منافصه عمومی نوبت چهارم - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرداری منطقه 2- (98/9/9)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری عرصه تعداد 19 قطعه از قطعات مسکونی اداره املاک - (98/9/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات اجرایی احداث دو باب سپتیک در پارک ائللرباغی - (98/9/7)

آگهی مزایده عمومی نوبت چهارم - واگذاری شش دانگ باقیمانده یک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان البرز - (98/9/5)

آگهی مناقصه عمومی نوبت چهارم - احداث کانال سنگی در سطح منطقه 4 - (98/9/5)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - خرید پل فلزی (حمل و نصب ) در سطح شهرداری منطقه یک - (98/9/5)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات بهسازی و تعمیرات ساختمان حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس - (98/9/5)

آگهی مزایده نوبت اول - واگذاری ده قطعه از قطعات ریما - (98/9/3)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات بهسازی و تعمیرات و تکمیل ساختمان شماره 2 و سرویس بهداشتی و پارک سلامت - (98/9/3)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات تهیه، نصب و راه اندازی فاز 1 و فاز 2 خط تولید مصالح کوهی - (98/8/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات تهیه، نصب، تعمیر ونگهداری چراغهای راهنمایی و رانندگی - (98/8/22)

آگهی مزایده عمومی نوبت چهارم - واگذاری شش دانگ باقیمانده یک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان حسنی - (98/8/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول- فروش یک دستگاه بیل بکهو سازمان آرامستانها - (98/8/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تامین خودروهای استیجاری با راننده مورد نیاز سازمان مدیریت پسماند - (98/8/18)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات پایدار سازی زمین لغزشی ضلع شمالی پارک جنگلی عرشلو - 98/8/18

آگهی مناقصه عمومی نوبت چهارم - واگذاری عملیات اجرای تکمیل بلوک E پروژه تجاری خدماتی فدک (پل قویون) - 98/8/4

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - اجرای عملیات اجرایی تکمیل آمفی تئاتر روباز و اجرای سن و اتاق گریم مجتمع دهکده ساحلی چی چست - (98/8/4)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات دیوار حایل سنگی در سطح شهرداری منطقه یک - (98/8/2)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات پیاده رو سازی در سطح شهرداری منطقه یک - (98/8/2)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - واگذاری اجرای پروژه پوشش کانالهای سطح منطقه 3 - (98/7/23)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - اجرای عملیات احداث فروشگاه شهرداری - (98/7/23)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - احداث کانال سنگی در سطح منطقه 4 - (98/7/13)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرداری منطقه یک - (98/7/13)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرک گلمان - (98/7/13)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرداری منطقه 2 - (98/7/13)

آگهی مزایده نوبت چهارم - واگذاری یازده قطعه از قطعات ریما - (98/7/10) - لغو

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری شش دانگ عرصه و عیان یک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان شورا - (98/7/10)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اخذ عوارض ورودی و عواید درب ورودی میدان میوه و تره بار شهرداری - (98/7/6)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات احداث دو باب سپتیک در پارک صدرا - (98/7/6)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات اجرایی تکمیل آمفی تئاتر روباز مجتمع دهکده ساحلی چی چست - (98/7/6)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - واگذاری عملیات اجرای تکمیل بلوک E پروژه تجاری خدماتی فدک (پل قویون) - (98/7/2)

آگهی مناقصه عمومی نوبت چهارم - خرید پل فلزی جهت نصب جوبهای عرضی در سطح منطقه 4 - (98/7/2)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید مصالح مورد نیاز قطعه اول کمربندی دوم - (98/6/31)

آگهی مناقصه عمومی نوبت چهارم - خرید، حمل و نصب قطعات بتنی پیش تنیده - (98/6/31)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات احداث گرمخانه شهرداری - (98/6/31)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری پارکینگ موقت در خیابان بعثت - (98/6/30)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری بهره برداری محل آمبولانسهای فوت بر در سازمان آرامستان - (98/6/30)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - احداث کانال سنگی در سطح شهرداری منطقه 4 - (98/4/24)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرک گلمان - (98/6/24)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح منطقه 2 - (98/6/24)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری غرفه 1-37 از بلوک 12 واقع در میدان میوه و تره بار - (98/6/23)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید پل فلزی (حمل و نصب) در سطح شهرداری منطقه یک - (98/6/23)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری اجرای پروژه پوشش کانالهای سطح منطقه 3 - (98/6/23)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجاره ماشین آلات مورد نیاز برای فعالیت های عمرانی در منطقه 1 - (98/6/23)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات بازیافت آسفالت به روش گرم در جا در محور کمربندی شهر ارومیه - (98/6/20)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرداری منطقه یک - (98/6/10)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات اجرایی تکمیل آمفی تئاتر روباز و اجرای سن و اتاق گریم مجتمع دهکده ساحلی چی چست - (98/6/10)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری غرفه 2 از بلوک 22 واقع در میدان میوه و تره بار متعلق به شهرداری - (98/6/9)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات اجرایی تکمیل بلوک E پروژه تجاری، خدماتی فدک (پل قویون) _ (98/6/9)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - خرید پل فلزی جهت نصب جوبهای عرضی در سطح منطقه 4 - (98/6/9)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای پروژه جدول گذاری شوارع و معابر در سطح منطقه 3 شهرداری - (98/6/9)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات احداث دیوار حائل ساختمان سروش و نخجوانی برابر شرایط - (98/6/4)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری شش دانگ باقیمانده یک قظعه زمین مسکونی واقع در خیابان حسنی -(98/6/2)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای پروژه پوشش کانالهای سطح منطقه 3 - (98/5/30)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات جدول گذاری به صورت دستمزدی - (98/5/23)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - خرید، حمل و نصب قطعات بتنی پیش تنیده - (98/5/23)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات پیاده رو سازی در سطح شهرداری منطقه 5 برابر شرایط - (98/5/23)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری بهره برداری محل آمبولانسهای فوت بر سازمان آرامستان - (98/5/23)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری اجرای عملیات عمرانی اصلاح هندسی نقاط حادث خیز مصوب شورای ترافیک استان در شهر ارومیه - (98/5/23)

آگهی مناقصه عمرانی نوبت اول - اجرای عملیات احداث گرمخانه شهرداری - (98/5/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجاره ماشین آلات مورد نیاز برای فعالیتهای عمرانی در سطح شهرداری منطقه یک - (98/5/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات کانال سنگی جهتلو ، باغ رضوان و لوله گذاری بتنی - (98/5/15)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - ساخت، حمل و نصب دال بتنی جهت پوشش کانالهای احداثی سطح منطقه 2 شهرداری - (98/5/9)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای پیاده روسازی و جدول گذاری در جاده سلماس - جاده اشنویه و جاده چی چست - (98/5/9)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات بازیافت آسفالت به روش گرم درجا در محور کمربندی شهر ارومیه - (98/5/9)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات احداث کانال سنگی سطح شهرداری منطقه 2 - (98/5/9)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - بهره برداری تلویزیون شهری واقع در چهارراه مخابرات - (98/5/8)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات اجرایی تکمیل بلوک E  پروژه تجاری خدماتی فدک ( پل قویون) - (98/5/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات احداث دیوار حائل ساختمان سروش و نخجوانی - (98/5/7)

آگهی مزایده نوبت سوم - واگذاری 10 قطعه از قطعات ریما - (98/5/2)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - خرید پل فلزی جهت نصب جوبهای عرضی در سطح منطقه 4 - (98/5/2)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرداری منطقه یک - (98/5/2)

آگهی مزایده نوبت هفتم - واگذاری قطعات با مشخصات و شرایط - (98/4/30)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجاره ماشین آلات مورد نیاز فعالیتهای عمرانی شهرداری منطقه یک - (اصلاحیه)-  (98/4/30)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید اقلام پروژه های آبیاری تحت فشار - (98/4/24)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری 6 قطعه از قطعات مسکونی واقع در شهرک ویلایی ریما - (98/4/24)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - اجرای عملیات مغازه های ابوذر و سرویس بهداشتی و مغازه - (98/4/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - خرید، حمل و نصب قطعات بتنی - (98/4/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات احداث فروشگاه شهرداری برابر شرایط - (98/4/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات حمل آسفالت و مصالح - (98/4/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری شش دانگ باقیمانده یک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان البرز - (98/4/18)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری شش دانگ باقیمانده یک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان حسنی - (98/4/18)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات جدولگذاری در سطح شهرداری منطقه 5 - (98/4/18)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات پیاده روسازی در سطح شهرداری منطقه 5 - (98/4/18)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری احداث سالن غذاخوری و ساختمان اداری فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی - (98/4/18)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - احداث کانال سنگی در سطح منطقه 4- (98/4/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید پل فلزی جهت نصب جوبهای عرضی در سطح منطقه 4 - (98/4/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات عمرانی اصلاح هندسی نقاط حادثه خیر مصوب شورای ترافیک استان - (98/4/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات دیوار حایل سنگی پیرامون پارک جنگلی برابر شرایط خصوصی - (98/4/6)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری تعداد 9 باب غرفه از بلوک 20 و 12 واقع در میدان میوه و تره بار - (98/4/6)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید، نصب و راه اندازی و اخذ استاندارد ملی ایران برای تجهیزات شهربازی دهکده ساحلی چی چست - (98/4/4)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - اجرای عملیات احداث سرویس بهداشتی زیرسطحی عطایی - (98/4/4)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرک گلمان - (98/4/4)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرداری منطقه 2- (98/4/4)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - ساماندهی ارابه های داخل میوه و تره بار - (98/3/27)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری شش دانگ باقیمانده یک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان البرز - (98/3/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری عرصه 3076 نقشه از قطعات مسکونی واقع در شهرک فرشته -(98/3/20)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید مصالح مورد نیاز قطعه اول کمربندی دوم شهر ارومیه برابر شرایط خصوصی - (98/3/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات احداث فروشگاه شهرداری برابر شرایط خصوصی - (98/3/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری احداث سالن غذاخوری و ساختمان اداری فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی - (98/3/20)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 9 باب غربه از بلوک 20 و 12 واقع در میدان میوه و تره بار - (98/3/20)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - خرید، نصب و راه اندازی دستگاههای کارخانه شن و ماسه و آسفالت - (98/3/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید، حمل و نصب قطعات بتنی - (98/3/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات اجرای پروژه احداث کانال در سطح شهر و لوله گذاری در خیابان دیگاله - (98/3/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات احداث فروشگاه شهرداری برابر شرایط - (98/3/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری سرقفلی 14 قطعه از زمینهای بایر تجاری واقع در بلوار 32 متری شهرک شهریار - (98/3/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری شش دانگ عرصه یک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان پیروزی - (98/3/18)

آگهی مزایده نوبت دوم - واگذاری یازده قطعه از قطعات ریما - (98/3/18)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری قطعه مسکونی واقع در خیابان تمایل - (98/3/18)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری شش دانگ عرصه و عیان قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان شورا - (98/3/18)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری شش دانگ باقیمانده یک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان حسنی - (98/3/18)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 19 مورد از محلهای مربوط به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری - (98/3/5)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات لوله رانی تکمیل کانال الواج - (98/3/5)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات احداث تاسیسات الکتریکی پارک سلامت - (98/3/5)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اجاره پارکینگ موقت واقع در خیابان مدنی 2 - (98/3/5)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - بیمه شخص ثالث تعداد 617 دستگاه ماشین آلات سنگین و سبک - (98/3/5)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - بهره برداری از سوله های تعمیرگاه اتوبوسرانی سازمان مدیریت حمل ونقل و بار و مسافر - (98/3/5)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات ساحل سازی شهرچایی مابین آب بند امامزاده تا پل سه چشمه - (98/2/29)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات اجرای دیوار حایل سنگی پیرامون پارک جنگلی - (98/2/29)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تامین خودروهای استیجاری با راننده مورد نیاز - (98/2/29)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات احداث سرویس بهداشتی عطایی - (98/2/28)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اجاره غرفه 41 از بلوک 10 واقع در میدان میوه و تره بار - (98/2/21)

آگهی مزایده نوبت اول - واگذاری 11 قطعه از قطعات ریما - (98/2/17)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 32 قطعه از قطعات مسکونی واقع در شهرک ویلایی ریما - (98/2/17)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات ادامه مغازه های ابوذر و سرویس بهداشتی و نمازخاانه - (98/2/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات اجرای پروژه احداث کانال در سطح شهر - (98/2/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات پر کردن سپتیکهای سطح شهر با تانکر - (98/2/15)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری شش دانگ باقیمانده یک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان البرز - (98/2/15)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات دیوار حایل سنگی براربرشرایط - (98/2/15)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرداری منطقه یک - (98/2/15)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول E -  اجرای عملیات تهیه و پخش آسفالت بیندر و توپکا در سطح شهر ارومیه - (98/2/10)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول  D - اجرای عملیات تهیه و پخش آسفالت بیندر و توپکا در سطح شهر ارومیه - (98/2/10)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول C - اجرای عملیات تهیه و پخش آسفالت بیندر و توپکا در سطح شهر ارومیه - (98/2/10)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول B - اجرای عملیات تهیه و پخش آسفالت بیندر و توپکا در سطح شهر ارومیه - 98/2/10

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول A - اجرای عملیات تهیه و پخش آسفالت بیندر و توپکا در سطح شهر ارومیه - 98/2/10

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری کل مجتمع بازارچه ساوالان واقع در بلوار ساوالان جنب جایگاه سی ان جی با کاربری چند منظوره - (98/2/9)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - ساماندهی ارابه های داخل میدان میوه و تره بار به قیمت پایه - (98/2/9)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - واگذاری عملیات حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاه عمیق در معدن تپوک - (98/2/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات اجرای پروژه مرمت راسته پنیرفروشان - (98/2/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات اجرای پروژه مرمت بافت تاریخی خیابان امام برابر شرایط - (98/2/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - انجام عملیات استحصال، بارگیری و حمل مصالح ماسه شسته به کارخانه آسفالت شهرداری ارومیه - (98/2/7)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری پارکینگ عمومی شماره یک میدان امام - (98/2/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات احداث سرویس بهداشتی - خیابان عطایی - (98/2/3)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح منطقه 4 - (98/2/3)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری عرصه تعداد 23 قطعه از زمینهای بایر تجاری واقع در شهرک شهریار - (98/2/3)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری شش دانگ عرصه یک قطعه زمین مسکونی واقع در شهرک فرشته - (98/1/27)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری شش دانگ عرصه یک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان محتشم - (98/1/27)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات لوله رانی تکمیل کانال الواج - (98/1/28)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - واگذاری عملیات جدول گذاری به صورت دستمزدی در سطح شهر ارومیه - (98/1/28)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - خرید و حمل و تخلیه 1500 تن قیر خالص - (98/1/27)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - خرید و حمل و تخلیه 1500 تن قیر خالص - (97/12/22)

آگهی مزایده نوبت پنجم - واگذاری قطعات با مشخصات و شرایط - (97/12/22)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - بهره برداری از غرفه پارک جنگلی فدک - (97/12/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تکمیل عملیات احداث 5 باب سرویس بهداشتی در سطح شهر - (97/12/22)

آگهی مزایده نوبت سوم - واگذاری قطعات باقیمانده نوبت اول ریما - (97/12/23)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات نگهداری فضای سبز شهری - (97/12/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات جدولگذاری به صورت دستمزدی - (97/12/21)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری تعداد 3 باب از مغازه های واقع در شهرک شهریار  (97/12/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت چهارم - واگذاری قطعات مسکونی واقع در شهرک طرزیلو - شهریار - شهرک ویلایی ریما و 2 باب از مغازه های تجاری پایانه غرب - (97/12/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری یک باب مغازه واقع در بلوار نبوت، خیابان تمکین وش پارک جنگلی - (97/12/15)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری شش دانگ عرصه یک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان طالقانی - (97/12/15)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اجاره پارکینگ عمومی شماره یک میدان امام (ره) - (97/12/12)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - خرید پل فلزی (حمل و نصب) در سطح شهرداری منطقه یک - (97/12/11)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری مغازه های شماره 31 واقع در خیابان میرزای شیرازی - (97/12/11)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 34 مورد از زمین های بازی، غرفه، اماکن سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری - (97/12/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاه تپوک - (97/11/27)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - خرید، نصب و راه اندازی دستگاههای کارخانه شن و ماسه - (97/11/27)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح منطقه 4 - (97/11/27)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - بهره برداری از سوله های تعمیرگاه اتوبوسرانی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - (97/11/27)

آگهی مزایده عمومی نوبت چهارم - واگذاری 5 باب از مغازه های مجتع تجاری پایانه غرب (شهید سیلمانی) - (97/11/27)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات نگهداری فضای سبز شهری - (97/11/21)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - بیمه مسئولیت جامع شهرداری - (97/11/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری امورات چاپ و طراحی بنر و نصب اسپیس برابر شرایط خصوصی - (97/11/16)

آگهی مناقصه آتش سوزی - واگذاری بیمه آتش سوزی منازل مسکونی مناطق محروم شهر - (97/11/9) - اصلاحیه

آگهی مناقصه عمومی نوبت چهارم - اجرای عملیات نرده گذاری برابر شرایط - (97/11/8)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید و حمل و تخلیه 1500 تن قیر خالص - (97/11/8)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری عرصه تعداد 7 باب مغازه از مغازه های واقع در شهرک شهریار و زمین های فرشته - (97/11/6)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری عرصه تعداد 2 قطعه از قطعات مسکونی واقع در شهرک فرشته - (97/11/6)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - اجرای عملیات احداث تاسیسات الکتریکی پارک سلامت برابر شرایط خصوصی - (97/11/6)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات نصب بتن پلاک پرسی به صورت دستمزدی - (97/11/3)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات نصب بتن پلاک پرسی به صورت دستمزدی - (97/11/3)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات جدول گذاری به صورت دستمزدی در سطح شهر - (97/11/3)

واگذاری عملیات تهیه، نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری چراغهای راهنمایی و رانندگی در سطح شهر ارومیه - (97/10/29)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید و نصب و راه اندازی دستگاههای کارخانه شن و ماسه و آسفالت نازلو - (97/10/25)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - خرید پل فلزی (حمل و نصب) در سطح شهرداری منطقه یک - (97/10/25)

آگهی مزایده نوبت دوم - واگذاری قطعات باقیمانده ریما - (97/10/25)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح منطقه 4 - (97/10/25)

آگهی مزایده نوبت چهارم - واگذاری قطعات مشروحه با مشخصات و شرایط - (97/10/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری امورات چاپ و طراحی بنر و نصب اسپیس - (97/10/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات احداث کانال سنگی 2*3 بدون بالشتک - (97/10/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات احداث کانال سنگی 2.5*6 بدون بالشتک - (97/10/22)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری 9 قطعه از قطعات مسکونی واقع در شهرک طرزیلو، شهریار، فرشته و ریما - (97/10/16)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری اجاره 2 باب مغازه واقع در خیابان عسگرخان و بلوار امام علی (ع) - (97/10/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات تهیه، نصب، تعویض ، تعمیر و دمونتاژ تجهیزات ترافیکی - (97/10/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاه عمیق در معدن تپوک - (97/10/10)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 7 باب مغازه از مغازه های شهرک شهریار - (97/10/10)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری خدمات فروش و شارژ کارت بلیط الکترونیکی اتوبوسهای داخل شهری سازمان مدیریت حمل و نقل و بار مسافر - (97/10/10)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات احداث تاسیسات الکتریکی پارک سلامت برابر شرایط خصوصی - (97/10/10)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری 5 باب از مغازه های مجتمع تجاری پایانه غرب (پایانه روستایی شهید سلیمانی) واقع در روبروی شرکت دخانیات - (97/10/10)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید سرویس بهداشتی پیش ساخته در سطح منطقه 4 - (97/10/6)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - عملیات و اجرای جدول گذاری در سطح شهر ارومیه (A - (97/10/6 

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - تکمیل عملیات احداث پارک سلامت برابر شرایط - (97/10/6)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری شش دانگ یک قطعه زمین واقع در بر خیابان سربازان گمنام - (97/10/4)

آگهی تجدید مزایده - واگذاری تعداد 10 قطعه از قطعات مسکونی شهرداری واقع در خیابان حسنی - براعتی - (97/9/29)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری 4 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین با مشخصات و شرایط - (97/9/27)

آگهی مزایده نوبت اول - واگذاری قطعات مشروحه با مشخصات و شرایط - (97/9/27)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری شش دانگ بافیمانده یک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان تقدیروش - رودکی - (97/9/27)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری اجاره مکان ارائه خدمات کپی شهرداری منطقه 3 - (97/9/27)

آگهی مزایده نوبت سوم - واگذاری قطعات با مشخصات و شرایط بصورت نقدی - (97/9/20)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید رنگ و اجرای عملیات خط کشی محوری و دوجزئی در سطح شهر ارومیه - (97/9/20)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری تعداد 21 باب غرفه از بلوک 20 و 22 واقع در میدان میوه و تره بار شهرداری ارومیه - (97/9/20) - لغو 

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات تهیه و بارگیری و حمل مصالح اساس سنگی کوهی - (97/9/3)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تکمیل عملیات احداث پارک سلامت - (97/9/3)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات تکمیل تاسیسات مکانیکی پارک سلامت برابر شرایط خصوصی - (97/9/3)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات احداث تاسیسات الکتریکی پارک سلامت برابر شرایط خصوصی - (97/9/3)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری عرصه تعداد 23 قطعه از قطعات مسکونی واقع در شهرک طرزیلو- شهریار- فرشته و ریما - (97/9/1)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خرید پل فلزی (حمل و نصب) در سطح شهرداری منطقه 1- (97/9/1)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - عملیات و اجرای جدول گذاری - (97/9/1)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - A - عملیات و اجرای جدول گذاری در سطح شهر ارومیه - (97/9/1)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تهیه و نصب فازهای 1 و 2 و ماسه شسته خط تولید مصالح کوهی در معدن تپوک شهرداری - (97/8/29)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری شش دانگ یک قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان 24 متری پیروزی - (97/8/23)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری اجاره یک دستگاه کیوسک جایگاه سوخت گاز طبیعی - (97/8/23)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - اجرای عملیات نرده گذاری برابر شرایط خصوصی - (97/8/19)

آگهی تجدید مزایده - واگذاری 23 قطعه از قطعات مسکونی شهرداری واقع در خیابان حسنی و براعتی - (97/8/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - بهره برداری از سازه های تبلیغاتی بنرهای (رولاپ) 10 روزه در سطح شهر به تعداد 155 وجه - (97/8/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات احداث کانال سنگی - (97/8/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - تامین خودروهای استیجاری - (97/8/7)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری 6 باب از مغازه های مجتمع تجاری پایانه غرب (پایانه روستایی شهید سلمانی)- (97/8/2)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات پیاده روسازی معابر منطقه 1- (97/7/30)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 7 قطعه از مغازه های تجاری واقع در شهرک شهریار و زمین های فرشته - (97/7/29)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 12دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین - (97/7/29)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری مغازه های شماره 9 و 10 از پروژه بهداری (آتش نشانی) بصورت سرقفلی - (97/7/29)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - اجرای عملیات جدول گذاری - (97/7/29)

آگهی مزایده نوبت دوم - واگذاری قطعات بصورت نقدی - (97/7/28)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری 43 قطعه از قطعات مسکونی واقع در شهرک طرزیلو - شهریار - فرشته و ریما - (97/7/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - انجام عملیات انفجار، خردایش، استحصال، بارگیری و حمل مصالح از معدن تپیک - (97/7/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تأمین خودروهای استیجاری به تعداد 277 دستگاه خودرو - (97/7/17)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری اجاره یک دستگاه کانکس واقع در پارک ترافیک - (97/7/17)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح منطقه 4 - (97/7/17)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات نرده گذاری برابر شرایط - (97/7/14)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای پروژه جدول گذاری شوارع و معابر در سطح منطقه 3 - (97/7/11)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات احداث کانال سنگی در سطح منطقه 3 - (97/7/11)

آگهی مزایده نوبت اول - واگذاری قطعات فضای سبز - (97/7/8)

آگهی مزایده نوبت دوم - واگذاری 26 قطعه از قطعات مسکونی واقع در خیابان حسنی و براعتی - (97/7/8)

آگهی نوبت دوم فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار و مجری - (97/7/1)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - بکارگیری نیروی انسانی 6 ماهه - (97/7/1)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات احداث کانال نهر شهر آجو - (97/7/1)

آگهی مزایده نوبت اول - واگذاری قطعات بصورت نقدی - (97/6/31)

آگهی مزایده نوبت اول - واگذاری قطعات بصورت نقدی - (97/6/31)

آگهی مزایده نوبت اول - واگذاری قطعات بصورت نقدی - (97/6/31)

آگهی مزایده نوبت اول - واگذاری قطعات بصورت نقدی - (97/6/31)

آگهی مزایده نوبت اول - واگذاری قطعات بصورت نقدی - (97/6/31)

آگهی مزایده نوبت اول - واگذاری قطعات بصورت نقدی - (97/6/31)

آگهی مزایده نوبت اول - واگذاری قطعات بصورت نقدی - (97/6/31)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری 6 دانگ عرصه و عیان یک واحد آپارتمان مسکونی - (97/6/25)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری ضایعات و آهن آلات بلا استفاده - (97/6/25)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تأمین و بکارگیری تعداد 65 نفر نیروی انسانی کارگر و راننده - (97/6/18)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری 9 باب از مغازه های مجتمع تجاری پایانه غرب ( پایانه روستایی شهید سلیمانی) - (97/6/18)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - فروش اجناس مستعمل مازاد بر نیاز و اقلام فرسوده - (97/6/18)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح منطقه 4 - (97/6/18)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجاره ماشین آلات - (97/6/18)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات جدول گذاری منطقه - (97/6/10)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات احداث اسکلت بتنی ساختمان شماره 3- (97/6/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات اجرایی 4 باب پل عابر پیاده - (97/6/7)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری 22 باب غرفه از بلوک 20 و 22 واقع در میدان میوه و تره بار - (97/6/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات نرده گذاری - (97/6/6)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات احداث کانال سنگی در سطح منطقه 4 - (97/6/6)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - فروش 4 دستگاه پله برقی - (97/6/5)

آگهی مناقصه عمومی - تامین و بکارگیری 50 نفر نیروی انسانی شرکتی - (97/6/5)

اصلاحیه - آگهی مزایده نوبت اول - واگذاری 25 قطعه از قطعات مسکونی متعلق به شهرداری ( حسنی - براعتی) - ردیف 26 از خیابان الفت حذف شد - (97/6/5)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات احداث کانال سنگی - (97/6/3)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری اجاره یک دستگاه کانکس واقع در پارک ترافیک - (97/5/30)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجاره ماشین آلات مورد نیاز فعالیتهای عمرانی شهرداری منطقه یک - (97/5/30)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات دیوار حائل سنگی در سطح شهرداری منطقه 5 - (97/5/29)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری دو واحد مغازه از بلوک 4 پروژه بهداری - (97/5/29)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری شش دانگ عرصه و عیان دو قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان رودکی و خیابان غفاری آذر - (97/5/29)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات جدول گذاری در سطح منطقه 4 - (97/5/24)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - بکارگیری تعداد 80 نفر نیروی انسانی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری - (97/5/24)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تهیه ماشین آلات مورد نیاز اداره ماشین آلات - (97/5/20)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات اجرایی خط انتقال آبهای سطحی - (97/5/13)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات احداث کانال لوله گذاری خیابان انعام - بهداری و فاز 2 مهندسین - (97/5/13)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات جدول گذاری سطح منطقه - (97/5/13)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات جدول گذاری مناطق کم برخوردار - (97/5/13)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 22 باب غرفه از بلوک 20 و 22 واقع در میدان میوه و تره بار - (97/5/13)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات جدول گذای در سطح شهرداری منطقه یک - (97/5/10)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری دو واحد مغازه از بلوک 4 پروژه بهداری - (97/5/10)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری شش دانگ عرصه و عیان دو قطعه زمین مسکونی در خیابان رودکی و خیابان غفاری آذر - (97/5/10)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجاره ماشین آلات سطح شهرداری منطقه یک - (97/5/10)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - وصول عوارض 5% بها بلیط های مسافرتی و حق سکو مشمول قوانین شهرداری و جمع آوری عوارض ورودیه - (97/5/9)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجاره یک دستگاه بولدوزر  - (97/5/9)

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار و مجری - (97/5/6)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری پارکینگ عمومی بعثت واقع در خیابان بعثت - (97/5/6)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات احداث اسکلت بتنی ساختمان شماره 3 - (97/5/3)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات اجرایی 4 باب پل عابر پیاده - (97/5/3)

آگهی مزایده نوبت دوم - واگذاری 26 قطعه از قطعات مسکونی شهرداری واقع در خیابان حسنی - براعتی - درستکار بصورت نقدی - (97/5/3)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری 26 قطعه از قطعات مسکونی متعلق به شهرداری واقع در خیابان حسنی - خیابان براعتی - خیابان درستکار - (97/4/17)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجاره یک دستگاه بولدوزر جهت استحصال مصالح در معدن زنبیل - (97/4/16)

آگهی فراخوان انتخاب مجری طرح نوبت اول - تهیه بسته های مشارکت و سرمایه گذاری - (97/4/14)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - وصول عوارض 5% بهاء بلیط های مسافرتی و حق سکو - (97/4/11)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول (C)   - (97/4/4)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول (B)   - (97/4/4)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول (A)   - (97/4/4)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - بهره برداری از سازه های تبلیغاتی (رولاپ) ده روزه در سطح شهر - (97/3/29)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات تهیه و بارگیری و حمل مصالح اساس سنگی کوهی - (97/3/20)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای کلیه امورات مربوط به کاشت و نگهداری فضای سبز محوطه های باغ رضوان - (97/3/13)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای کلیه امورات مربوط به حراست و نگهبانی محوطه های باغ رضوان - (97/3/13)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای امورات تنظیف و رفت و روب محوطه های باغ رضوان - (97/3/13)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری بیمه شخص ثالت 630 دستگاه ماشین آلات - (97/3/10)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری مغازه شماره 32 خیابان میرزای شیرازی - (97/3/8)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری کیوسکها و بوفه مجتمع فرهنگی ورزشی استخر شهرداری ارومیه - (97/2/30)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - خریداری قطعات، دستگاهها و اقلام مورد نیاز کارخانجات شن و ماسه و آسفالت - (97/2/30)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تأمین و ارائه خدمات انتظامی میدان میوه و تره بار و بازارهای روز - (97/2/30)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - بهره برداری از سازه های تبلیغاتی بنرهای رولاپ ده روزه در سطح شهر - (97/2/30)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات احداث سپتیک - (97/2/30)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - اجرای عملیات جدول گذاری معابر سطح شهرداری منطقه 5 - (97/2/30)

آگهی مزایده عمومی نوبت چهارم - واگذاری 6 قطعه از قطعات اداره املاک - (97/2/25)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری مغازه شماره 32 میرزای شیرازی - (97/2/15)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات پیاده روسازی سطح شهرداری منطقه 5 - (97/2/15)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - خریداری قطعات دستگاهها و اقلام مورد نیاز کارخانجات شن و ماسه و آسفالت - (97/2/8)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات پیاده رو سازی معابر سطح شهرداری منطقه 5 - (97/2/8)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری 2 قطعه زمین ششدانگ خیابان گلشهر، خیابان انتظام- بلوار باهنر ، کوچه تعاون - (97/1/28)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری 11 قطعه از قطعات مسکونی شهرک فرشته - (97/1/28)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری 6 قطعه از قطعات واقع در انتهای رودکی، خیابان شهید آبشناسان - (97/1/28)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری 13 مورد غرفه، زمین بازی، اماکن مربوط به سازمان سیما، منظر و فضای شهری - (96/12/24)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری عرصه تعداد 16 قطعه از قطعات مسکونی متعلق به شهرداری واقع در شهرک فرشته - (96/12/22)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری پارکینگ عمومی بعثت شهرستان ارومیه - (96/12/15)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری ششدانگ عرصه قطعه زمین مسکونی شماره 26 واقع در خیابان 24 متری شهید براعتی - (96/12/10)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات احداث کانال سنگی در سطح شهرداری منطقه یک - (96/12/5)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات احداث دیوار حائل سنگی درسطح شهرداری منطقه یک - (96/12/5)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری قطعه زمین واقع در خیابان 20 متری خیابان الفت - خیابان امین - (96/12/3)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات نصب بتن پلاک پرسی به صورت دستمزدی سازمان عمران - (96/11/29)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری غرفه های تنقلات فروشی، قنادی، آجیلی (96/11/25) 

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری 9 قطعه از قطعات واقع در انتهای رودکی - خیابان شهید آبشناسان زمینهای شهرک فرشته - (96/11/25)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری پارکینگ شماره 1 میدان امام (ره) سازمان بهسازی و نوسازی - (96/11/19)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری عرصه وعیان قطعه زمین مسکونی شماره 14 واقع در خیابان بدیعی - (96/11/19)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری بیمه مسئولیت جامع شهرداری برای شهر ارومیه - (96/11/16)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری ششدانگ عرصه قطعه زمین مسکونی 500 مترمربع واقع در خیابان براعتی - (96/11/15)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری 10 قطعه زمین مسکونی اداره املاک - (96/11/8)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری 25 دستگاه ماشین آلات سبک - (96/11/3)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات باقی مانده پلهای B3 , 4B تقاطع غیر همسطح آذربایجان - (96/10/25)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات تنظیف و رفت و روب محوطه ها و تاسیسات سازمان پایانه های مسافربری - (96/10/25)

آگهی مناقصه آتش سوزی - واگذاری بیمه منازل مسکونی مناطق محروم - (96/10/25)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - بهره برداری از سازه های تبلیغاتی بنرهای (رولاپ) ده روزه در سطح شهر به تعداد 160 عدد سازه - (96/10/25)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات تکمیل ساختمان و محوطه سازی فرهنگسراها - (96/10/23)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری اجاره تعداد 43 باب از مغازه های مجتمع تجاری اداری نارون - (96/10/10)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات تهیه و نصب علائم عمودی (تابلوهای راهنمای مسیر) در سطح شهر ارومیه - (96/10/10)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات تهیه، نصب، تعویض، تعمیر و دمونتاژ تجهیرات ترافیکی در شهر ارومیه - (96/10/5)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات تهیه، نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری چراغهای راهنمایی و رانندگی در سطح شهر ارومیه - (96/10/5)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری اجاره یک دستگاه کیوسک جایگا CNGه  - (96/10/5)

آگهی مزایده عمومی نوبت چهارم - واگذاری 3 دستگاه اتوبوس - (96/9/14)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری قطعه دوم خیابان 24 متری خیابان صفا، فلکه آبیاری - (96/9/14)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری 3 باب از مغازه های تجاری شهرداری واقع در خیابان میرزای شیرازی بصورت سرقفلی - (96/9/14)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - حفاظت و مراقبت از تأسیسات محوطه های پایانه های مسافربری - (96/9/2)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری غرفه های ساندویجی و تنقلات فروشی پایانه های مسافربری مرکزی شهرداری ارومیه - (96/9/2)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری 40 قطعه از قطعات مسکونی اداره املاک - (96/8/29)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات آتش باری، خردایش، استحصال، بارگیری و حمل مصالح از معدن تپوک شهرداری - (96/8/25)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم- واگذاری 4 دستگاه اتوبوس- (96/8/11)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم- واگذاری تعداد 16قطعه زمین اداره املاک- (96/8/8)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول- واگذاری قطعه دوم خیابان 24متری خیابان صفا، فلکه ابیاری- (96/8/4)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرداری منطقه 4 - (96/8/4)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری تعداد 4 دستگاه اتوبوس بنز - (96/7/18)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری 3 باب از مغازه های تجاری شهرداری واقع در خیابان میرزای شیرازی - (96/7/18)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - بهره برداری از میدان دواب واقع در رستای جارچیلو - (96/7/13)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری 16 قطعه از قطعات واقع در شهرک فرشته - (96/7/11)

آگهی مزایده عمومی نوبت مجدد - واگذاری 40 قطعه از قطعات مسکونی اداره املاک - (96/7/4)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - جمع آوری عواید و عوارض ورودی و پارکینگ میدان میوه و تره بار - (96/6/27)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - عملیات اجرای خط انتقال سطحی مسیر مولوی - رودکی (96/6/27)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - امتیاز بهره برداری از میدان دواب واقع در روستای جارچیلو - (96/6/19) - لغو شد

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - عملیات خرید و نصب 1700 متر طول نرده فلزی با روکش بتنی طرح چوب - (96/6/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری تکمیل بلوک 1 پروژه نوسازان 4 (البرز) - (96/6/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - عملیات خرید 4500 متر کف پوش ایمنی گرانولی - (96/6/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات خاک برداری و استحصال، بارگیری و حمل مصالح -(96/6/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تأمین خودروهای استیجاری (96/6/11)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - فروش چهار دستگاه پله برقی - (96/6/13)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری بهره برداری محل آمبولانسهای فوت بر سازمان آرامستانها - (96/6/11)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری قطعه 5 نقشه از قطعه 2 - (96/6/5)

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم - واگذاری قطعه 31 البرز - (96/6/5)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - واگذاری عملیات حمل مصالح و آسفالت مورد نیاز سازمان عمران شهرداری - (96/5/28)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات احداث کانال آبهای سطحی در خیابان گلستان - (96/5/28)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات خاک برداری و استحصال بارگیری و حمل مصالح از معدن تپوک - (96/5/25)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تأمین و بکارگیری تعداد 40 نفر نیروی انسانی مورد نیاز واحد اجرایی - (96/5/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات حمل مصالح و آسفالت مورد نیاز سازمان عمران شهرداری - (96/5/4)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری قطعه 31 تفکیکی شهربانی از قطعات متعلق به شهرداری واقع در خیابان البرز - (96/5/4)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری قطعه 5 نقشه از قطعه 2 واقع در خیابان 20 متری منشعب از خیابان الفت (امین) - (96/5/4)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات تهیه و بارگیری و حمل مصالح سنگی کوهی اساس - (96/5/4)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری امورات چاپ و طراحی بنر و نصب اسپیس برابر شرایط خصوصی - (96/5/2)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری غرفه های پنچرگیری، باطری سازی و لنت کوبی واقع در سازمان پایانه های مسافربری - (96/5/2)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - اجاره بهای حق سکو و جمع آوری عوارض ورودیه به تأسیسات - (96/5/2)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات مربوط به پسماند اعم از تنظیف و رفت و روب معابر وحمل زباله - (96/4/27)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - تأمین و بکارگیری تعداد 15 نفر نیروی کارگری شهرداری منطقه 3 - (96/4/27)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - عملیات لوله گذاری با لوله 1200 خیابان گلستان - (96/4/26)

فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران ISMS ن  - (96/4/18

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری قطعه 31 تفکیکی شهربانی از قطعات متعلق به شهرداری واقع در خیابان البرز - (96/4/17)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری قطعه 5 خیابان الفت منعشب از خیابان امین - (96/4/16)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - اجرای عملیات خط کشی محوری و دو جزئی در سطح شهر ارومیه - (96/4/15)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات اجرایی بلوک E پروژه تجاری خدماتی فدک (پل قویون) - (96/4/12)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری اجرای عملیات پیاده رو سازی در سطح منطقه 3 شهرداری - (96/4/12)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - عملیات خرید و نصب 1700 متر طول نرده فلزی با روکش بتنی طرح چوب - (96/4/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - عملیات خرید 4500 متر کف پوش ایمنی گرانولی درجه یک - (96/4/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - بکارگیری 60 نفر نیروی شرکتی سازمان پارکها و فضای سبز - (96/4/7)

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - واگذاری 27 مورد از زمین های بازی، غرفه ها و اماکن مربوط به سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری - (96/4/4)

فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران ISMS ن  - (96/4/1

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات اجرای آسفالت بیندر و توپکا در سطح منطقه 4 شهرداری - (96/4/1)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - واگذاری عملیات نگهداری فضای سبز شهری - (96/3/25)

آگهی مزایده عمومی نوبت پنجم - واگذاری 15 باب غرفه از بلوک 22 واقع درمیدان میوه و تره بار - (96/3/23)

آگهی مناقصه عمومی نوبت چهارم - عملیات احداث ساختمان شماره 3 شهرداری ارومیه - (96/3/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - آگهی بیمه شخص ثالت 181 دستگاه ماشین آلات سنگین و سبک - (96/3/22)

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - تأمین و بکارگیری تعداد 61 نفر نیروی کارگری ساده و 24 نفر راننده - (96/3/20)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری عملیات حمل مصالح و آسفالت مورد نیاز سازمان عمران - (96/3/20)

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - اجرای کلیه امورات مربوط به تنظیف و رفت و روب معابر، جمع آوری زباله و سایر زایدات در جاده نازلو - (96/3/16)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری اجاره تعداد 45 باب از مغازه های مجتمع تجاری اداری نارون متعلق به شهرداری - (96/3/10)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - فروش اجناس مستعمل (آهن آلات و اقلام فرسوده) مازاد بر نیاز - (96/3/7)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری تعداد 9 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین با مشخصات و شرایط بصورت نقدی - (96/3/7)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - واگذاری پارکینگ عمومی شماره 2 میدان امام خمینی (ره) شهرستان ارومیه - (96/3/7)

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - واگذاری اجرای عملیات پیاده رو سازی در سطح منطقه 3 شهرداری - (96/3/7)

آگهی مناقصه عمومی نوب�%A

لینک سامانه

try to be succesful by your own skill..
دی ان ان