• پرتال قدیم

ستاد ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد شهرداری ارومیه

try to be succesful by your own skill..

ستاد ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد شهرداری ارومیه

به کسب درآمدهای پایدار شهری باید نگاه ویژه شود/ حرکت به سمت شهرداری الکترونیک و از بین بردن فساد در سیستم اداری

معاون عمرانی استانداری آذربایجان غربی گفت:  منطقه بندی را در شهر تغییر و با افزایش منطقه شهری شاهد خدمات رسانی بهتر به شهروندان باشیم.

جلب اعتماد مردمی به مدیریت شهری در گرو مبارزه با فساد است/ حفظ جایگاه و منزلت ارباب رجوع شهرداری

رییس شورای اسلامی شهرارومیه گفت: جلب اعتماد مردمی به مدیریت شهری در گرو مبارزه با فساداست.

معاونت برنامه ریزی قلب شهرداری است/ ضرورت توسعه خدمات الکترونیکی با هدف بستن گلوگاه های فساد

شهردار ارومیه گفت: شهر ارومیه باید با شتاب هرچه بیشتر به سمت شهر هوشمند حرکت کند.

شفافیت مالی فساد را در سیستم اداری حذف می کند/ دانش ما بدهی به جامعه است

معاون مالی و اقتصادی شهرداری ارومیه گفت: دانش ما بدهی به جامعه است و جامعه حسابداری دین خود را به طور شایسته به جا آورده است.

در حوزه مالی شهرداری ها اصلاح نظام بودجه ریزی یک نیاز است/ مشارکت شهروندان و جلوگیری از فساد در سایه شفافیت مالی

معاون مالی و اقتصادی شهردار ارومیه  تاکید کرد:  شفافیت مالی باعث مشارکت بیشتر شهروندان و جلوگیری از رسوخ فساد در سیستم می شود.

دی ان ان